Duyuruyu Kapat

İnsana Benzeyen Bu Varlığın Yok Oluş Kuramları ''Neanderthaller''

 • 24 Ağustos 2009
 • 18875 Okunma
 • 57 Cevap

0/5, 0 Oy
 1. Arkadaşlar istedim ki yeni çıkan bu canlı türünü paylaşayım.İnsanın bu türden geldiğini savunmuyorum ve sanırım konu içeriği de savunmuyor buyrunuz...
  < Resmi açmak için tıklayın >

  NEANDERTHALLER

  Bundan elli-altmış bin yıl kadar evvel,Dördüncü Buz Çağı henüz en had devresine ermeden önce, yeryüzünde yaşıyan bir yaratık okadar insana benziyordu ki;zamanımızda bulunmuş olan kalıntıları daha bundan birkaç ıl önceye kdar insan kalıntıları addediliyordu.Elimizde bu yaratığa ait kafataslarından ve kemiklerinden başka ,yapıp kullandığı bir sürü büyük çapta alet vardır.Bu yaratık ateş yakardı,soğuktan korunmak için mağaralarda otururdu,belik hayvan derilerini kaba saba terbiye edip giyerdi ve insan gibi sağ eliyle iş görürdü.
  < Resmi açmak için tıklayın >
  Neandertarhal yaşam biçimleri
  Avcılık-Yemek-Yaşam


  Fakat şimdi ırk bilginleri bu yaratıkların hakiki insan olmadıklarını ileri sürüyorlar.Bu mahluklar aynı cinsin başka bir nevine aittirler.Bu yaratıkların ileriye doğdu çıkık iri çene kemikleri vardı,çok dar alınları ve gözlerinin üzerinde iri kaşçıkıntıları vardı.Ellerinin baş parmakaları arasında insanların aksine olarak öteki parmakların karşısına gelemzdi;boyunları o şekildeydi ki başlarını arkaya çevirmezler ve gökyüzüne bakamazlardı.Belki,başları öne ve ileriye doğru eğik olarak ,sallapati bir yürüyüşleri vardı.Bu yaratıkların çenesiz çene kemeikleri Heidelberg'de bulunan çene kemiğine benzer ve insan çene kemiğinden bariz şekilde farklıdır.

  < Resmi açmak için tıklayın >

  Neanderthallerin Gırtlak yapısı
  ve
  Modern İnsanlarla Karşılaştırılması


  < Resmi açmak için tıklayın >

  Dişleri de insan dişlerinden oldukça farklıdır.Azı dişleri yapılışları bakımından bizimkilerden daha karışıktı.Bu yarı insanlarda hakiki insanlardaki bariz köepk dişleri yoktu.Kafa taslarının hacmi tamamen insanınki gibiydi,fakat beyin arka tarafta daha iri,ön tarafta daha laçaktı.Akli melekeleri insanlardan farklıydı.Bu yaratıklar insanların kökeni değildi.Onlar gerek akıl gerek beden bakımından insan neslinden başka bir nesle mensuptular.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  Diş Yapısı

  Nesli tükenmiş bulunan bu neslin kafa tasları ve kemikleri Neanderthal'de bulunmuş olduğu içi bu garip ilk insanlara Neanderthal Adamı denilmiştir.Bu adamlar yüzlerce ve belki binlerce yıl Avrupa'da yaşamışlardır.
  O zamanlar dünyanın iklimi ve coğrafyası bugünkünden çok farklıydı.Mesela Avrupa Thames nehri bölgesine ,merkezi Almanya'ta kadar güneye inen buzlarla kaplıydı.;Britanya'yı Fransa'dan ayıran Kanla yoktu;Akdeniz ile Kızıldeniz ,en derin kısımlarında bir sıra göl bulunan derin vadilerden ibaretti ve büyük bir iç denizin bugünkü Karadeniz'den başlıyarak güney Rusya'yı da içine almak suretiyle orta Asya'ya kadar yayılıyordu.Bilfiil buz altında bulunmıyan İspanya ile Avrupa'nın büyük bir kısmı Labrador ikliminden sert iklimi olan soğuk ve kasvetli yüksek araziden ibaretti;mutedil bir iklime kavuşmak için ta kuzey Afrika'ya kadar inmek icap ediyordu.Güney Avrupa'nın seyrek kutup bitkileri serpili soğuk steplerinde postlu mammut ve postlu rhinokeros igib dayanıklı hayvanlar,iri öküzler ve ren geyikleri,şüphesiz yiyecek bitki peşinde ,ilkbaharda kuzeye sonbaharda güneye doğru sürüp gidiyorlardı.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  Neanderthallerin Yaşamsal Alanları


  Neanderthal adamının küçük av hayvanları ,böğürtlen ve kök gibi yiyecek tedarik edebilmek üzere dolaşıp durduğu sahne işte böyleydi.Bu yaratığın küçük dal uçları ve kökler çiğneyen bir otobur olmuş olması mümkündür.Yassı ve mükemmel dişleri onun daha ziyade bitki yediğini gösterir.Fakat oturduğu mağaralarda,büyük hayvanlarda, büyük hayvanlara ait ve iliği çıkarılmak üzere çatlatılmış kemikler de buluyoruz.


  < Resmi açmak için tıklayın >

  Geyik Avlama Törenleri-Aile Yaşamı


  Kullandığı silahlar büyük hayvanlarla yaptığı açık savaşlarda pek işine yaramamış olsa gerektir; onlara her halde nehirleri geçtikleri güç durumlarında hücum etmiş,hatta onları yakalamak için tuzak çukurları kazmıştır.Belki sürülerin ardından gidiyor ve döğüşmelerde ölen hayvanlardan nasipleniyor,belki kendi zamanında hala mevcut olan kılıç dişli kaplana çakkalık ediyordu. İhtimal,bu yaratık uzun çağlar boyunca otobur olarak yaşadıktan sonra Buz Çağı'nın çetin zorlukları içinde hayvanlara hücum etmeye başlamıştır.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  Av Törenleri-Av Tuzakları


  Bu neanderthal adamının neye benzediği tahmin edemiyoruz.Belki çok tüylü idi ve tamamiyle insanınkine aykırı bir görünüşü vardı.İki ayağı üzerinde dik durduğu bile şüpheliydi.Ayakta durabilmek için ayaklarını olduğu kadar ellerinin tersini de kullanmış olabilir.İhtimal yalnız başına veya küçük aile grupları halinde gezinirdi.Çene kemiğinin yapısına bakıacak olursa bizim anladığımız manada konuşmasına imkan yoktu.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  İsrailde bulunan Neanderthallerin
  Çene ve Kafatası Yapıları


  Binlerce yıl boyunca bu Neanderthal adamları Avrupa sahasında yaşıyan en ileri hayvanlar olmuşlardır;ve sonra ,bundan otuz kırk bin yıl önce iklimin sıcaklaşmasıyla birlikte daha zeki daha çok şey bilen,konuşan ve aralarında işbirliği yapan,aynı aileye mensup yaratıklardan meydana gelmiş bir ırk güneyden gelerek Neanderthal adamlarını mağaralarından ve oturdukları yerlerden sürüp attı;aynı avların peşinden koştu; ihtimal bu insanlar korkunç selefleriyle savaşarak onları yok ettiler.Güneyden veya doğudan(çünkü menşeilerinin neresi olduğu henüz bilinmiyor)gelerek Neanderthal adamlarının kökünü kurutan bu yeni misafirler bizimle aynı kandan olan ilk hakiki insanlardı.Kafa tasları baş parmakları,boyunları ve dişleri anatomi bakımından bizimkilerin aynı idi.Coro-Magnon'daki bibr mağarada ve Grimaldi'deki bir diğerinde,şimdiye kadar bilinen en eski hakiki insan bakiyeleri olan birçok iskelet bulunmuştur.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  < Resmi açmak için tıklayın >

  İskelet Karşılaştırması ve Bulunan İskelet Örneği[/COLOR=''Red'']  Neanderthalller günümü insanlarından daha güçlü anatomik yapıya sahip olduğu bir gerçektir.Bulunan erkek iskeletlerinden en uzunu 180 cm, ağırlığının da 80 kg civarında olduğu varsayılıyor.Neanderthaller iskelet açısından günümüz insanından birkaç noktada ayrılıyorlar.En önemli farklar kafatasında.Kafatasları şekilleri modern insanla uyuşmasa bile, beyin hacimlerinin ortalamaları normal modern insanlarınkine çok yakın.Hatta bazı bireylerin beyin hacmi günümüz ortlamasını(1350 cm3) 400 cm3 kadar geçiyor. Beyin alçakve geriye doğru uzanan bir beyit kutusunun içinde yer alıyor.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  < Resmi açmak için tıklayın >  Yüzde ise,kaş kemerlerinin çıkıntısı hemen göze çarpıyor.Burunları geniş ve öne doğru fırlak,elmacık kemiklerinin uçları ise geriye çekilmiş durumdadır.Alt çene kemiklerinde günümüz insanında rastlanan çıkıntı ve öne doğru eğim yer almıyor.Neanderthallerin leğen kemiklerinin üst ön kısmında bizden çok farklı bir yapı dikkati çekiyor.Bu bölge uzun,ince ve modern insanlara göre düz.Bu fark kadınların doğum kanalı hacmini %20 arttırmış.Bu noktada üretilen teori ise kadınların daha büyük ve olgun bebekler dünyaya getirmiş olmasıdır.Bebeklerin daha büyük ve olgun olmasının ise;zorlu çevre koşullarına daha iyi uyum sağlamış olmayı beraberinde getirmesi beklenebilir.< Resmi açmak için tıklayın >


  Neanderthal bebeklerinin gelişmesi ise bizlerden çok daha uzun süren olgunlaşma süresi.Bu yöntemi ölçmek için ise ağaçlara uygulanan yöntem kullanılıyor.Bu duruma modifiye ettiğimizde ise insanın ön diş minesindeki çizgilerde ,olgunlaşma sırasına oluşan bir artış bulunmakta

  .Diş minesindeki çizgilerde artış ,ağaçlardaki yıllık kontolün aksine haftalık olmaktadır.Dişin taç kısmına ek olarak bir de kök gelişmişse kökün gelişim süresi de tahmin edilip değere ekleniyor.Çocukların beyinlerinin bulunduğu tas hacmi 1400cm3.Bu ise günümüz yetişkinlerine yaklaşık bir değer.Azı dişlerindeki yapı da bizlerden çok farklı.Bu bilgiler doğrultusunda Neanderthal bebekleri günümüz çocuklarından daha hızlı bir büyümeleri sözkonusu.

  Bildiğiniz gibi insanların genetik kodlarini tutan DNA'nın bir çok hali mevuttur.Bunlardan biri olan mtDNA 'nın günümüzdeki önemi ise insan evriminin sonucu açısından analiz edilme ve kişisel bilgileri bulundurması.mtDNA'ların vücudumuzdaki diğer kalıtsal maddelerden ayrı olarak ,ebeveynden geçen çekirdeklerinin kromozomlar vasıtasıyla aktarılamaması.mtDNA'nın özelliği ise nerdeyse tümünün anne tarafından yumurtaya aktarılması.Burdan çıkarabileceğimiz sonuç ise mtDNA kökenlerimizin geçmişteki annelerle genetik açıdan bağlantı kurmamızın olanaklı olması. Geçmişteki annelerimiz ise "Mitokondriyal Havva" olarak adlandırılıyor.

  Mitokondriyal Havvalar ise köken olarak Afrika'dan geliyor.Evrimsel süzgeçten geçirilem mtDNA'lar modern insanın atalarının 200.000 bin yıl öncelere dayandığını gösterdiği iddia ediliyor.Ancak buna itiraz edenlerde yok değil.

  Neanderthaller 'in yokoluşuna ilişkin iki değişik kuram mevcut.Birincisi Nuh tufanı sonucu ortaya çıkan HomoSapiens'lerin ,Neanderthallerin daha gelişmiş olarak yerlerini almaları.Bu kuram sonu Afrika kökenli HomoSapienslerin, Neanderthallerin yerleşim birimlerine el atması ve onları dağlara kaçırması.Bunun sonucu olarak dağlardaki olumsuz şartların etkisinde soylarının tükenmesi ilk kuram olarak beliriyor.

  Bir diğer kuram ise modern insanları bağışıklık sahibi oldukları bir hastalık türünün Neanderthallerin sonunu hazırladığı.

  Sonuçta genel bir bakış açısıyla baktığımızda ise bizlerin kesinlikle neanderthallerden farklı özelliklerinimizn olması ve bu farkın bilincinde araştırmaların yapıldığı.
   


  Yazan: ' KalendeR '
 2. şu ana kadar yeryüzünde 250 milyona kadar bulunmuş fosil var insan fosili halen aynı bu gibi uyduruk şeylere inanmayın bu yahidilerin kuranın ayetini yalanlamak için çıkardığı uydurmadır hiç bir canlı evrim geçirmemişdir bunu yapabilseydi darvin kanıtlardı onunda bütün planlarını tavuz kuşu altüst etti akıllı olun kardeşim insanın atası ademdir unutmayın her maddenin bir başlangıcı ve bir sonu vardır insanoğlunu başlangıcı adem sonu ahiRet onunda sonu yoktur
   
 3. Hayır bu evrımı savunmuyor bambaska bır varlıktanbahsedıyor yaı buna ınsan demek çok yanlıs dıyor sadece baska bır varlık
   
 4. bu aynı insan ya çok şaşırdım
   
 5. Değil işte benziyor ama beyın ve cene yapısıyla alakası yok kı bu organlar en önemlı secıcı ölçüt organlarıdır
   
 6. çok şaşırtıcı ya
   
 7. Bir yorum da benden olsun :)
  Neden insanların her zaman bir canlıdan geldiğini düşünüyoruz... Biz insanız ve misal maymunlardan vb. canlılardan gelmedik. insanlardan geldik ve kuranı kerim de açıkça belirtiliyor ... İsa abi en alınma sana kötü birşey söylemiyorum :ehe
   
 8. Yok canım alınmıyorum zaten bu canlıyla ınsanın cok farklı oldugunu soyluyorlar;)
   
 9. eski insanlara değişik canlı demişsiniz ya bravo :)
   
 10. ben azmı küfür ettim darwine:)
  hatta bizim hoca bile etti:arkadaşlar bu it..luit insanları kandırıyor.zaten yahudilerin hepsi böyledir(ders:biyoloji:)konu:ewrim)
   
 11. Hangi engin bılgılerıne dayanarak boyle bır sey soyleyebıldın aydınlatırsan bızı sevınırızİ;) ya da kaynak sunarsan

   
 12. sadece birisi denen cahil dünya üzerinde böyle bir varlık yoktur bunlara inanma insanlar bundan falan gelmemişdir siz hiç Kuran okumadınızmı yada dini kitap sizin müslüman olduğunuzdan şüphem var sonra bunu deyince kızarsınız ama öğrenmeniz gerek çok şey var 'Allah insana kendi ruhundan ruh üfleyip balçıktan şekil vermiştir' bu Kuranin ayetlerindede geçer peki siz kalkıpta insan yok bu yaratıktan geldi yada maymundan geldi diye iddaa edersiniz anlamadım biri uyduruyo koyuyo bi konu sizde inananıyonuz:@ bazılarıda yazmışlar bu insan ya çok şaşırdım diye kafayı yicem ya elin gavuru sallar bunları sizin aranızda kargaşa çıkarır gerçekten uzaklaşır SERSEl arkadaşımız da doğru yazmış yahudiler hristiyanlar sizi böyle şeyler kendi inandıklarına inandırmaya çalışıyolar size tek önerim bulabildiğiniz tüm kitapları okuyun:oke:

  --------------- Ekleme ---------------

  sadece birisi sen nebiçim insan ya Hepimiz ademden geliyoruz hiç bir değişiklik olmamıştır ''Hangi engin bılgılerıne dayanarak boyle bır sey soyleyebıldın aydınlatırsan bızı sevınırızİ;) ya da kaynak sunarsan''demişsin en büyük kaynak Kuranı Kerimdir sen sanmaki sen böyleydinde o devirdeki insanlar sende farklıydı onlarda senin gibi insandı o yüzden bu eski çağlarda yaşayan insanları bu şekilde göstermen günahtır ayrıca oraya yazdıgın yazıların hiçbir gerçeklik doğruluk payı yoktur Sen Allahtn daha iyimi bilcen ki bu şekilde konuşuyon sana gerçek olanı öbür dünyada tokat gibi çarpcaklar o yüzden böyle şeylere inanma insan bundan geldi faln bu gibi aptalca yazıları imansız Allaha inanmayan her şeyin kendi kendine var olduguna inanan insanlara inanma Allah bilendir Hakimdir
   
 13. Polemik yaratacaksan sana polemiğin kralını yaratırım.senınkı iman değil bağnazlık.Yayınladığım konunun daha giriş cümlesını bıle okumadan geçmiş karşıma cahilli bilmem neli konuşuyor insanı çileden cıkarıyorsun.Senin gibilere Allah iman vermeye görsün sen adamı da dinden edersin.Orda bu canlı turunun ınsanla alakası olmadıgını yazdım ve konu ıcerıgının de bunu desteklemedıgını soyledım sen daha zahmet edip ilk ıkı satırı okumamıssın.Ne maymunu orda hıc maymunkelımesı gecıyor mu?Ya da bu canlının ınsan oldugunu soyleyen tek bır satır yazı var mı?Git iyi oku çakma imanınla geçip karşıma polemık yaratma benım ımanım seni boğar;)
   
 14. Arkadaşlar böyle birşey yok bunlar evrimcilerin yalanları.Böyle şeylere lütfen aldanmayınız.
   
 15. Yahu neye inanmıyoruz ben anlamadım sizi benmi konuyu yanlış okudum acaba? :hmmm
  Evrim mevrim yokken ortada, ne kadar evrime karşı savunma gereği duyan arkadaşlarımız varmış aramızda :ehe sakin olun arkadaşlar. Ve allahın size bahşettiği okuma gücünüzü konuyu okumaya yöneltin...
   
 16. Lütfen yayınlanan konuyu adam gibi okumadan yorum yapmaya kalkışmayalım:sn:
   
 17. Hay Allah im yaa konuyu okumadan yorum yapıp konu sahiplerini zor duruma düşürüyorsunuz ve fırça atıyorsunuz . Kendinize gelin ! Isa abi maymundan geldik mi diyor ?
   
 18. :kop:DErleeeer Enesim, derler...
   
 19. ilk olarak ben bunun dersini aldıım için direk yorum yazmak istiyorum ilk olarak 3 insan türü ortaya çıktı bunlar homosapiens-neandentenler-çin insanı bunlardan sadece homosapiens hayatta kalabildi diğer iki tür homosapiens den örneğin ağız yapısı bakımından farklı idi normal insanın ağzının üst kısmında oval yapıdadır ama diğer iki insan türünün ağız yapısı daha farklıdır zaten o fark şu anki insanların konuşabilmesini sağlıyor .ama beyinsel olarak daha gelişmiştir ve büyük bir olasılıla küçük dilleride yoktur bu iki insan türü belli sesleri sadece çıkarabildikleri için yok oldukları düşünülüo.homosapiens ınsanları yanı günümüz ınsanının soyu yamyamdır yani durup dururken kendi cinsisini öldürüp yiyebilidou.diğer türlerde ise böyle birşey yoktu.homosapienslerin diğer iki tür insanı yiyip bitirdikleri düşünülüo.

  --------------- Ekleme ---------------

  O zaman kurana görede hiçbirşey yoktan var olamaz vardanda yok olamaz değilmi evet.o zaman kanıtlanmış olan bigbang i açıklarmısın yani bir gaz bulutundan evrenin var olmasını çünkü o gaz atomu nerden çıktı o zman

  --------------- Ekleme ---------------

  :oke:
  hepimiz ademden geliyoruz demişin arkadaşım peki adem ilk var edildiğinde nasıl görünüodu hatırlıyormuzun sanırım hatırlamıyorsun o zmn bence tam olarak bilmedğin konularda yorum yapma :oke:ve maymun filan diye birşeyde yazmıyor yukarıda
   
 20. eski insanlar yeni insanlar erectuslar falan bunlar farklı değil hepsi biyerden çıkma:nono:
   
Yüklüyor...
21/10/2017 - 19:02