2012 Katiplik Sınavı Ne Zaman

 • 30 Ağustos 2011
 • 2975 Okunma
 • 0 Yanıtlar
0/5, 0 Oy

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. katiplik sınavı, adliye sınavları, zabıt katipliği sınavı ne zaman, 2012 zabıt katipliği sınavı, katiplik sınavı ne zaman yapılacak, katiplik sınavı 2012, katiplik sınavı 2012 ne zaman, katiplik sınavları ne zaman, adalet bakanlığı katiplik sınavı, zabıt katibi alımları ne zaman, zabıt katipliği sınavı 2012, 2012 zabıt katipliği sınavı ne zaman, katiplik sınavı ne zaman 2011, katiplik sınavları 2011, adliye katiplik sınavı 2011, adalet bakanlığı katiplik sınavı 2011,

  Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS-2011 sonuçlarına göre başvuru yapılabilecek. Adalet bakanlığı tarafından sınav tarihi açıklandığı andan itibaren bu başlıktan takip edebilirsiniz.

  I) Genel Şartlar:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan ….. tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.

  e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

  g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

  II) Özel Şartlar:

  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

  c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

  Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

  3) Başvuru yeri ve şekli:

  Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

  Sözleşmeli zabıt kâtipliği için, adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

  4) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

  5) Uygulama sınav: Adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  6) Sözlü sınav : Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

  7) Başvuru için gerekli belgeler:

  a) Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

  b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

  c) Öğrenim belgesi,

  d) KPSS-2011 sınav sonuç belgesi,

  e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

  f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

  g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

  h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

  NOT:

  1) Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

  Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

  2) Sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde mübaşirlik ve şoförlük kadroları için açılan sınavlara da başvurabileceklerdir.
   


  Yazan: Dogus Pertez
Yüklüyor...
Benzer Konular - Katiplik Sınavı Zaman
  2016 DGS Sınavına ne kadar kaldı? DGS Sınav Tarihi ne zaman Dershaneler, SBS, LYS, YGS ve KPSS 3 Temmuz 2016
  2016 YDS Sınavına ne kadar kaldı? YDS Sınav Tarihi ne zaman Dershaneler, SBS, LYS, YGS ve KPSS 3 Temmuz 2016
  2016 ALES Sınavına ne kadar kaldı? ALES SONBAHAR Sınav Tarihi ne zaman Dershaneler, SBS, LYS, YGS ve KPSS 3 Temmuz 2016
  2016 KPSS ÖNLİSANS Sınavına ne kadar kaldı? KPSS ÖNLİSANS Sınav Tarihi ne zaman Dershaneler, SBS, LYS, YGS ve KPSS 3 Temmuz 2016
  2016 LYS sınavları ne zaman yapılacak? Dershaneler, SBS, LYS, YGS ve KPSS 3 Temmuz 2016
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
21/02/2017 - 15:38