10 günde 2. tedaviye ödeme yok

 • 30 Eylül 2012
 • 234 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
  yayımlanan değişikliğe göre, ikinci ve üçüncü
  basamak resmi sağlık hizmeti sunucularından
  alınan 5 liralık katılım payını, vakıf
  üniversiteleri hariç, Yükseköğretim Kanunu
  kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve
  farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkili olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık
  Uygulama Tebliği'nde (SUT)
  değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre, ikinci ve
  üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti
  sunucularından alınan 5 liralık katılım payını, vakıf
  üniversiteleri hariç, Yükseköğretim Kanunu
  kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi
  muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkili olacak. Ayaktan tedavilerde hastanın aynı sağlık
  kurumunda acil servislere müracaatları hariç olmak
  üzere aynı branşa, ayaktan ilk müracaatını takip
  eden 10 gün içinde ikinci defa ayaktan başvurması
  halinde ikinci müracaatıyla ilgili Ayaktan
  Başvurularda Ödeme Listesi'nde yer alan tutar faturalandırılamayacak. Hastanın bilgilendirilmemesi halinde hastaya
  ödeme yapılacak Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin
  kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti
  sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme
  yapılmaması durumunda, fatura tutarı hastaya
  ödenerek, ilgili sağlık kurumunun alacağından
  mahsup edilecek. Ev tipi ventilatör cihazı kullanımı SUT'ta sayılan zorunlu durumlarda, ev tipi mekanik
  ventilatör cihazı bedelini SGK karşılayacak.
  Cihazın temini için hastayı takip eden uzman
  hekimin ve yoğun bakım sorumlusu uzman
  hekimin yer aldığı, 2. ve 3. basamak yoğun bakım
  ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarınca ayrıntılı düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden
  bedeller kurumca ödenecek.
   


  Yazan: Haydar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
21/01/2019 - 18:31