Duyuruyu Kapat

Dünya'da Eşi Görülmemiş Direniş ; GAZİANTEP SAVUNMASI

 • 25 Aralık 2008
 • 14338 Okunma
 • 21 Cevap

0/5, 0 Oy
 1. Antep savunması,yürekleri yurt sevgisi ile dopdolu bir avuç Antep’linin inanılmazı efsaneleştirmeleridir. Alın teriyle ıslanmış , umutla yeşertilmiş toprağını ,düşmana vermemek için canını feda eden , bombardıman altında inim inim inlerken dahi “vatanım” diyebilen avuç insan hikâyesidir. Hürriyete inanan, kendi kaderine terk edildiğini , çaresizliğini bildiği halde, kenetlenmenin en güzel örneğini sergileyerek, akıllara durgunluk veren bir özveri ile kendisin düşmanına bile hayran bıraktıran, onurlu bir milletin zaferidir.

  Gözlerinin önünde süngülenen yavrusunun çığlıkları yüzünden top,tüfek sesini duymayan, kaybettiği eşinin kanının sıcaklığı yüzünden soğuğu hissetmeyen ,yavuklusunun ıtır kokusu hasretiyle barut kokusunu farketmeyen sevgililerin babaların anaların yavruların kahramanlık destanıdır.

  Şehit babasının,yokluğunu gözü yaşlı annesiyle paylaşarak silahı kapıp cepheye koşan delikanlıların zaferidir.

  Bahçede oynaması gerekirken,minicik elleri ile boş kovanları toplama çabasına düşüp, dedesine götüren torunun eseridir.

  Torunlarını bu güzel beldede özgürce,yaşatabilmek için kendi hayatlarını çekinmeden feda eden büyüklerimizle gurur duyuyoruz.

  Bize bıraktıkları miras olan vatan sevgisini,”Antepli” olmanın gururunu Gaziantep var oldukça onurla sürdüreceğiz.
  İŞGALLER VE ANTEP SAVUNMASININ BAŞLANGICI
  İNGİLİZ İŞGALİ:


  30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandığında Antep ,Türk sınırları içinde bir sınır şehri olarak kalmıştı.

  Mondros Mütarekesinin 7. maddesine dayanarak 15 Ocak 1919’da İngilizler Antep’i işgal ettiler Antepli’ler bu işgali mütareke şartlarına uygun olmadığından protesto ettiler;ancak yeteri kadar güçlü olmadıklarından baş kaldırmaları sonuçsuz kaldı.

  İngiliz işgaliyle birlikte, savaş sırasında Suriye’ye sürülmüş olan 50.000 kadar Ermeni yavaş yavaş şehre gelmeye başladılar .Özellikle Ermeni gençleri Türk’lere karşı büyük bir kin besliyorlardı.Ayrıca İngilizleri Türkler aleyhine kışkırtıyorlardı.İngilizler,Ermeni sürgününe neden oldukları gerekçesiyle şehrin önde gelenlerini tutuklayıp aileleriyle bile görüştürmeden Mısır’daki esir kampına gönderdiler.Mart 1919’da bir beyanname yayınlayan İngilizler halkın elindeki bütün kesici alet ve silahları teslim etmesi,aksi takdirde evinde silah bulunanı idam edeceklerini bildirdiler.Halk ertesi sabah elindeki ve evindeki bütün silahları teslim etmelerine rağmen herkesin teslim etmediği gerekçesiyle bütün iş yerleri ve dükkanları kapattı.Bunun sağlanması için çarşıları silahlı askerlere denetlettirdi. Bu arada bütün evlerin aranması ve Ermeniler'e dokunulmaması şehirde büyük dehşet yarattı.Ermeni tahriki ile uygulanan bu korkunç baskı korkunun yavaş yavaş yerini,direnme hissine bırakmasına yol açtı.İngilizler yapılan haksızlığı Türklerin davranışlarında anlayıp daha ılımlı olmayı tercih ederek mahalli idareye karışmadılar ve resmi dairelere Türk bayrağı çekilmesine izin verdiler.
  FRANSIZ İŞGALİ:

  1919 Kasımında İngilizler Antep’i fransızlara terk ettiler.

  5 kasımda Şehre giren Fransız birliklerini, Ermeniler çiçek yağmuru, Türkler yaşlı gözlerle karşıladılar.Bir süre sonra olaylar birbiri ardına patlak vermeye başladı.Akyol karakolundaki Türk Bayrağının bir Ermeni tercümanı sayesinde bir Fransız subayı tarafından zorla indirilmesini,Türk kadınlarına sarkıntılıkları,çocukları dövme olaylarını ,Türk erkeklerine işkenceleri birbirini takip etti.
  TEPKİLER:

  Bir akşamüzeri sarhoş Fransız askerlerinin annelerine sarkıntılık etmesini önlemek isteyerek minicik vücuduyla annesini korumaya çalışan bir çocuk;Mehmet Kamil, süngülenerek alçakça şehit edildi .Bu olay bomba tesiri yarattı ve cemiyeti-islamiye olayı şiddetle kınadı.Halkın galeyana gelerek zaptedilemeyecek hale gelmesinden korkan komutan Sent Mari katillerin cezalandırılacağına dair teminat verdi.Hatta çocuğun babasına tazminat vermeye çalıştı ancak gururlu Ökkeş Ağa bu teklifi şiddetle reddederek “oğlum öldü ama milletim intikamımı alacaktır”

  Fransız Komutanları Abadi ve Andrea, Antep Halkına:

  Kolonel Andrea’nın galip kuvvetleri tarafından memleketiniz kuşatma altına alınmıştır.Bu galip kuvvetler karşısında hareket etmeniz boş bir çabadan başka bir şey olmaz. Ağır toplarımızla pek amansız bir surette memleketinizi taş üstünde taş bırakmayıncaya kadar tahrip edeceğiz. Bunu arzu etmiyorsanız tanklarımızın himayesinde olarak büyük kuvvetlerle kasaba dahiline hücum edeceğiz aşağıdaki şartlarımızı kabul ettiğinizi bildiriniz. Aksi takdirde zühur edecek katliâm ve vahşetten dolayı Fransa hiç bir mesuliyet kabul etmeyecektir.  Şartlar şunlardır:


  1- Şehrin kayıtsız şartsız iki saate kadar teslimi (bu teslim şartını kale üzerine beyaz bir bayrak keşidesiyle görecegim. (Şanlı Türk Bayrağı Gaziantep Kalesi'nden Hiç İnmedi ve Bugün de Gururla Dalgalanıyor..)

  < Resmi açmak için tıklayın >


  2- İki saat sonra bilûmum memureyni hükümet, Kuvva-yı Milliye Kumandanı, Heyet-i Merkeziye azaları, eşraf memleket isteklerini belirtmek üzere derhal karargâhıma gelecek.


  3- Memlekette ne kadar silahlı ve muharip kuvvet varsa silahlarıyla beraber teslim olacak.


  4- Antep kasabasi halkı Fransızlara isyan ettiginden dolayı ceza olmak üzere birbuçuk milyon altın lira harb tazminatı verecekler.


  5- Bu para tedarik edilinceye kadar bilûmum eşraf, tüccar hapsedilecektir.  11 Ağustos 1920

  Kolonel Andrea Kolonel Abadi


  ANTEP İÇİN NE DEDİLER ?


  Antep&#8217;in sükutunu görmek için 9 ay beklemek lazım geldi. Halbuki Anadolu&#8217;da bin Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez.

  Fransız Şark Orduları Baş komutanı
  General Gouraud
  &#8220; Antep harbine iştirak eden askerler, Antep ismini, kendi sancaklarına, kemâl-i iftiharla yazabilirler.&#8221;

  Fransız Tümen Komutanı
  General Dolamount  Antep&#8217;in beklenmeyen sükutu, Sevr anlaşmasının tetkiki için Londra&#8217;da yapılan konferansda iki hafta evvel meydana gelmişti. Bu mesud hadise sebebiyle Fransa&#8217;nın konferansdaki mevkii pek kuvvetli olarak takviye edildi.

  Kurmay Albay Abadie
  Antep&#8217;deki Fransız Kuvvetleri Komutanı
  Londra Konferansı&#8217;nda İngiliz delegeleri:

  &#8220;Yunanlar&#8217;a daha çok destek verelim. Artık Türkler&#8217;in işini bitirsinler&#8221;anlamında konuşunca, Fransızlar&#8217;ın yüksek komiseri olup, Çanakkale&#8217;de sağ kolunu kaybeden general Guro, pardesüsünün boş kolunu sallayarak ayağa kalkıyor:

  &#8220;Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türkler&#8217;in işini Yunanlar mı bitirecek?..Biz,koca Fransız devleti, bir Antep Sancağı ile başa çıkamadık!..&#8221;


  General Gouraud (Guro)

  Gaziantep gibi İstiklâl mücadelesinin kahramanlık sembolü olan Gazişehri yakından görmek, vatani,hislerimi daha çok ateşlemiş ve bozullaşmış oldu. Orada halkı vatanına,milletine çok bağlı gördük. Dillerinin yiğitçe telâffuz edilen kelimeleri bizi,doğudan göç eden atalarımızın asırlarında yaşattı.Kahramanlık örneği Gaziantep!Sen,anavatan topraklarında daima var ol...

  Mehmet Faruk Gürtunca
  Gaziantep&#8217;i bir defa gördüm. Şehri ve insanlarını o kadar sevdim ki...İstediği yerde doğmak insanın elinde olsaydı,ben mutlaka Gaziantep&#8217;te doğardım.

  Şevket Rado
  Antep, yani Gaziantep benim için âmâ şerbetçi ve Karayılan&#8217;dır.
  Sürerim sürerim gitmez kadana,
  Gâvurun kurşunu geçmez adama,
  Antep&#8217;e selâm ederim.

  Yaşar Kemal
  Gaziantep&#8217;i ilk defa görenler,üç şey ister:
  1-Antep fıstığı,
  2-Antep baklavası,
  3-Çiğ köftesi.
  Gaziantep&#8217;in toprakları kan kokar,6 bin Antepli&#8217;nin kanı sihirli bir koku olup,Antep topraklarına sinmiştir. Ak sakallı ihtiyarlar,analar,bacılar,kızanlar,çocuklar yatıyor kan kokulu toprakların altında. Şahin Bey, Karayılan Mustafa Yavuz, isimsiz 10 binler var her tümseğin altında. İsimsiz mi,ne yapacaksınız ismi,kahramanlar isimsizdir. İsimsiz kahramanlar ki o toprağı vatan yapmışlardır.

  Feridun Fazıl Tülbentçi

  -Nerelisin hemşehrim?
  -Gaziantepli&#8217;yim.
  -Desene yiğitlerin,aslanların harman olduğu yerdensin.

  Fikri Paşa

  Gaziantep el üstünde tuttuğumuz bir ilimizdir. Benden kahramanlar diyarı Gazianteplilere selam ve sevgi götürün..

  Başbakan Süleyman Demirel

  &#8220;Türkler!...Hürmetle eğiliniz. Antep karşısındasınız. Onu, o aşkı vatan timsalini, kendi ezeli ve ulvi kahramanlığınızı selamlıyorsunuz! Antep&#8217;in destan-i zaferini millet dokuz aydır heyecanlar içinde takip ediyor ve dokuz aydır her gün Antep,o destana yeni bir sahife-i celadet ilave ediyor.&#8221;

  Kahraman Antepliler!.. yanmış yıkılmış evlerinizin enkazını kendinize siper yaptınız.10 kişi 1 tüfeği bekliyorsunuz .Birinizin şehadetini müteakip öbürü tüfeği yakalıyor ve yine topların,tankların hücumuna karşı delik deşik göğüslerinizi kalkan yaparak kazandığınız mevki-i şerefi kimseye vermiyorsunuz.


  Gaziantep!..
  Sen bir abidesin!
  Sen ikinci bir Plevne, ikinci bir Çanakkale&#8217;sin!..


  Onun için hükümet bugün senin asil ve yaralı göğsüne gazi madalyasını takarken, bütün millet birden karşında huşu ile şükranla eğiliyoruz.Gaziantep!.. Dünyada bir tek Türk kaldıkça senin ismin mukaddes tanınacak, dünya durdukça senin Gazi kalen, Türklüğün ebedi bir timsali olacaktır.

  Hâkimiyet-i Milliye, 7 Şubat 1920
  Müfide Ferit
  &#8220;Antep savunması, Plevne, Kartaca ve Truva savunmalarından daha üstündür.&#8221;

  Kütahya Milletvekili Cevdet Bey
  ( T.B.B.M 5.3.1929)

  &#8220;... Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı. Ve Gazi ünvanına bihakkın liyakat kesbetti.


  Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler.&#8221;


  Ben Gaziantepliler'i Nasıl Gözlerinden Öpmem ki.. Onlar Yalnız Gaziantep'i Değil Türkiye'yi de Kurtardılar..

  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
  25.12.1936
   


  Yazan: Mustafa Furkan
  tragedie bunu beğendi.
 2. Üşenmedim hemen hepsini okudum!
  Teşekkürler ..
  Bunu aslında o ermenilerden özür dileyenlere okutacaksın
  Bu vatan kolay kazanılmamış ..
  Tekrar teşekkürler bilgiler için
   
 3. Okumana Sevindim Anıl Çok Teşekkürler..

  Özür Dileyenlerin Ermeni Olmadıkları Ne Malum..

  Bir Türk Asla Bu Kadar Alçalmaz..
   
 4. Doğrudur kütüklerine bakmak lazım bir Türk asla bunları söylemez!Bu kadar alçak olamaz
   
 5. Bu Konuya Sadece Bir Arkadaşımın İlgi Göstermesi Beni Çok Üzdü..

  İlgin İçin Teşekkürler Anıl..
   
 6. Rica ederim .
  Ben de anlamadım ilgi neden yok..
   
 7. valla çok sağol kardes sen de hatırlatmasan ben de dahil kimsenin aklıuında değildir bunlarrr
   
 8. Sağol Arkadaşım.. ;)
   
 9. yeni gördüm konuyu sonuna kadar okudum...çok teşekkürler...bilgiler için ve vatanımızın nasıl kurtulduğunu bize bir kere daha hatırlattığın için...:oke:
   
 10. Böyle bir günü söylemesen bilmiyoruz.

  Teşekkür ederim.
   


 11. Okuduğunuz İçin Ben Çok Teşekkür Ederim.. :)
   
 12. Ben Okumuştum Ama; Cevap Yazmadım..Söylenecek Pek Bişey Yok Adı Üstünde Güney Doğunun Parisi Kolay Kolay Gelinmiyor Böyle Yüksek Yerlere...O Kadar İnsanların Emekleri Var ki Şahinbey Şiiride Bu Olayı Çok Güzel Anlatıyor
   
 13. Kampanyanın önde gelenlerinden Baskın Oran katıksız Türkoğlu Türk'tür.
   
 14. Kağıt Üzerinde Olabilir Ama Kanında da Gerçek Türk Kanı Olmalıdır..

  Neye Dayanarak Ermeniler'den Özür Diliyoruz ki ?
   
 15. Özür dileyeni de olacak, nefret edeni de. Bu işin kanla manla alakası yok. Düşünce yapısıyla alakalı bir şey.
   
 16. o günü unutmam
   
 17. Konu İlgili Bölüme Taşınmıştır !
   
 18. içimizi birkez daha titrettiğin için saol hemşerim (konuyu yeni gördüm bu arada geç kaldıysam özür...:)

  Allah bi daha kimseye böyle bir savunma nasip etmesin...
   

 19. Sağ olasın hemşerim. İnşallah. :)
   
 20. Yıldönümü Dolayısıyla Hortlatıyoruz, Özür Dileriz. :)
   
Yüklüyor...
Benzer Konular - Dünya'da Eşi Görülmemiş
  Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Eşleri ve Çocukları Türk ve Dünya Tarihi 20 Şubat 2015
  Türk askerine eşi görülmemiş işkence Türk ve Dünya Tarihi 25 Eylül 2008
Yüklüyor...
26/09/2017 - 23:17