Tüm Uydu Alıcılarına Az Tv Biss Key Girme Yöntemi. (Alıntıdır)

Dj.Refoo

Dj.Refoo

Üye
    Konu Sahibi
:::::NEXT MODELLER İÇİN:::::
Next 2000 Süper Pluslar İçin (CX-CIS-DPCIS)
Emu Kéy Bölümün’e Girin Mavi Tuş İle Biss bölümüne gelin Kırmızı tuşla ekle yapın
BissID: 1FFF
Biss Freq 10968
Biss Symbol: 11200
Biss Polarite: Hor
Kéy Değeri : 1234560065432100- - - Eklendi - - -

Next 2000 Inf – Fmb ve X Plus Serisi
Menü>>CI Sistemi>>Biss>>Yeşil tuşla yeni Kéy ekleyin
Biss ID: 1FFF
Frekans: 10968
Sembol Rate: 11200
Polarization: Hor
Kéy: 1234560065432100 yapın Kırmızı tuşla kaydedin

- - - Eklendi - - -

Next 5000-5500-6500-7500 Serisi
Biss Kéy bölümüne şu şekilde girin.
Menü>>Tercihler>>Lisan Seçimi>>Kırmızı>>2528>>Sarı Tuş
Provider: 01 09 68
Kéy: 0F
Kéy Data: 1234560065432100
———————————–
Next 8000 X-Cam Serisi
Biss menüsüne girin. Sonra Kırmızı tuşa
basıp en üst bölümü : 1234560065432100
——————————————–
Nextstar 6000-NextWave 10000 Serisi
Menü 7799>>Kod Düzenle Biss ilk satırına güncel Kéyi girin Ok.
1FFF00 00 1234560065432100- - - Eklendi - - -

Next 7600 SKY-2005-25000 Serisi -Sunny Kaon Serileri için
Sar>>Mavi>>Yeşil>>Menü, 25000 serisi için Sarı>>Exıt>>Kırmızı>>Menü
tuşlayın Biss menüsüne 001FFF 00 1234560065432100 şeklinde girin.
NextKey Star Girişi
Menü>>Ayarlar>>Kullanıcı Ayarları>>9844>>Biss Provade yazan yere Star Olarak ismini Yazın Altına 1234560065432100 yazın Ok>>Exit Star Ok.- - - Eklendi - - -

YUMATU UYDULAR İÇİN
Yumatu MX FTA-CI ve Reader Combo Serisi
Biss bölümünde 7. sırada bulunan Nba TV
satırına 001FFF-00-1234560065432100 yapın.
Yumatu 8000 Serisi;
Biss bölümünde Nba TV satırı Ident’ini 001FFF Ok
YUMATU YT 8500CI: menü+Kurulum+0000 OK
YUMATU: x100 x200 x300 kanal seyrederken 9339 tuş.
Yumatu IQ Serisi;
2600 00002 10968 1234560065432100
CAID: 2600
serviseld: 000002
freq: 10968
key08: 12 34 56 00 65 43 21 00

- - - Eklendi - - -

Hyundai HYDC 300 Serisi Biss Girişi:
Menü
Kullanıcı Ayarları
Ebeveyn Kilidi>>9911
Kırmızı Tuş
Constant Bölümü
En üstteki bölümü
00: 1234560065432100
01: 1234560065432100
Şeklinde Değiştirin.
————————
ONWA X-4 Serisi Biss Girişi:
Menü>>9317>>Menü
En Baştaki Satırı
012002 00 1234560065432100
Şeklinde Değiştirin.
———————–
STARSAT BİSS GİRİŞ
Starsat 190FTA & 220CI Serisi Orient 7004-7005
Kanal üzerinde Menü Kırmızı tuşa basın.Güncel şifreyi yazıp Done’ ye basın Ok- - - Eklendi - - -

Termal 1900CI Serisi
Menü 19370 yazın.Çıkan yere 2486 yazarsanız Kéy bölümü aktif olur. Burdan Oyun>>Kod Düzenle
sonra Biss bölümünde 01 olan yere 1234560065432100 girin
Termal Olimpia Serisi
Biss bölümüne 00001FFA : 1234560065432100 bu satırı girin.Diğer NBA TV
00001FFA :1234560065432100 yani bu satırı silin. O zaman Star açılaçaktır.Bu satırı
silmezseniz Star’ı seyredemezsiniz
————————————————
Amstrad Serisi
İdman TV nin açılmama problemi TRT1 ile Idman kanallarının PP yani Providerları çakışmasından kaynaklı görünüyor.
TRT1 in PP ve ID ini değiştirmeden TRT1 inin yerine doğrudan İdman TV girildikten sonra,
TRT1 üzerinde 5 Sn.kadar bekleyip İdman kanalı üzerine gelindiğinde açılıyor.Cihazı kapamadığınız sürece başka kanala da girip çıksanız İdman TV yi artık izleyebiliyorsunuz.
in girilişi ;
1FFF 02 12 34 56 00 65 43 21 00
Amstrad Serisi
Menü + Kurulum + K€Y değiştirme + B-Code seçin. 001FFF 00 geçerli şifreyi girin

- - - Eklendi - - -

AMSTRAD Croma Line:
Emu sistemi aktive için menü+common interface +7799
AMSTRAD 16100 PLUS
Menu tuşuna basarak 8888 tuşlayın sonra 3 defa mavi tuşa basın B I S S bölümüne gelin 39.
UNUKOWN yazan yere
012002
0F
geçerli şifreleri girin
———————————-
Kyoto Serisi
Nba Biss şifresi hanesine girin.Burdaki 00 Kéyi 01 yapın 16 haneli k.ey.leri girin.
Kyoto 9900D -9900DCI -9910D -9910DCI -9600 ‘ler için;
STAR üzerine gelin ve aşağıdaki değerleri girin
Ca ID : 26
Provider ID : 1F FA 00
Kéy IndeX : 00
Kéy : 1234560065432100
daha sonra ok tuşu ile çıkış yapın- - - Eklendi - - -

GOLDMASTER MODELLERİ
Goldmaster
SAT-80800CISAT-4150VFTA-SAT-4350FTA-SAT-9100VFTA-SAT-9400FTA-SAT-9400VCI
-SAT-9700CIM-SAT-10100VFTA-SAT-10400VCI-SAT-10400FTA-SAT-54000FTA-SAT-54000CI
-SAT-55000FTA
-SAT-55000CI-SAT-55000SFTA-SAT-57000FTA-SAT-57000CI-SAT-57000SFTA-SAT-60200FT
A-SAT-60400CI
-SAT-60900CIM-SAT-64000FTA-SAT-64000CI-SAT-65000FTA-SAT-65000CI-SAT-67000FTA-
SAT-67000CI-
SAT-75000FTA-SAT-75000CI-SAT-77000FTA-SAT-77000CI-SAT-79000FTA-SAT-79000CI-SA
T-85000FTA
-SAT-85000CI-SAT-87000FTA-SAT-87000CI-SAT-89000FTA-SAT-89000CI-RD 6000FTA-RD
6000CI-RD6000SKY
-DM-4500VFTA-DM-5300VCI-TF-4000F-TF-5000FTA-TF-5000CI-TF-5000SKY-TF-5200CI-TF-6
100FTA-
SAT-4400CIP (J)-SAT-9600CIP (J)-DM-5300CIP (J)-TF-3000CIP-SAT-4100FTA 12v
(J)-SAT-4150FTA (J)
-SAT-4200FTA (J)-SAT-4300CI (J)-SAT-9200FTA (J)-SAT-9400CI (J)-SAT-9500CIM
(J)-SAT-10400CI (J)
DM-5300CI-TF-3000CI-TF-3000CIM-TF-3000FI-TF-3100FEI-TF-3300F-TF-3400CI
Modellerinde Kumanda üzerinden menu tuşuna basınız, Sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayınız, karşınıza gelen menuden Set To Default seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve karşınıza çıkan evet seçeneğini seçiniz Ok seçeneğinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak Kéy. menüsünden çıkın Star üzerinde 10 sn bekledikten sonra açılacaktır..
Goldmaster SAT-11200 FTA-13200 FTA-MS 120 FTA-SAT-11300 CI-13300 CI-15300 CI-MS
130 Ci-SAT
11300 FTA-30300 FTA-SAT-11400 CIM-13400 CIM-15400 CIM-MS 140 CIM-SAT-20200
FTA-SAT-20300CI
SAT-20400 CIM-SAT-30300 CI-SAT-30300 SKY – 30400 SKY-30700 SKY-SAT-30700
FTA-SAT-30700 CI
SAT-30700 MX
Modellerinde Kumanda üzerinden Menu Kullanıcı ayarları seçeneği üzerinde 6382 tuşlayınız Kéy. menusu açıldıktan sonra kumanda üzerinde bulunan TV/Radyo/FAV tuşuna basınız ve karşınıza gelen Edit-No menulu Kéy. bölümünün No : 001 Provider : 000100 index : 00 satırı üzerinde ok tuşuna basınız karşınıza gelen menuye 1234560065432100 Kéylerini giriniz ve Kéyleri girdikten sonra menu üzerindeki Ok seçeneği üzerinde kumanda üzerinden Ok tuşuna basarak çıktıktan sonra izlemek istediğiniz Star hemen açılacaktır
Goldmaster SAT-40100 FTA-SAT-40100 CI-SAT-056320 CI-SAT-68000 CI-SAT-40100
SKY-SAT-40200 SKY
Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız Araçlar menusu içersinde bulunan oyun
bölümünün
içersine giriniz daha sonra Varsayılanları geri yükle seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok
tuşuna
basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra Kod Düzenle menusu üzerinde Ok tuşuna
basınız açılan
pencerede 0000 tuşlayınız daha sonra açılan Kéy. Menüsünde kumanda üzerinde bulunan sağ sol
tuşlarını
kullanarak ke.y. Menusune geliniz B1FFF 1234560065432100 Kéy. satırı üzerinde Düzenle kumanda
üzerindeki kırmızı tuşa basınız ve Provider-ident bölümü üzerinde iken kumanda üzerindeki Ok tuşuna basınız ve 00001FFA yazınız ve kumanda üzerindeki exit tuşu ile çıkınız…
SAT-40400 FTA-SAT-40400 CI
Modellerinde kumanda üzerinden menu tuşuna basınız (Tools) Araçlar menusu içersinde bulunan oyunbölümünün içersine giriniz daha sonra ke.y. sıfırla seçeneği üzerinde kumanda üzerinde bulunan ok tuşuna basınız ve açılan pencerede 0000 tuşlayınız ve menuden çıkınız 10 saniye bekledikten sonra Star açılacaktır
14200FTA 14300CI 14400CIM 14700FTA 14900FTA
Kumanda üzerinden Menu Smartcard menusunde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız Reset Data seçeneği üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız ke.y. Seçeneği üzerine gelin ve tekrar kumanda üzerinden ok
tuşuna basınız. Reset Kéy.1 Kéy mesajı geldikten sonra kumanda üzerinden ok tuşuna basınız daha sonra kumanda üzerinden exit tuşuna basarak Star üzerine gelin…
GoldMaster 4000 – 9000 İdman Tv Şifre Çözme Talimatı;
Kumanda üzerinden Menü tuşuna basınız.
Kurulum seçeneğine üzerinde kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız.
Kanal Arama Seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki ok tuşuna basınız.
Uydu ismi : Türksat
Arama Modu : Advanced
Frekans : 10968
Sembol Oranı : 11200
Polarizasyon : Yatay
PID seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız.
Video PID : 308
Audio PID : 296
PCR PID ..: 8190
değerlerini girdikten sonra kaydet seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız ve Aramayı başlat seçeneği üzerinde kumanda üzerindeki OK tuşuna basarak Arama işlemini başlatınız User isimli 2 adet kanal bulacaktır ve EXIT tuşu ile çıkınız kanal listenizin sonuna User….. isminde İdman TV kanalını bulacaktır…
Daha sonra aşagıdaki adımları izleyiniz.
Kumanda üzerinden Menü tuşuna basınız.
Sistem Ayarları seçeneğine üzerinde kumanda üzerindeki 1-2-1 tuşuna basınız.
Açılan menü de edit code üzerinde ok a basınız.
Kumandanın kırmızı tuşu ile BISS bölümüne geliniz.
Kumandanın yeşil tuşuna basınız.
12 34 56 00 65 43 21 00 yazıp tamam a basınız.
Daha sonra tarattıgınız listenin sonundaki user isimli idman tv yi acınız.
Yayın yok veya şifreli yazarsa 11804 V 24444 frekasındaki DHA FEED i açıp başka bir yeri acmadan bu user isimli kanalı acınız.- - - Eklendi - - -

TOFFİELD MODELLER
TF-59000CI TF-59000FTA DM-58000CI DM-58000FTA modellerinde yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kumanda üzerinden menu tuşuna basınız sistem ayarları menusu üzerinde 999 tuşladığınızda kanal üzerinde 10 saniye bekledikten sonra kanal açılacaktır…
Topfield taban 4000 9000 serisi;
Kanalın pidlerini girerek yeniden tarama verin (topfieldde denenmişdir. 100% açıyor) 10968-H-11200 VPİD-308. APİD-296. SPİD-2. USER3082962 isimli kanal açılıyor. işte bu idman kanalıdır. ilk önce her hangi bir biss şifreli kanala geçiyorsunuz. daha sonra USER3082962 isimli kanal dönüyorsunuz . her şey tamam. kanal açılacaktır..
————————————————
TECHSTAR CİHAZLAR İÇİN:
Techstar 9000 TRT1 Kéy Girişi
K.E.Y. bölümüne girin biss üzerinde ok
1234560065432100 yapın ok
Techstar
Emuya giriş
Menü
Alıcı Bilgisi
OK
1111
Techstar 9000 neotion emü girişi farklı herhangibi kanalda iken kırmızı bas ve 8888 yaz okCİHAZDA MENÜYE GİRİYORUZ : SIRASIYLA SİSTEM AYARI,KOD DÜZENİ VE SARI TUŞA BASIP
PROGRAMI AKTİF HALE GETİRİYORUZ
——————————————-
BOTECH MODELER
Botech 7300XFTA USB de: Menü basın seçenekler üzerine gelin 7799 tuşlayın alta kod düzenle bölümü çıkar….
Biss bölümüne gelin ve en üst satıra 1234560065432100 yazın
Botech 7200FTA da: Menü 7799 u tuşlayın sonra gereçler ve oyunlar menüsüne girin en altta kod düzenle bölümü çıkacaktır…. Biss gelin ve en üst satıra 1234560065432100 yazın

- - - Eklendi - - -

Dreambox 500 MODEL
.var/Kéy aç Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.
Star için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
Kéy Değeri: 1234560065432100 (eğer 12 hane varsa 1234560065432100)
kaydedip menüden çıkın, uydu alıcınızı kapatıp açın.
——————————————
Kaon MODELLER İÇİN
Sarı+Mavi+Yeşil+Menu’yu tuşlayarak kéy menüsünü açın ve Biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ;
000000 05 1234560065432100
Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız
———————————————–
Redline serileri için
Menü>>Kurulum>>Uydudan Güncelleme>>Ana SW üzerinde OK bas
—————————————————
Finest Max Star Biss Kéy girişi
Menü>>8888 yapıp Kéy tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz. Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..21 numaralı satır 11862 00 1234560065432100 yeni gireceğiniz satır 21 numaralı satırı 11862 00 1234560065432100 olarak değiştiriniz…
Finest Plus Star Biss Kéy girişi
8282 yapınız Kéy sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön
tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır…
Okeyleyin ardından 00 dan sonra 1234560065432100 tuşlayıp Kéy menüsünden çıkınız.
———————————
Korax 15100 – 16400 MODELLER İÇİN
Pin kodu: 2142
Emu aktif etme: Menü+2580
Emu giriş: 0 Tuşuyla
Biss yazma: Kanal üzerinde iken Menü+Kırmızı tuş
Korax 3100 – 4400
Pin kodu: 9135
Emu giriş: Herhangi bir kanal üzerinde iken 7777
————————————————-
SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER:
Normal kanalda iken 7777 yaz .Sistem kuruluyor yazısı çıkınca key aktif hale geçiyor.key girme
menusu ise 0 tuşuna 3 saniye basılı tutunca key menüsü geliyor
shadow receiver ların yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı
tuş gelen bölüme 8954 yazıyoruz şifreleme sistemi açılıyor..
—————————————————-
satcom ftabiss girişi
menü ok kurulum ok 0937ok code ok
biss ok 1234560065432100 ***i girin iki defa ok tuşuna basın ve hafızaya alın.

- - - Eklendi - - -

Finest Max Star Biss Kéy girişi
Menü>>8888 yapıp Kéy tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz. Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..21 numaralı satır 11862 00 1234560065432100 yeni gireceğiniz satır 21 numaralı satırı 11862 00 1234560065432100 olarak değiştiriniz…
Finest Plus Star Biss Kéy girişi
8282 yapınız Kéy sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön
tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır…
Okeyleyin ardından 00 dan sonra 1234560065432100 tuşlayıp Kéy menüsünden çıkınız.
———————————
Korax 15100 – 16400 MODELLER İÇİN
Pin kodu: 2142
Emu aktif etme: Menü+2580
Emu giriş: 0 Tuşuyla
Biss yazma: Kanal üzerinde iken Menü+Kırmızı tuş
Korax 3100 – 4400
Pin kodu: 9135
Emu giriş: Herhangi bir kanal üzerinde iken 7777
————————————————-
SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER:
Normal kanalda iken 7777 yaz .Sistem kuruluyor yazısı çıkınca key aktif hale geçiyor.key girme
menusu ise 0 tuşuna 3 saniye basılı tutunca key menüsü geliyor
shadow receiver ların yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı
tuş gelen bölüme 8954 yazıyoruz şifreleme sistemi açılıyor..- - - Eklendi - - -

Finest Max Star Biss Kéy girişi
Menü>>8888 yapıp Kéy tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz. Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..21 numaralı satır 11862 00 1234560065432100 yeni gireceğiniz satır 21 numaralı satırı 11862 00 1234560065432100 olarak değiştiriniz…
Finest Plus Star Biss Kéy girişi
8282 yapınız Kéy sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön
tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır…
Okeyleyin ardından 00 dan sonra 1234560065432100 tuşlayıp Kéy menüsünden çıkınız.
 
umitgul18

umitgul18

Üye
:tşk: Bende böyle bir paylaşım yapmayı düşünüyordum ama geç kalmışım.

- - - Eklendi - - -

:tşk: Bende böyle bir paylaşım yapmayı düşünüyordum ama geç kalmışım.
 
Dj.Refoo

Dj.Refoo

Üye
    Konu Sahibi
:tşk: Bende böyle bir paylaşım yapmayı düşünüyordum ama geç kalmışım.

- - - Eklendi - - -

:tşk: Bende böyle bir paylaşım yapmayı düşünüyordum ama geç kalmışım.

rica ederim.

- - - Eklendi - - -

Korax 15100 – 16400 MODELLER İÇİN Pin kodu: 2142 Emu aktif etme: Menü+2580 Emu giriş: 0 Tuşuyla Biss yazma: Kanal üzerinde iken Menü +Kırmızı tuş Korax 3100 – 4400 Pin kodu: 9135 Emu giriş: Herhangi bir kanal üzerinde iken 7777

- - - Eklendi - - -

Finest Max Star Biss Kéy girişi Menü>>8888 yapıp Kéy tablosuna giriniz mavi tuşa basarak Biss bölümüne geliniz. Biss bölümündeki 21 numaralı satırda düzenleme yapıp kanalınızı açabilirsiniz..21 numaralı satır 11862 00 1234560065432100 yeni gireceğiniz satır 21 numaralı satırı 11862 00 1234560065432100 olarak değiştiriniz… Finest Plus Star Biss Kéy girişi 8282 yapınız Kéy sayfası açıldığında mavi tuş ile resetleyiniz ardından uzaktan kumanda ile sağ yön tuşuna basınız. Size bir uyarı yazısı çıkacaktır… Okeyleyin ardından 00 dan sonra 1234560065432100 tuşlayıp Kéy menüsünden çıkınız.

- - - Eklendi - - -

SHADOW DİGİTAL FTA ve Cİ MODELLER: Normal kanalda iken 7777 yaz .Sistem kuruluyor yazısı çıkınca key aktif hale geçiyor.key girme menusu ise 0 tuşuna 3 saniye basılı tutunca key menüsü geliyor shadow receiver ların yeni emu yüklenince yazılımda degişiyor emusunu aktif etmek için info kırmızı tuş gelen bölüme 8954 yazıyoruz şifreleme sistemi açılıyor.. ————————————————— - satcom ftabiss girişi menü ok kurulum ok 0937ok code ok biss ok 1234560065432100 ***i girin iki defa ok tuşuna basın ve hafızaya alın. ———————————- WİLSMANN Menü – Tercihler – Dil Lisanı – Kırmızı – 2528 – Ardından 9999 —————————– Telefunken Au 100 menü 19370 ve 2486 sonra oyunlar kısmına giriyoruz ——————————————– TELETEK cihazlar için. KEY girme işlemi: Önce FAV tuşuna, sonra ara vermeden 4, 3, 2 ve 1 tuşlarına basın. ———————————— Supermax BİSS GİRİŞ Cihaz Bilgisi + Kırmızı +5790 —————————— ORIENT BİSS GİRİŞ Menu 2580 back sonra (0) ‘a bas ————————– UNİCELL 3000 FTA 3500 CI BİSS GİRİŞ Menü+yapılandır+alıcı bilgisi ok+9999 ———————————– peyss 6000 dcı emu aktif etme kanal üzerinde + 8888 keymenü görme:7777 master şifrede:5518 peyss 13000 dcı+s emü aktif etme kanal kiliti+2958+menü ——————- planet KEY menüsü giriş cihaz bilgisi+sarı+7799+common interface+edit code ————————————- Drake Dsr 500 Ci Bİss GİrİŞ kumandada soru işareti tuşu var ona bass ve bissleri gir. ——————————————– Decktron 95000 FTA+USB için : Menü + Kırmızı tuş Açılan pencerede ilk haneyi 1 yap.İşlem tamam. ———————————- CREA R7 ve 50000 modellerinde; Kumandadan mavi tuşa basılarak K€Y menüsü aktif hale getirilir. BI SS menüsü açılarak şifreler girilir ve kaydedilir. Eğer sonuç alınamazsa… Menü + 9999 tuşlanır. Sonra kumandadan mavi tuşa basılarak yukarıdaki işlemler tekrarlanır. CREA R7 modellerde mavi tusa basın ve bi ss bölümüne girin Bu bölümde 01 deki kanal kalsın uydu bölümünden türksat 1c seçin TP bölümüne TRT frenkansını girin 11096 30000 VİD PİD bölümüne 8191 yazın K€Y bölümüne şifreyi girin, EPG tuşuna basın hafızaya alın ve Exit ile çıkın. —————————————– ECHOSAT, AMSTRAD , HERZ K€Y AÇMA TALİMATI Menü + Genel ayarlar + Ok + Şifreli giriş + İnfo + Guıde + 5400 + Menü + Menü + Ok Şifreli girişin altında EDİT code kısmı görülecektir ——————————————— DİGİSTAR 5250 (TELETEK, BAFF 3800 ,PİLOT 7000 ) Mavi menü için FAV+4321 tuşlayın,Yeşil menü için SAT+5555 tuşlayın Gelen menüden Bİ SS alanını açın ve 00 01 00 alanına girin 00 ve 01 satırlarına geçerli şifreyi yazın onaylayın ( başka bir kanal üzerine geçerek tekrar izleyeceğiniz kanala gidin )
 
Haydar

Haydar

Emekli Yönetici
teşekkürler
 
Dj.Refoo

Dj.Refoo

Üye
    Konu Sahibi
Trİdent BİSS GİRİŞ menu yani ana menüdeyken 7799 yap code edit bölümü çıkar. fabrika kodu:1250.

- - - Eklendi - - -


rica ederim

- - - Eklendi - - -

VESTEL TÜM SERİ BİSS GİRİŞ aphro menüler için kumandadan kumandadan menü 6666666 tuşalyın B.I.S.S Satırına gelip aşağıdaki k.e.y i girin 1FFF 01 indexi bu şekilde olacak 1234560065432100 Vestel Mavi Menüler için ise emu yazılımı yüklü ise kumandadan Menü 1903 tuşlayın B.I.S.S satırına gelin aşağıdaki k.e.y i 1234560065432100 olarak girin

- - - Eklendi - - -

SUNNY VE KAON stream SERİLERİ biss giriş Kaon- sunny-stream menü Sarı+Mavi+Yeşil+Menu’yu tuşlayarak kéy menusunu açın ve biss şifreleme sistemine gelin daha sonra ; 000000 05 1234560065432100 Animasyonlu menülerde ise; sarı+exıt+kırmızı+menü Şeklinde giriniz ve daha sonra kaydedip çıkınız.

- - - Eklendi - - -

NETA BİSS GİRİŞ Troya Fabrika Sifresi : 1234 Master Password : 1630 KAY Menusune Giris : 0-Epg TROYA II Fabrika Sifresi : 0000 Master Password :3333 KAY Menusune Giris : 0-Sat Diger Tum Modeller Fabrika Sifresi : 1234 Master Password : 5943 KEY Menusune Giris : 0-Sat ——————– Asahi 10100 fta Yükleme bittikten sonra receiveri fabrika ayarlarına getirin. Dil ayarlarını türkçe yapın Şifrelemeyi aktif hale getirmek için ana menüdeyken kumandanın sırayla 2 3 5 6 tuşlarına basın. Oyun menüsüne girin. Bu menüye ilave 5 (edit ***) ve 6 ( load defauld *** ) ilavesi olacak. 0000 dır. Edit *** bu menü değişen şifreleri el ile yazmak içindir. asahi menü – 2356 – ok – sayfa açma – menü – oyun – sat k€y – ok ———————————–

- - - Eklendi - - -

Baftec Marka 1- Ana menüdeki “Ebebeyin Kilidi” bölümüne giriniz 2- “Second PIN” yazan bölüme gelip “0000” yazın , 3- Karşınıza çıkacak menüde hangi şifre değişmiş ise ona girin. Önemli: Rakamları kumandanın numerik tuşları ile, A’yı AUDIO ile, B’yi INFO ile, C’yi SIGNAL ile, D’yi PAUSE ile, E’yi SAT ile, F’yi EPG tuşu ile tuşlayabilirsiniz BAFTEC DRAGON SERİSİNDE EMU AKTİFLEMEK İÇİN ; 1 – meü tuşuna basın arşınıza gelen menüde ebeveyn kilidini seçin, 2 – gelen ekranda info tuşuna basın 2004 tuşlayın, 3 – karşınıza gelen ekranda en altta emu function açık kapalı var onu açık yapın, 4 – emuyu açtıktan sonra set default key yaparsanız fabrika yüklenecektir, güncel elle girebilir yada keyenchanter programı ile atabilirsiniz.

- - - Eklendi - - -

wodex MODELLER Wodex uydu alıcıları *** ve master kodları wodex wx1000fta *** aktif etmek için menü+tvsistemi+0000 wodex wx1000fta masterkodu 3329 wodex wx3000cai *** aktif etmek için menü+kullanıcı ayarları+4520 wodex wx3000cai master kodu 1250

- - - Eklendi - - -

Baff cihazlar için biss giwodex MODELLER Wodex uydu alıcıları *** ve master kodları wodex wx1000fta *** aktif etmek için menü+tvsistemi+0000 wodex wx1000fta masterkodu 3329 wodex wx3000cai *** aktif etmek için menü+kullanıcı ayarları+4520 wodex wx3000cai master kodu 1250ek 3. satıra girmeniz gerekir herzaman için. aynı yere ntv ******ini ekleyebilirsiniz… yeşil menü sat 55555 mavi memü fav 4321 bisss okey 000100 ok. 3. sıradaki 00 BAFF 6000 oncelikle cihazindan 9339 tuslayip *** edit bolumune girmek.ordan nagravision bolumu acin alt kisimda bosluk olan yere yesil tusa basin acilan yerin basina 2600 yazin ikinci kismi ise 002600 yazip okeyleyin daha sonra *** bolumunun alt kisminda biss bolumunun acildigini goreceksiniz.oraya gelip okey yapin acilan sayfaya yesil tusa basin ilk kisim ayni kalsin ikinci kismi 00000c yazin ucuncu yere ise frekens bilgisini girin 11919 sonrasi trt biss keyini yazin ve okeyleyin cikin iste bu kadar iyi seyirler ntv izlemek içinde aynı yolu deneyin frekans olarak 11054 bilgisini girin ve ntv güncel kodu yazın. not: 00000c ile trt 3 açılmaktadır*** 000001 ile trt 1 açılmaktadır*** 000001 ile Ntv açılmaktadır**** 000003 ile Ntvspor açılmaktadr
 
federico2424

federico2424

Üye
teşekkürler
 
MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt