Küfreden memurun cezası devlete kesildi

 • 29 Eylül 2012
 • 312 Okunma
 • 2 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kendisine küfreden Şube Müdürü hakkında dava açan kişiyi haklı buldu.


  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kamu görevlilerinin neden olduğu maddi ve manevi zararların ilgili kamu kurumu tarafından ödenmesine ilişkin yasayı "hakaret" davasında da uygulayınca ortaya ilginç bir durum çıktı.
  TAZMİNAT CEZASI VERİLDİ

  Bir üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanlığında çalışan davacı, Şube Müdürü olan davalının kendisi hakkında depo sorumlusuna hitaben yazmış olduğu yazıda, kendisi ile ilgili hakaret içerir sözler kullandığını belirterek manevi tazminat talebinde bulundu. Yerel mahkeme bu talebi kabul ederek davalının davacıya manevi tazminat ödemesine karar verdi.
  KURUM SORUMLU

  Kararda, davalının yazdığı yazı ile davacının kişisel değerlerinin hukuka aykırı olarak zedelendiği belirtilerek manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verildiği belirtildi. Ancak kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunun oluştuğunu ve bu durumda sorumlunun, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup davanın o kurum aleyhine açılması gerektiğini belirtti. Kararda "Anayasa'nın 129/5 maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 13/1 maddesi gereğince memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zararlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen biçim ve koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabilir.Kamu görevlisi aleyhine adli yargı yargı yerinde dava açılamayacağına göre kamu görevlisi hakkında adli yargıda açılan tazminat davasında kast ve kusur aranmaksızın husumet nedeniyle davanın reddine karar vermek gerekir" denildi.
  DEVLET ÖDEYECEK

  Daire, mahkemece husumetten ret kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Karara göre ilgili üniversite, hakaretten kaynaklı manevi zararı ödeyecek; ancak daha sonra buna neden olan Şube Müdürü davalıya rücu edebilecek. (Vatan)
   


  Yazan: yavuzkaraca


 2. :rica:
   
 3. devlet de o adana rücu ettirir ne yapacak sanki..
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/02/2019 - 18:51