ceptv izleme realplayer modlama


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

ahmet 14

Üye
arkadaşlar çoğumuz real playerden vodafone mtv izleyemiyor kısmen oynatılıyor diyor sadaece ses oynatılıyo buna çözüm buldum
telefondan Z:\System\data\ klasörüne girip RNEngineDefault.cfg dosyasını x-plore ile editleyip izleyebilirsiniz
örnek:
# RealOne MMF Audio/Video MMFController


# Mask for debug print
#Debug:Integer = 0x30200003;
Debug:Integer = 0x1;
# 0x1 Errors
# 0x2 Developer diagnostics
# 0x4 Blit Performance
# 0x40000 RTSP Chat
# 0x1000 0000 MMF_CTRL
# 0x2000 0000 MMF_STATE
# 0x0040 0000 MMF_OTHER
# 0x0400 0000 IMAGING
# 0x0020 0000 Memory trace
# 0x0080 0000 FILE
# 0x8000 0000 AUDIO
# 0x0100 0000 DECODER


# Sinks for Debug and time series data


#LogSink:String = "none";
#LogSink:String = "Console"; # case important!
#LogSink:String = "172.22.22.20:5555/7650.log";
#LogSink:String = "e:\Documents\log.txt";
#TSFile:String = "e:\Documents\ts.txt";
#TSInterval:Integer = 500;
#BlitReportInterval:Integer = 2000;


# these should not matter (auto-calculated based on run-time window layout)
WindowSize:String = "176x144";
WindowOffset:String = "+0+44";


#Imager:String = "";
#AudioDev:String = "xxxx"; # Non-existance audio device: turns off audio
MaxImageSize:String = "350x286"; bura değiştirilicek önerim 640x480
AutoScale:Integer = 1;
MaxDescriptorSize:Integer = 333; # Max allowable descriptor size in K bytes.


# Default color control burada renk ayaları
Brightness:Integer = 50;
Contrast:Integer = 50;
Saturation:Integer = 50;
Hue:Integer = 50;


LongpressSeek:Integer = 1;


MmcMediaFolder:String = "e:\"; hafıza ayarları
LocalMediaFolder:String = "c:";


# Bearer configuration.


# List of supported bearers.


SupportedBearers:String = {"GPRS", "EGPRS" , ""}; bağlantı ayarları
DefaultBearer:String = "GPRS";


# Bearer Bandwidth parameters.:
# For each bearer
# <bearer>MaximumBandwidth:Integer = <value>; Maximum theoretical
# <bearer>SustainBandwidth:Integer = <value>; Average sustainable
# <bearer>MinimumBandwidth:Integer = <value>; Minimum request
# <bearer>MaximumBWPresets:Integer = <list>; Maximum BW Presets
# <bearer>SustainBWPresets:Integer = <list>; Sustainable BW Presets


# GPRS Defaults
GPRSMaximumBandwidth:Integer = 40200;
GPRSSustainBandwidth:Integer = 28140;
GPRSMinimumBandwidth:Integer = 5000;


# GPRS Presets
GPRSMaximumBWPresets:Integer = { 9050, 13400, 18100, 27150, 40200 };
GPRSSustainBWPresets:Integer = { 6335, 9380, 12670, 19005, 28140 };


# EGPRS Defaults
EGPRSMaximumBandwidth:Integer = 89600;
EGPRSSustainBandwidth:Integer = 53760;
EGPRSMinimumBandwidth:Integer = 5000;


# EGPRS Presets
EGPRSMaximumBWPresets:Integer = { 44800, 59200, 89600, 108800 };
EGPRSSustainBWPresets:Integer = { 26880, 35520, 53760, 65280 };


# Bandwidth values for network playerback (bps)


ManualBandwidth:Integer = 0; # When true, set bandwith from config values
# When false, use Active bandwidth control
MinDelBandwidth:Integer = 5000; # Min bandwidth request
MaxDelBandwidth:Integer = 40200; # Default Max bandwidth request
DemandBWFactor:Integer = 111; # Demand Bandwidth delivery factor
LiveBWFactor:Integer = 93; # Live Bandwidth delivery factor
BWReqInterval:Integer = 5000; # msec between bandwidth requests


# Values for determining sustainable bandwidth


StaticSustainBWFactor:Integer = 70; # Static sustainable Bandwidth delivery factor
ActiveSustainBWFactor:Integer = 70; # Active sustainable Bandwidth delivery factor
BWStrategy:String = "Network"; # Type of delivery bandwidth selection:
# Select Select Active or Static
# at playback time.
# Static Use StaticSustainBWFactor.
# Active Use ActiveSustainBWFactor.
# Network Use Network aware bandwidth


BWSrcControl:String = "TFRCControl"; # TFRC Bandwidth src congestion control
#BWSrcControl:String = ""; # No bandwidth source congestion control


AccessPoint:Integer = -1; # Have no AccessPoint


# Transports:
# use first entry for rdt/rtp
# use second entry to force rtp


TransportMap:String = {
"default = rtp/avp",
"audio/x-pn-realaudio = x-real-rdt/udp,rtp/avp",
"audio/x-pn-multirate-realaudio-live = x-real-rdt/udp,rtp/avp",
"video/x-pn-realvideo = x-real-rdt/udp,rtp/avp" };


# Timeouts


ConnTimeout:Integer = 60000; # msec to wait for connect
Timeout:Integer = 40000; # msec to wait for server response, data
SendTimeout:Integer = 5000; # msec to wait for send data completion


ServerPort:Integer = 554; # Default server port
ProxyPort:Integer = 1091; # Default proxy port
# UDP Port range
MinUDPPort:Integer = 6970;
MaxUDPPort:Integer = 32000;
#MaxUDPPort:Integer = 7170;


# StartupURL:String = "rtsp://"; # Startup url


# Blitter Config. Probably don't want to change these


BlitBehind:Integer = 32;
BlitAhead:Integer = 32;
#BlitBufferDepth:Integer = 4;
BlitBufferDepth:Integer = 3;
BlitMinSleep:Integer = 16;


IncompletePlayback:Integer = 1;
EnablePartialPlayback:Integer = 0; #dev flag to turn on Partial Playback debuging


# Config values that are made visible to the controller client.


UserEntries:String = { "ConnTimeout", "Timeout", "AccessPoint",
"UseProxy", "Proxy", "ProxyPort",
"MinUDPPort", "MaxUDPPort",
"DemandBWFactor",
"GPRSMaximumBandwidth", "GPRSSustainBandwidth",
"GPRSMaximumBWPresets", "GPRSSustainBWPresets",
"EGPRSMaximumBandwidth", "EGPRSSustainBandwidth",
"EGPRSMaximumBWPresets", "EGPRSSustainBWPresets",
"MaxDelBandwidth",
"AutoScale", "Contrast" };


# Resource Monitors


#ResourceMonitors:String = { "Audio", "Memory", "" };
ResourceMonitors:String = { "Audio", "Memory", "Thread", "" };


# Memory use reports


#MemReportInterval:Integer = 2000;
#MemReportSink:String = "e:/Documents/memlog.txt";


# UserAgent and ClientId format
# Here is how it works:
# 1. There are four words, RNControllerPlatform, RNControllerVersion,
# RNControllerBuildDate, RNControllerProject. These strings will
# be replace by the value of Platfrom, Version, Build Date and
# Project repectively.
# 2. All the strings in the list then will be appended together
# to form a name which use as UserAgent or ClientId or AboutVersion.


#UserAgentFormat:String = { "RealMedia Player (","RNControllerPlatform",
# ")/", "RNControllerVersion" };


#ClientIDFormat:String = { "RealOnePlayer_","RNControllerVersion",
# "_", "RNControllerBuildDate",
# "_", "RNControllerPlatform" };
 
xxdama

xxdama

Üye
telefondan roma müdahale edilemez. Ancak pc ile olur
 

ahmet 14

Üye
c ye kopyala aynı dizinde olacak
 
mstf_l

mstf_l

Üye
z'yi xplore ile düzenlediginde haber ver banada
 

ahmet 14

Üye
z den kopyala c ye yapıştır
 
Boyabatlı57

Boyabatlı57

Üye
bende böyle bi dosya yok. Tel 5800
 
tarxhn

tarxhn

Üye
sonuc basarılı olan yokk
 

ahmet 14

Üye
arkadaşlar tel hiçbir zaman z değişliklik yapmaz ama yapacağı zaman c ye kopyalar orda değişliklik yapar

----------Eklendi @ 18:26:15 ---------- Yazıldı @ 18:25:23 ----------

z dekini cye kopyalayın onu düzenleyin aynıdizin olacak fakat z yerine c olacak
 

XIX_DEVRİM_XIX

Üye
Tşk.Kardeş
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt