Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boş Örneği

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boş Örneği
Anlaşmalı olarak boşanacakların internette en çok arattığı terimler arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi yada anlaşmalı boşanma protokolünün yer aldığını söyleyebiliriz. Ne kadar bir evlilik çatısının sonlanmasını istemesekte, kanunen size anlaşmalı boşanma protokolü hakkında bilgi vermek istedik.

Anlaşmalı boşanma davası açarken bireyler internetten kolayca ulaşabildikleri anlaşmalı boşanma dilekçe örneklerini değil de en doğru olanını seçmek zorundadırlar. Bu yüzden bireyler açısından anlaşmalı boşanma dilekçesinin kişisel olarak hazırlanması gerekirken, biz sadece bireye özel bir boşanma dilekçesinin taslağını sunuyoruz.

Bu davanın dilekçesinin kişiye özel olarak hazırlanmasını gerektiren başlıca sebepler arasında, her çiftin ayrılık nedenlerinin farklı olması ve olayların farklı gelişmesidir. Davanın hızlı sonuçlanması için kesinlikle boşanma dilekçesinin hukuka uygun olarak hazırlanması gerekir, böylelikle boşanma süresi hızlanacaktır.

Son olarak sizlere uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanacak boşanma dilekçesinin maddi ve manevi kaybı minimum seviyeye indireceğini ve haklarınızı koruyacağını belirtelim.

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ


Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ADINIZ SOYADINIZ tarafından davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI aleyhine açılan boşanma davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.

II. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye verilecektir. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi hususunda taraflar tam bir mutabakat içindedir.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafaka ödeyecektir. (Nafaka bedeli her yılın 1 Ocak tarihinde geçen yılın TÜFE oranında arttırılacaktır.)
Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin tamamını (Okul taksitleri, okul servisi, yemek ve kitap giderleri ve bu giderlerin her türlü vergileri) davalı baba ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde davacı eş işbu paraları öder ve davalı eşe rücu eder.
Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçelerini aynı şartlarda devam ettirmeyi ve bu poliçeye ilişkin prim bedellerini ödemeye kabul ve taahhüt etmektedir.
Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmamaktadır.
IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

... adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe bırakılacaktır.
Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan ... plakalı ... marka otomobil davacı eşe ait olacaktır.
Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan ... plakalı ... marka otomobil davalı eşe ait olacaktır.
Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan Pazar akşamı 19.00’a kadar kendi ikametgâhında kalmak sureti ile görecektir,
Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek,
Dini bayramların ilk iki gününde,
Milli bayramların yarım gününde,
Kış sömestir tatilinin 1 haftası ve
6. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı babanın müşterek çocuğu görmesi hususunda davacı eş ile mutabakata varılmıştır.
Beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2015 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır.

DAVACI ASİL DAVALI ASİL
 


Üst Alt