Sağlık Turizmi

Sponsorlu Bağlantılar

Baydırman

Baydırman

Moderator
    Konu Sahibi
Sağlık Turizmi
Kişilerin sağlık hizmeti almak amacıyla farklı ülkelere tedavi için yaptıkları seyahatlere denir.

Dünya'da sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin kendi ülkelerinde yapılamaması, devletler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin Dünya'nın farklı bölgelerinde gelişmesi ile insanlar sağlık turizmi kavramı ile tanışmıştır.

Sağlık Turizmi genel olarak 4 ana başlık altında toplanmıştır.

☆ Termal sağlık turizmi

☆ Medikal Turizm

☆ Yaşlı Turizmi

☆ Engelli turizmi

Sağlık turizmi, hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedefler. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır.

Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakınında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir.

Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından ötürü Dünya'nın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar sonrasında kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür.

Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük şehirlerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır.

Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurt dışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum olmaktadır.

Ayrıca, coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajlarındandır. Sağlık turizmi tıbbi amaçlı gelen hastaların yanı sıra ülkemizde ki doğal zenginlikler sayesinde kaplıca ve termal suları ile şifa sunmaktadır.
 


Üst Alt