Torba Yasa Nedir ? Torba yasayla ne değişecek, Torba yasada neler var ?

 • 13 Şubat 2011
 • 4435 Okunma
 • 4 Cevap

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Son günlerin gündemini oluşturan torba yasa nedir ? merakmı ediyorsunuz. Torba yasayla hayatımızda ne değişecek ? nedir bu yasa ? cevabını yazımızın devamında alacaksınız.

  Öncelikle torba yasa memurları çok ilgilendiriyor:


  • İDARİ PARA CEZASI AFFI

  120 Tl nin altındaki İdari para cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor. Ancak Tütün ve çeşitlerinin tüketimi ile doğan idari para cezaları affın dışında tutuluyor.
  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen, süresi 31 Aralık 2004’den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 TL’yi aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL’yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
  Gümrük tahsil dairelerince takip edilen, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 TL’yi aşmayan tutarda olanların tahsilinden vazgeçiliyor.  • ÜNİVERSİTEDEN ATILMA KALKIYOR


  Yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı da dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.
  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile polis akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK’ün uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarına intibak ettirilecek. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak.
  Yasanın yürürlüğe gireceği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.
  Terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında olacak. Üniversiteye dönüşe süre sınırı olmayacak. Üniversite öğrencilerinin uygulamadan yararlanabilmesi için süre aşımının uzunluğuna bağlı olarak katlanarak hesaplanacak katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekecek. Bu oran %300 fazlasına kadar ulaşabilecek.


  • SGK BORCUNDA ÖDEME KOLAYLIĞI

  Gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi,damga vergisi , isteğe bağlı sigorta primi,sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, sigorta pirimi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren tefe\üfe aylık oranları esasıyla hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan geçikme cazası, gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek.
  Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödemeyerek yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden
  yapılandırmaları 12 taksit kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 4’ten fazla bulunmayanlar ile yapılandırılmaları 24 taksit kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 8’den fazla bulunmayanların başvurması halinde bozulan yeniden yapılandırması hayata geçirilecek, ödeme yükümlülüğü 3 aylık sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek.


  • 65 YAŞ AYLIĞI

  65 Yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması durumundaki kanun kapsamında, aldıklarının %50 fazlasıyla geri alınması gerekenlerden, bu %50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak affedilmiş sayılacak.


  • KAPANAN İŞYERLERİ BORCU
  31 Aralık 2010 tarihinden önce ödenmemiş sigorta primi,sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası asılları toplamı 50 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 50 TL’yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.


  • BORCUNU YAPILANDIRAN BAĞ-KUR’LU SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEK
  Borçlarını yapılandıran BAĞ-KUR’lulara Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunsa da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek.


  • TRAFİK KAZAZEDELERİ SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEK
  Yasayla sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları arasına trafik kazaları da ekleniyor. Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. Sekiz haftalık iznin kullanılmayan süresi yine sekiz hafta olan doğum sonrası izine eklenecek.


  • BAZI KANUNLARDAKİ PARA CEZALARI
  Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek.  • STAJYER AVUKATLARIN SİGORTA PRİMLERİ

  Stajyer avukatların sigorta primlerini Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler, öğrenim gördükleri sürece, ayda 91 TL katkı payı ödeyerek Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları ise Maliye Bakanlığınca üniversitelere aktarılan kaynaktan karşılanacak.  • PART TİME ÇALIŞANLAR EKSİK GÜNLERİN PRİMİNİ ÖDEYEBİLECEK
  Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan, esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanacak. Borçlanılan bu süreler, hizmet akdine istinaden gerçekleşen çalışma sürelerinde olduğu gibi, sigortalılık türü olarak sayılacak.


  • DİSİPLİN CEZASI ALAN MEMURLARA BORÇLANMA HAKKI


  Disiplin cezası alan, ancak yasadan yararlanarak göreve dönen memurlara, görevde olmadıkları süreler için borçlanma hakkından yararlanmak üzere tanınan 6 aylık başvuru ile 2 yıllık ödeme süresi uzatılıyor. Buna göre, bu kişiler 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde, ödemelerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapabilecek.


  • PART-TİME YA DA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN GSS PRİMİ ERTELENDİ


  Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların, eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012’de başlayacak.


  • USTA ÖĞRETİCİLERE BORÇLANMA HAKKI


  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olanlar, yasanın yürürlük tarihinden önceki çalışmalarından dolayı bir ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Borçlanılan bu süreler sigortalılık süresine sayılacak.


  • EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR


  Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların 2011 yılından önce bağlanan aylıkları; Ocak ayında 60 TL, Temmuz ayında ise yüzde 4 artırılacak.


  • 12 EYLÜL MAĞDURLARINA EMEKLİLİK FIRSATI


  Yasayla 12 Eylül mağdurlarının, gözaltında veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilmesine imkan sağlanıyor. Buna göre, sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980’den sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatlarına karar verilenler, gözaltında ve tutuklulukta geçen süreleri için borçlanabilecek. Bu kişilerin, durumu belgelemeleri ve yasanın yürürlüğe girişinden sonraki 6 ay içinde talepte bulunmaları gerekecek. Prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32′si üzerinden hesaplanacak primlerini, bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların kendileri, tazminat almayanların primlerini ise Hazine ödeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık bağlananlar ile tutukluluk veya gözaltı sürelerini herhangi bir şekilde sigortalı olarak değerlendirenler ise borçlanamayacak. Aylık bağlanmayan ile toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden, borçlanacakları sürelerle birlikte emekli veya yaşlılık aylığı alacak olanlara geçmişe dönük aylık ve fark ödenmeyecek. Tutuklu ve gözaltındaki süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmayacak.


  • KAZAZEDENİN TEDAVİSİNİ SGK YAPACAK


  Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kurum ya da kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmeti bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve güvence hesabınca tahsil edilen katkı paylarının yüzde 15’ini aşmamak üzere, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve güvence hesabı tarafından SGK’ya aktarılacak. Bu tutar, ilgili sigorta şirketleri için ayrı ayrı belirlenecek. Aktarımla sigorta şirketlerinin ve güvence hesabının teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erecek. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yüzde 50′sinekadar artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak. Sigorta şirketleri ve güvence hesabınca ödenecek tutarın süresinde ödenmemesi halinde gecikme cezası uygulanacak. Belediyelerin kendi bütçelerini kullanarak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek için kuracağı elektronik sistemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, kesilen trafik idari para cezalarının yüzde 30’u ‘sistem kullanımı hizmet bedeli’ olarak belediyelere ödenecek.  • 10 KİŞİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ DE STAJ YAPTIRABİLECEK


  Mesleki eğitim gören öğrencilerin staj yapabileceği işyeri sayısı artırılıyor. 10’dan fazla işçi çalıştıran işyerleri stajyer uygulama kapsamına alınacak. İşyerinde staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere, asgari ücretin üçte biri oranında ücret verilecek. 20’nin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki stajyerlere ise asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenecek. Mevcut düzenlemede yalnızca 20′nin üzerinde işçi çalıştırılan işyerleri stajyer uygulama kapsamında bulunuyor ve stajyerlere de asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret veriliyordu.


  • YEŞİL KART ÇALIŞMAYA BAŞLANINCA ASKIYA ALINACAK


  Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak. Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartlılığı devam edecek.


  • SİLİKOZİS HASTALARINA MAAŞ BAĞLANACAK


  Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak. Bu kişilerin, yasanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor. Kişinin meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde, SGK Sağlık Kurulunca karar verilecek. Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılabilecek. Bu şekilde aylık alanların çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecek.


  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ARTIYOR


  Yasa kapsamında, kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma süresinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60′ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150′sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.  • PART TİME ÇALIŞANLAR DA İŞSİZLİK YARDIMI ALABİLECEK


  Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmelerine engel teşkil eden düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan çıkarılıyor. Buna göre, “hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma” koşulu kaldırılıyor.


  • İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ GELİYOR


  Yasayla 2015 sonuna kadar ilk defa işe alınacak her sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. Bu uygulamadan yararlanacak işverenin SGK’ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekiyor. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu’nca 5 yıla kadar uzatılabilecek. Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak. Yabancıların çalışmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği müfettişlerce denetlenecek.


  • ERKEN DOĞUM CEZASI KALKIYOR

  Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. Sekiz haftalık iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izine eklenecek. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçinin bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenecek. Yasayla işyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor. Yaza kapsamında, elektrik motorlu taşıt araçlarına diğerlerinden farklı şekilde ÖTV uygulanmasının önü açılıyor.


  • DOĞUM YAPAN VE GEBE KADINLARA GECE NÖBETİ YOK


  Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak.  • UZUN SÜRELİ TEDAVİDE KOLAYLIK


  Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya ya da saldırıya uğrayan, bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılacak.  • ATAMA İMKANI OLMAYAN MEMURLAR


  Yasaya göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek.


  • GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME


  Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yılda 6 ayı geçemeyecek. Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca, sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacak.


  • ŞEHİR DIŞI İZNİ KALKIYOR
  Tasarı, şehir dışına çıkışlarda amirden izin alma, toplu müracaat ve şikayet etme ile yasaklanmış yayını görev yerinde bulunduran memura verilen aylıktan kesme cezasının kaldırılmasını öngörüyor.
  -Sözleşmeli personele de sendika kurma ve sendikalara üye olabilme imkanı getiriliyor. Ancak sözleşmeli personelin grev propagandası yapması, greve katılması ve desteklemesi ya da teşvik etmesi yasaklanıyor.


  • ÖZÜRLÜ MEMURA NÖBET YOK


  Aynı madde, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğine hükmediyor.
  10 gün olan mazeret izninin ise ilave 10 gün daha verilebileceği ancak bu iznin yıllık izinden düşüleceğine ilişkin hüküm getiriliyor.


  • ÖZÜRLÜNÜN ÇALIŞMA SÜRESİ


  Yasanın 100. maddesine eklenen fıkrayla özürlü memurların çalışma sürelerinin merkezde üst amir, taşrada mülki amirler tarafından farklı belirlenebileceği hükmü getiriliyor ve şöyle deniyor:
  “Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
  Ayrıca memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün olacak. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.
  Yasanın 101. maddesi de değiştirilerek, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin Devlet Personel Başkanlığı izni olmaksızın kurumlarınca düzenlenmesine imkan tanınıyor.


  • 180 LİRA piyangosu
  Sendikalı MEMURLARA Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45’er liradan toplu görüşme ikramiyesi verilecek. Böylece sendikalı memur yıllık 180 lira sendikalı ikramiyesi alacak. Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili düzenlemeyi iptali nedeniyle sendikalı memurların bu ödeneği kesilmişti.

  • BABALIK İZNİ 10 GÜN


  Üç gün olan babalık izni 10 güne çıkacak.
  Evlilik veya ölüm hallerinde verilen 5 günlük izin süresi 7 güne çıkarılacak.
  Kadın memurlara çocuk bakımı için 0-2 yaş döneminde 24 ay ücretsiz izin alabilecekler.
  Anne bu izni kullanamaz ise baba memura da doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.
  Annenin doğum esnasında veya sonrasında ölümü halinde memur babaya, anne için öngörülen ücretli ve ücretsiz izinler kullandırılacak. Bu durumda baba, doğum sonrası 8 hafta ücretli izin, emzirme izninin yanı sıra ücretsiz izinden de yararlanabilecek.
  Tasarı, kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmesini öngörüyor. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas oluyor.
  Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacak.

   


  Yazan: EroL
  münir amca bunu beğendi.
 2. 120 tl nin altındaki borçlardan vazgeçilecek,ödeyenlerin suçu ne?
   
 3. Ders olsun. Elektrik su faturasıda ödememek lazım
   
 4. bana göre bu torba yasa denilen olay bir numaralı seçim yatırımı neyse göreceğiz bakalım:)
   
 5. Eee vermeden almak kime mahsus? :)
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2018 - 05:08