Kristal Çocuklar

 • 26 Mart 2013
 • 1135 Okunma
 • 8 Cevap

 1. Arkadaşlar uzun ama kesinlikle okuyun. Geleceğe yön verecek kişiler bunlardir. Etrafinizda varsa dikkat edin. Mesela benim bir arkadaşım Kristal Çocuk.

  Onları tanımak...
  Kristal Çocuklar'ı nasıl tanıyacağız? İlk
  bakacağımız yer onların gözleridir, iri,
  etkili, anlamlı ve bilge gözlere
  sahiptirler. Mutluluk ve sevinç verirler,
  bağışlayıcıdırlar. Kristal Çocuklar
  büyükleri olan İndigo Çocuklar'la,
  benzer özellikleri paylaşırlar.
  İndigoların ruhları savaşçıdır, amaçları
  eski düşünceleri yani önceki eğitim,
  yönetim ve yasal sistemleri yok
  etmektir. Başlıca düşmanları psikiyatrik
  tedavilerdir, onlara ilaç tedavileri
  uygulandığında duyarlılıklarını, ruhsal
  yeteneklerini ve enerjilerini yitirirler.
  Kısacası İndigolar'la gerçekten DES
  (Dikkat Eksikliği veya Dikkat Eksikliği
  Hiperaktiflik Sendromu" tanısı konulan
  çocukların ayırdedilmesi
  gerekmektedir. Ama Kristal Çocuklar
  farklıdırlar, çok mutlu, bağışlayıcı ve
  sakindirler. İndigoların savaşarak
  açacakları ve temizleyecekleri yoldan
  geçerek daha güvenli bir dünyaya
  gitmektedirler. İndigo ve Kristal
  tanımları, aura renklerinden ve enerji
  kalıplarından kaynaklanmaktadır.
  İndigo Çocuklar'da indigo mavisi
  vardır, bu renk iki kaşın arasında yer
  alan üçüncü göz şakrasının rengidir.
  Bu şakra ile durugörü güçleri vardır.
  Ama Kristal Çocuklar'da kuvartz
  kristalinin prizma etkisi vardır, auraları
  pastel tonlarda çok renkli ve harelidir.
  Kristallere ilgileri büyüktür zaten
  tanımlarının nedeni budur.
  Kristal Çocuklar'ın özellikleri...
  1995'den sonra doğmuşlardır - Uzun,
  yoğun ve dikkatli bakan gözleri vardır -
  Kişilikleri manyetiktir - Çok
  sevecendirler - Müzikten etkilenirler ve
  şarkı söylerler - Özgün bir işaret dili
  kullanırlar - Telepattırlar,
  düşündüğünüzü hissederler - Şefkatli,
  duyarlı ve empatikdirler - Konuşmaya
  başlayınca geçmiş yaşam anılarını
  anlatırlar - Sanatçı ve yaratıcıdırlar -
  Sebze ve meyveleri tercih ederler -
  Denge duyguları mükemmeldir - Geç
  konuşurlar. Çağımızda İndigoların yani
  önceki kuşağın etkisi nedeniyle,
  sezgilerimizin ve düşüncelerimizin
  daha çok çok farkında olacağız. Bunun
  kanıtları ortadadır, günümüzde
  özellikle paranormal konulara olan
  ilginin gittikçe artma nedeni budur, tv,
  kitaplar, sinema gibi... İşte İndigoları
  izleyen Kristaller'in daha çok ruhsal
  yetilere sahip olmaları bu yüzdendir.
  Geç konuşurlar çünkü zihinsel iletişim
  güçleri vardır.
  Çevre etkileri...
  Kristal Çocuklar'a bebekken dikkat
  etmelisiniz. İnsanları hep öpmek
  istiyorlar, herkese karşı sevecen ve
  şefkatliler. Yüz ifadeleri, sözleri ve
  davranışları hep olumlu, çevrelerine
  mutluluk, neşe ve moral veriyorlar.
  Yaşlı insanlara manyetik olarak
  yöneliyorlar sanki bilgeliği ve dinginliği
  hissediyorlar. Dünyamızın şu anda en
  çok muhtaç olduğu şeyi yapıyorlar
  yani bağışlayıcılar. İndigo ağabey ve
  ablaları davaları için savaşırken onlar
  Gandi gibiler, bir tartışma ortamında
  arkalarını dönüp gidiyorlar ve affedici
  bir tavır sergiliyorlar. Hatta içlerinde
  neden tartışmaya gerek duyulduğunu
  soranlar bile çıkıyor. Üç yaşında bir
  Kristal Çocuk, kendisine vurmak
  isteyen arkadaşına sert ve otoriter bir
  sesle; "Hayır, dur ve bana vurma
  çünkü ben senin arkadaşınım."
  diyebiliyor,
  Onlar otistik mi?
  Bu çocuklara otistik tanımı konulması
  hatadır, otistikler genelde insanlardan
  kopuk kendi dünyalarında yaşarlar ve
  ilgi duymadıkları insanlarla
  konuşmazlar. Oysa Kristal Çocuklar
  tüm insanlık tarihindeki en sokulgan,
  ilgili, konuşkan çocuklardırlar.
  Görülmedik bir sevimlilik, sevecenlik ve
  duyarlılık gösterirler. Onlar otistik değil,
  awetistik yani saygı ve sevgi
  uyandırıcıdırlar. Bu nedenle bizler bu
  çocukları hasta diye utandırır ve
  ilaçlarla utandırırsak, ilahi bir armağanı
  hem reddetmiş olur, hem de
  geleceğin üstün uygarlığını yıkmış
  oluruz. İşte İndigolar'ın düzene karşı
  açtıkları savaş bu nedenledir, önemli
  bir amaçları da Kristaller'i korumaktır.
  Ve bilin ki. Kristal Çocuklar anne
  babalarını özel olarak seçmektedirler.
  Kristal Çocuklar'a hamile olan anneler,
  çoğu zaman çok özel olaylardan söz
  etmekteler. Bu anneler özel rüyalar
  görmekteler, hatta bazı annelerin
  önceden varolan hastalıkları
  iyileşmektedir.
  Odaklanma veya konsantrasyon
  yeteneği...
  Kristal Çocuklar bazen ebeveynlerini
  duymaz görünürlür, bu olay daha çok
  doğada bulundukları anlarda görülür.
  Aslında otistik tavır zannedilen bu olay
  gerçekte farklıdır, onlar o anlarda
  dünyadan geçici olarak koparlar.
  Örneğin tv seyrederken, açık
  havadayken, hayvanlarla oynarlarken
  bunu sık sık yaparlar ve anne
  babalarını duymazdan gelirler, uzun
  uzun çiçeklere, yapraklara, hayvanlara
  bakarlar. Ayrıca teknolojide onlar için
  önemlidir, ne olursa olsun teknolojik
  herşeye kendilerini kaptırırlar. Kristal
  Çocuklar'ın bu yetenekleri gelecekte
  lider olduklarında yararlı olacak olan
  odaklanma veya konsantrasyon
  yeteneğidir.
  Pozitif düşünmelisiniz...
  Bu çocuklar, büyürken insanları
  değerlendirdiklerinde kendi sezgilerine
  öncelik verirler. Bir radar gibidirler.
  Onlardan düşünce ve niyetlerinizi pek
  gizleyemezsiniz. On yaşlarında bir
  Kristal Çocuk, bilmez görünse bile
  gerçeğin farkındadır. Ne yazık ki bazen
  bu duyarlılık aşırı ve zarar verici
  olabilir. Bu nedenle, onların yanında
  olabildiğince pozitif düşünmek ve
  gerilimli ortamlar yaratmamak gerekir.
  Hatta bazı Kristal Çocukları çok insanla
  karşılaştırmamak bile gerekebilir. Aynı
  şey yaşadıkları çevre için de gereklidir,
  onların yanında çok sert, şiddet dolu
  filmler izlemek zararlı olabilir.
  Başkalarının duygularını, kendi
  duyguları gibi hissediyorlar...
  Bir diğer ilginç yetenekleri gezegenin
  ortak enerjisini algılayabilmeleridir.
  Büyük kitlesel korkuları, dünyayı
  etkileyen olayları hissederler, moralleri
  bozulur, heyecanlanabilir hatta
  hastalanabilirler. Onbir Eylül'deki İkiz
  Kuleler saldırısında, felaketi yaşanırken
  hisseden ve ardından ciddi bir şekilde
  hastalanan çocuklar kayıtlara
  geçmiştir. Unutmayın ki Kristal
  Çocuklar, bizler ve İndigolar gibi
  değiller, onlar başkalarının
  duygularını, kendi duyguları gibi
  hissediyorlar. Hiç bir görünür neden
  olmadan huzursuzlanan ve hasta
  olmaya başlayan bir Kristal Çocuğu
  sakinleştirmelisiniz, onunla konuşun,
  sıcak ve koruyucu etkiler verin ve
  muhakkak yakınında, çevresinde hatta
  oyuncaklarının içersinde bir doğal
  kristal parçasını bulundurun, onunla
  oynamasını sağlayın. Ama dikkat edin,
  küçük taşları yutabilirler, taşın kenarları
  yuvarlatılmış olmalı, keskin
  olmamalıdır. Ve onlara bu taşları
  fırlatmamalarını da öğretmelisiniz.
  Yüksek duyarlılık...
  Bu duyarlılık sadece ruhsal değildir,
  Kristal Çocuklar fizik olarak da farklı ve
  duyarlıdırlar. Örneğin yüksek
  seslerden, gürültüden, kalabalık içinde
  bulunmaktan, çok sıcak veya soğuk
  ortamlardan, dağınıklık ve
  düzensizlikten hoşlanmazlar ya da
  bunların bazılarından hoşlanmazlar.
  Onlara büyük alışveriş merkezlerinde
  dikkat edin, bir Kristal Çocuk böyle
  ortamlarda aşırı heyecanlanır, bu
  nedenle korunmalı, belli bir süre
  aşılmamalıdır. Ayrıca Kristal Çocuklar
  yapay ve kimyasal maddelere çok
  duyarlıdırlar, doğal sabunlar,
  gereğince bitkisel ilaçlar kullanılmalıdır.
  İlginç bir olay da, Kristal Çocuklar'ın
  kolay yaralanmamaları ve
  korkmamalarıdır. İstisnalar dışında
  sanki korunmaktadırlar çok ciddi kaza
  veya saldırılardan birkaç sıyrıkla
  kurtulan çok sayıda Kristal Çocuk
  kayıtlara geçmiştir. Ama bunlar sizin
  tedbirsiz davranmanız demek değildir.
  Ekolojik çocuklar...
  Kristal Çocuklar bizlere göre
  bedenleriyle daha çok ilgilidirler, buna
  dikkat ederler. Bu nedenle temiz hava,
  temiz su, tropikal bir atmosfer, bol ve
  taze meyve ve de sebze onlar için
  önemli ve çok yararlıdır. Anne ve
  babaların buna önem ve öncelik
  vermeleri gerekmektedir. Sanki
  geleceğin temiz dünyasını
  yaşamaktadırlar.
  Duygusal şifacılar...
  Bu çocukları tanımak için onların sevgi
  anlayışlarını ve tavırlarına dikkat
  etmeliyiz. Öylesine sevgi doludurlar ki,
  varlıkları bile şifa vericidir. Çok küçük
  Kristal Çocuklar bile, elleriyle,
  gözleriyle, davranışlarıyla içgüdüsel
  şifa dağıtırlar. Ebeveynlerinin hasta
  olmalarından hiç hoşlanmazlar ve
  onların bir an evvel iyileşmelerini
  isterler. Kristal Çocuklar, duygusal
  şifacı, teselli edici, şefkat ve hatta öğüt
  verici olabilirler. Doğal iyimser
  oldukları için çevresindekilere
  karanlığın içindeki ışığı gösterebilir ya
  da hissettirebilirler. Onlar bize sevgiyi
  alıp, kabul etmeyi öğretiyorlar. Bizim
  işimiz, onları ruhen beslemek,
  hissetmeyi öğretmek ve güveni
  öğretmektir. Ergenlik çağına
  geldiklerinde doğal sevecenliklerinin
  olduğu gibi kalmasına önem vermeli
  ve rehberlik etmeliyiz.
  Parapşisik yetenekler...
  Kristal Çocuklar'ın sık sık mistik
  konulardan söz ettiklerini
  duyabilirsiniz. Tanrı'dan, meleklerden,
  dualardan söz edebilirler. Sanki her
  birisi küçük birer filozoftur. Bazı
  Kristal'lerde pşisik yetenekler
  görülmüştür, örneğin psikokinezi
  yapabilirler yani bazı küçük eşyaları
  düşünceleriyle hareket ettirebilirler.
  Anne veya babalarına onların ilk anne
  ve babaları olmadıklarını söyleyen
  Kristal Çocuklar vardır. Elektronik
  araçları etkileyen Kristal Çocuklar da
  kayıtlara geçmiştir. Ama
  endişelenmeyin, her Kristal Çocuk
  böyle değildir, böyle özellikleri olmasa
  da bir Kristal Çocuk olabilirler. Onların
  telepatik yeteneklerine çok dikkat
  edilmelidir, anne ve babalarına veya
  diğer yakınlarına bazen o etkileyici
  gözleriyle uzun uzun bakmaları
  şaşırtıcıdır, bunu gözardı etmemek
  gerekir. Eğer dikkat edilirse birçok
  Kristal Çocuğun annesinin isteklerini
  kendisine söylenmeksizin yaptıkları
  görülmüştür. Bu yeteneklerin
  sergilenmesindeki amaç, insanlığın
  doğal yeteneklerinin hatırlanması
  şeklindedir.
  Farklılıklar...
  Kristal Çocuklar'ı eğlendirmek için
  karmaşık ve pahalı oyuncaklar almanız
  gerekmemektedir. Onları açık havaya
  çıkarmanız yeterlidir. Daha büyük
  yaşlardaki Kristal Çocuklar'ın odasında
  gereksiz ve karmaşık bulduğu birçok
  oyuncağı götrüp çöpe attığı hatta satıp
  evcil hayvanlara vermek için yiyecek
  satın aldıkları görülmüştür. Onlar
  küçük yaştan itibaren çevreyi koruma
  içgüdüsüne sahiptirler, doğa onlar için
  çok önemlidir. Bu özelliklerini
  sözleriyle olmasa bile
  davranışlarından anlayabilirsiniz.
  Geleceğin süper sanatçıları...
  Onlar sadece sevimli, sevecen ve
  ruhsal değildirler, yanısıra da doğal
  sanatçıdırlar. İyi resim yaparlar veya
  çok küçük yaşlarda bile, daha
  konuşmaya başlamadan önce
  mırıldanırlar ve sonra da şarkı
  söylerler. Hatta eğitim almış kadar iyi
  resim yapanları vardır. Müzik yeteneği
  yüksek zekanın göstergesidir, daha üç
  yaşındayken şarkı sözlerini ezberleyen
  Kristal Çocuklar vardır. Yüksek
  yaratıcılıkları onların sağ beyine
  egemen olmalarını göstermektedir, bu
  nedenle duygularının farkındadırlar,
  sezgiseldirler, hareket becerileri
  gelişmiştir, felsefi, ruhsal ve
  sanatçıdırlar. Sağ beyin egemenliğinde
  bireyler, sözcüklerin aksine görüntü ve
  duygularla düşünürler. Görsel
  yönelimleri onlara sanatsal yetenek ve
  fotografik bir bellek verir, zihinlerinde
  gördükleri imgeleri taklit ederler.
  Bizlerin hatta bazı İndigolar'ın aksine
  pahalı ve çok güzel oyuncaklar yerine
  Kristal Çocuklar'ın sıradan şeylerle
  eğlenmeleri ilginçtir. Bir kağıt veya
  kalemle ya da yapraklarla saatlerce
  oyalanabilirler. Onlar temel şeyleri
  takdir eder ve kullanırlar.
  Ve sorunlar...
  Elbetteki Kristal Çocuklar'da
  sorunlular, bunu anlatan anne,
  babalar da var. Öncelikle inatçı, kesin
  kararlı ve dayanıklılar. Haklarını
  savunmak için karşı tarafı
  zorlayabiliyorlar. Sertlikten
  hoşlanmıyorlar ama otoriter
  davranıyorlar. Çatışma içeren
  durumları veya ilişkileri reddediyorlar
  ve uzaklaşıyorlar. Bunlar Kristal
  Çocuklar'ın seçerken titiz olmalarına
  ya da zor beğenir olmalarına neden
  oluyor. Yani ayırd ediciler. Çünkü öz
  saygıları yüksek, bedenlerini ve
  ruhlarını besleyecek arkadaşları,
  yemekleri, filmleri, işleri ve evleri
  isteyecek kadar kendilerini
  önemsiyorlar. Örneğin yemek
  seçimleri güç ve özel, annelerini
  zorlayabiliyorlar. Çünkü bedenlerine
  uyumlular. Eğer anne ve babalar
  onların beslenme tercihlerine
  güvenebilirlerse, o zaman mücadeleye
  gerek kalmayacaktır. Kısacası onların
  seçimlerine güvenebiirsiniz. Sıvılardan
  yani içeceklerden çok hoşlanıyorlar.
  İçlerinde bir yaşından sonra bile anne
  sütü isteyenlere bile raslanıyor.
  Uyku sorunları...
  Kristal Çocuklar yüksek bir enerjiye
  sahipler, uyurken birşey kaçırmak
  istemiyorlar. Çünkü her ne olursa
  olsun, uykudayken dışarda birşeyler
  yaşanıyor. O kadar duyarlılar ki, uyarıcı
  herhangi bir şey uykusuzluk
  yaratabiliyor. Bazıları öğlen uykusu
  uyurken, bazıları asla istemiyorlar,
  eğer bunlar gündüz uyurlarsa gece
  asla uyumuyorlar. Zorlamalı uykularda
  kabuslar görüyorlar ve çok gergin
  oluyorlar. Kısacası onların kendi uyku
  düzenlerini uygulamalarına izin
  verilmesi gerekiyor. Ama eğer sorun
  ağırlaşırsa, ikna etmek ve anlatmak
  gerekiyor.
  Titizlik mi yoksa düzen mi?
  Kristal Çocuklar'a tuvalet eğitimi
  vermek pek mümkün değil, yeterince
  örnek yok ama çoğunun bunu kendi
  kendilerine öğrendikleri görülüyor. Bu
  arada gerçekten doğa çocukları
  oldukları için çıplaklıktan hoşlanıyorlar.
  Ve sanki onlar, düzensizliğin enerji
  uyumsuzluğu olduğunu biliyor gibiler.
  Buna nevrotik mükemmeliyetçilik
  diyenler de var. Fakat ruhsal gelişmişlik
  tanımı, herşeyin kendi istediği gibi
  olmasını isteyen bir Kristal Çocuk'la
  beraber olup, bunaldığınızda size
  daha yararlı olacaktır. Onların titizliğini
  anlatan çok fazla örnek var. Aslında
  sürekliliği ve tutarlılığı seviyorlar, her
  an değişen dünyada düzen, istikrar ve
  önceden tahmin edilebilirlik istiyorlar
  ve bu özellikleri bizler için gerçekten
  umut verici...
  Zamanı farklı görüyorlar...
  Kristal Çocuklar, dış değil yani bizim
  zaman anlayışımızı değil, kendi iç
  zamanlarını kullanıyorlar. İşte bu
  konuda anne ve babaların çok ama
  çok sabırlı olmaları gerekiyor.
  Programlardan nefret ediyorlar ve
  özgür olmak istiyorlar. Belki de onlar,
  hiç acele etmeden bakan, inceleyen ve
  sonra fikrini söyleyen yaşlı ruhlar
  gibiler. Bekliyorlar ve öğrendikten
  sonra kendi hız veya ritmlerine göre
  uyguluyorlar. Aslında haksız değiller
  çünkü geç kalma korkusuyla
  heyecanlanıp, telaşlanacakları yerde,
  daha sağlıklı olarak sakin
  davranıyorlar. Bir anlamda, zamanın
  gerçek olmadığını ve hatta
  genişletilebileceğini düşünüyorlar. Yani
  bizler gibi esir olmak yerine, zamana
  sahip olmak istiyorlar.
  Kronik bağımlılıklar...
  Kristal Çocuklar, anne ve babalarına ve
  de diğer aile bireylerine çok bağlılar,
  ayrı kalmaktan hoşlanmıyorlar.
  Yetişkinlerin onları okşamalarına,
  teselli etmelerine bağımlılar, bu
  noktada başkalarının kendilerini
  anlamayacağı endişesindeler. Öte
  yandan onlardan ayrı kalınca, bir daha
  göremeyecekleri korkusunu da
  taşıyorlar. Bunun daha bilimsel bir
  tanımı, acıdan kaçmak şeklinde...
  Öneriler...
  Onların sağ beyinli yani görsel
  olduklarını unutmayın, sözel değil,
  görsel yöntemlerle eğitin. Hiçbir
  konuda zorlamayın, açıklamalarda
  bulunun. Onlara bağlanın yani sık sık
  beraber olun ve dokunun. Hayvanları
  örnek gösterin; "Bak köpek seni
  izliyor..." gibi. Kuralcı olmayın, dürüst
  olun ve onlara kendileri olma
  özgürlüğünü verin. Siz kendinize iyi
  bakın, temiz, bakımlı ve etkili olun.
  Onları asla küçümsemeyin, arkadaş
  gibi ilişki kurun. Sesinizi melodik
  biçimde yani tonlayarak kullanın.
  Meraklarını giderin, öğrenin ve
  öğretin. Dikkatinizi verin, onları ihmal
  etmeyin, yalan söylemeyin. Sabırlı,
  tutarlı ve gerçekçi olun, onlara
  süreklilik sağlayın. Siz ne düşünürseniz
  onlar öyle olacaklardır, onları negatif
  tanımlamalarla tanımlamayın,
  onlardan da birşeyler öğrenebilirsiniz.
  Onların imgelerine yani
  canladırmalarına veya hayallerine
  katılın. Onlara enerji yardımı yapın.
  Mümkünse meditasyon ve yoga
  öğretin. Onları tartışmasız sevin.
  Onlara kendi negatif, ayrımcı, bölücü,
  fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar
  verici düşüncelerinizi aşılamayın.
  Çünkü geçmişte ve şu anda hiçbir
  konuda haklı ve başarılı değilsiniz...
  Kristal Çocuklar diyorlar ki...
  İnsanlara yardım edelim. (6 yaşında) -
  Evrende herkese iyi yaşam, sevgi ve iyi
  yiyecekler diliyorum. Benle oynayın ve
  bana okuyun. (6 yaşında) -
  Meleklerimden ışıklı rüyalar istiyorum.
  (3 yaşında) - Herkes öldükten sonra
  yine geri geleceğini bilmeli. (7 yaşında)
  - Duvarlara üzerinde "Mutlu ol" yazan
  tabelalar asalım. (5 yaşında)
  Sonuç...
  Kristal Çocuklar, şu anlarda en çok 10
  yaşında olan ve İndigo Çocuklar'dan
  sonra gelen çocuklardır. Bizlere
  insanlığın nereye gideceğini
  gösteriyorlar. Onlar İndigolar gibi
  tartışmacı, öfkeli ve savaşçı değiller,
  daha sakin, mutlu ve affediciler. Kristal
  Çocuklar, şu anlarda 25 yaşlarda olan
  İndigolar'ın açtıkları yenilenmiş
  dünyanın insanları olacaklar. Ve hiç
  unutmamalıyız ki, dünyayı bu hale
  getiren bizleriz yani yetişkinler. Birçok
  şey için artık yapacak bir şeyimiz yok
  ve tek umudumuz çocuklarımız, onları
  kendi fanatik düşüncelerimiz için,
  sapkınlıklarımız için bozmamalı, saf ve
  doğal kalmalarına özen göstermeliyiz.
  Çok iyi bilmeliyiz ki, geçmişte tüm
  yaptıklarımız, iyi örnekler olsa dahi
  kötü ve bağışlanmazdır. Eğer
  çocuklarımıza dikkat eder ve onlara iyi
  bakarsak hem geleceğimizi kurtarabilir
  hem de onların istediği gibi çok daha
  güzel bir dünyayı oluşturmalarına
  yardım etmş olabiliriz.

  Kaynak:Hürriyet
   


  Yazan: SorgulayanAdam
 2. bilgi için sağol
   
 3. :rica:
   
 4. teşekkürler
   
 5. :rica:
   
 6. bu ne ben tam anlayamadım.
   
 7. teşekkürler.
   
 8. biri özet geçsin
   
 9. kısaca 'yeni nesil insan' diye tabir edilen kristal çocukların özelliklerini anlatıyor ama okuyana...

  - - - Eklendi - - -

  :rica:
   

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
23/01/2019 - 16:15