Diyanet Işleri 350 Memur Alacak

 • 28 Eylül 2013
 • 466 Okunma
 • 1 Cevap

 1. Diyanet İşleri 350 Memur Alacak

  Diyanetİşleri Başkanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurumiçi Murakıp alacak.
  İşte detaylar…

  D U Y U R U

  Diyanetİşleri Başkanlığından;

  Diyanetİşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısıbelirtilen kadrolara, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunagöre naklen (kurumiçi) “Murakıp” alınacaktır.  I. ATAMA YAPILACAK KADROLARINBULUNDUĞU YER,UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

  MÜNHAL KADROLARIN
  BULUNDUĞU YERUNVANISINIFIDERECESİSAYISI
  Taşra TeşkilatıMurakıpD.H. S1-7350
  TOPLAM350


  II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

  3. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

  4. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

  5. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.  III. BAŞVURU İŞLEMLERİ  1. Sınava başvuru yapacaklar, 30/09/2013-11/10/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte İl Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.

  Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar yurtdışından müracaat edecek adaylar adına başvuru işlemini yapabileceklerdir.

  2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

  3. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren ilgili memur tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

  4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 11/10/2013 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  IV. SINAV

  1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

  2. Başarılı olmak için sınavın her iki aşamasından 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

  3. Sınavın yazılı aşaması Başkanlığımız tarafından yapılabileceği gibi başka bir kuruma da yaptırabilecektir.

  4. Sınavın yazılı aşaması başka bir kuruma yaptırıldığı takdirde sınav ücretlerinin yatırılması, sınavın tarihi, yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar www.diyanet.gov.tr adresinden daha sonra ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  V. DİĞER HUSUSLAR

  1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

  2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

  3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

  4. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav sürecindeki iş ve işlemler için geçerlidir. Bundan sonraki murakıp kadrosu için açılacak sınavlar için müktesep teşkil etmez.

  5. Sınavla ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı DMK, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  VI. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.),

  2. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim veya en az dört yıllık yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

  4. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.  NOT:

  1- Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İKYS üzerinden işlemi gerçekleştirecek ilgili personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

  2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.  VII. Sınav Konuları;

  A. Yazılı Sınav Konuları:

  1. Temel Dini bilgiler,

  2. Mevzuat.  B. Sözlü Sınav Konuları

  1. Kur’an-ı Kerim,

  2. Temel Dini bilgiler,

  3. Mevzuat.  VIII. Kaynak Eserler ve Sınav Konusu Mevzuat

  S.N.ESER/MEVZUATYAZAR
  1Kur’an Yolu Türkçe Meal ve TefsiriKomisyon
  2İlmihal 1. ve 2. CiltlerKomisyon
  3Riyazü’s-SalihinKomisyon
  4Hz. Muhammed ve Evrensel MesajıProf. Dr. İbrahim SARIÇAM
  5T.C Anayasasıwww.mevzuat.gov.tr www.diyanet.gov.tr
  6Başkanlık Mevzuatı
  7657 Sayılı DevletMemurları Kanunu
  82577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
  94483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  105237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  115271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  IX. İletişim

  Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

  Çankaya/ANKARA

  Telefon :(0312) 295 70 00

  Diyanet İşleri Memur Alımı

  Diyanet İşleri Memur Alımı 2014


  İlgililere duyurulur.

  Kaynak: memuruz.net

  Bayilik & Franchise / Eleman Alımı / Personel Alımı 2014 / Memur Alımı / Memur Alımı 2014 / Sözleşmeli Personel Alımı / Sözleşmeli Personel Alımı 2014 / İş Fikirleri / İş Fikirleri 2014 / Ek İş İlanları / Ek İş İlanları 2013 / Ek İş İlanları 2014 / KPSS /KPSS 2013 / KPSS 2014 / Güvenlik Görevlisi Alımı / Nedir / Staj Başvurusu / Nasıl Yapılır/Maaşlar / Maaşları 2014 İş Başvurusu 2013 / İş Başvurusu 2014
   


  Yazan: isbilgisi
 2. İyimiş
   

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
16/02/2019 - 08:01