Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 128. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 6311 Okunma
 • 0 Cevap

 1. Kısım :Cumhuriyetin Temel Organları

  Bölüm :Yürütme

  Anayasa`nın 128. Maddesi :

  1. Genel İlkeler
  Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

  Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
23/01/2019 - 19:22