Canlılık ve çevre

 • 18 Nisan 2010
 • 496 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. CANLILARIN ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ VE YAŞAMA BİRLİKLERİ

  1) Ototroflar (Üreticiler)
  • İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.
  • En fazla bulunan gruptur.
  • İki tiptir.

  A) Fotosentetikler :
  • Işık enerjisini kullanırlar.
  • Klorofilleri vardır.
  • ÖRNEK:Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

  B) Kemosentetikler :
  • Kimyasal enerjiyi kullanırlar.
  • Klorofilleri yoktur.
  • ÖRNEK: Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, azot bakterileri, kükürt bakterileri, demir bakterileri

  2) Heterotroflar (Tüketiciler)
  • Hazır besin kullanırlar.
  • 3 tiptir.

  A) Holozoik Canlılar :
  • Katı besinlerle beslenirler.
  • I) Etçiller (Karnivor)
  II) Otçullar (Herbivor)
  III) Hem etçil hem otçullar (Omnivor)

  B) Simbiyotik Canlılar :
  I) Mutualizm  (+,+)  Mantar ve su yosunu(Liken)
  II) Kommensalizm  (+,0)  Köpek balığı, echenes balığı
  III) Parazitlik  (+,-)  Bit,pire,kene
  • Tam parazitlik: Sindirim sistemi iyi gelişmemiş, insan ince bağırsağında yaşayan yassı kurtlar
  tam parazittir.
  • Yarı parazitlik: Ökseotu gibi bitkinin gövdesine sarılarak su ihtiyacını karşılayan parazitlerdir.
  C) Saprofit Canlılar :
  • Organik maddeleri inorganik maddelere ayrıştırırlar.
  • Enzim sistemleri iyi gelişmiştir.
  • Hücre dışı sindirim yaparlar.
  • ÖRNEK:Çürükçül bakteriler, mantar ve küfler.

  NOT 1 : Öglena ve böcekçil bitkiler hem ototrof hem de heterotrofturlar.  Parazitlik Kommensalizm Mutualizm

  NOT 2 : Protookoperasyon : Bir arada yaşayan iki türün belirli bir süre birbirlerinden yararlanmaları olayıdır. Timsah-Kürdan kuşu.

  GÜNEŞ


  FOTOSENTETİKLER I.TÜKETİCİLER(OTOBUR)  KEMOSENTETİKLER  SAPROFİTLER II.TÜKETİCİLER(ETOBUR )  YAŞAMA BİRLİKLERİ
  Birey – Populasyon – Komünite – Ekosistem – Biyosfer
  Populasyon : Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.
  Komünite : Farklı populasyonların oluşturduğu topluluğa denir.
  Ekosistem : Canlıların yaşamış olduğu cansız çevreye denir.
  Biyosfer : Ekosistemi tamamen çevreleyen yapıya denir.
  Ekoton : Sınır bölgesidir.Buradaki tür sayısı en fazladır.
  Mikroklima : Farklı iklim ortamları.
  Habitat : Canlının adresidir yani ekosistemde
  yaşadığı yerdir.
  Ekolojik Niş : Canlının habitattaki görevidir.
  Süksesyon : Baskın türün değişmesidir.
  Flora : Bitki topluluğuna denir.
  Fauna : Hayvan topluluğuna denir.

  Ekosistem  Komünite  Populasyonlar  Topluluklar ????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Spil dağı Spil dağında Spil dağında Spil dağında
  yaşayan canlılar yaşayan çamlar yaşayan çam toplulukları

  POPULASYON

  Populasyonu etkileyen faktörler:
  a) Doğum b) Ölüm c) Salgın hastalıklar d) Savaşlar e) Doğal afetler

  f) Besin miktarı g) Yaşama alanı h) Artık miktarı ı) Göç (İçe göç-Dışa göç)

  Bir populasyonda ; Birey Sayısı
  1) Doğum oranı > Ölüm oranı &#61662;&#61662;&#61662;&#61662;&#61662; Populasyon büyür.
  İçe göç > Dışa göç Ortam şartları iyidir.
  Genç miktarı çoktur.
  Zaman

  Birey Sayısı
  2) Doğum oranı < Ölüm oranı &#61662;&#61662;&#61662;&#61662;&#61662; Populasyon küçülür.
  İçe göç < Dışa göç Ortam şartları kötüdür.
  Yaşlı birey fazladır.
  Zaman

  Birey Sayısı
  3) Doğum oranı = Ölüm oranı &#61662;&#61662;&#61662;&#61662;&#61662; Populasyon dengededir.
  İçe göç = Dışa göç Ortam şartları normaldir.
  Bireyler eşit sayıdadır.
  Zaman

  &#8226; Bir populasyonda yaşanabilen maximum birey sayısına taşıma kapasitesi denir.
  &#8226; Bir populasyondaki birey sayısı populasyonun yoğunluğu belirler.  Son
  Tüketiciler

  II. Tüketiciler

  I. Tüketiciler

  Üreticiler


  &#8226; Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildiğinde sayıda azlık,irilik ve biyokütlede azlık görülür.
  &#8226; Beslenme seviyelerinde enerji transferindeki hiyerarşi &#8220;kim kimi yer&#8221; sorusunun cevabına göre belirlenir.
  &#8226; Besin piramidinde yukarılara doğru çıkıldıkça enerji kaybı olur.

  İç Parazitlik (endoparazit): Bağırsakta yaşayan solucan ve kurtlar,bakteriler,mantarlar ve bazı bir hücreliler bu gruptandır. Enzim sistemleri olmadığı için kompleks besinleri sindiremezler.

  Dış Parazitlik (ektoparazit): Canlının dışında yaşayan parazitlerdir. Enzim sistemleri ve sindirim sistemleri vardır. Bit,pire,tahta kurusu,kan emici sinekler bu gruba girer.

  &#8226; Parazit bakterilerin sindirimle ilgili enzim sistemleri gelişmemiştir.
  &#8226; Bütün parazitlerde üreme sistemi gelişmiştir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  AZOT DEVRİ

  &#8226; Azotun asıl kaynağı havadır.Fakat bitkiler havadaki serbest azotu doğrudan alamazlar.
  &#8226; Havadaki azot toprağa iki şekilde bağlanır.
  1)Bazı bitkilerin köklerindeki yumrularda yaşayan azot bağlayıcı bakterilerle
  2)Şimşeğin elektrik enerjisi sonucu atmosferdeki azotun oksijenle birleşmesiyle NO2- , Bununda suyla birleşmesiyle HNO3 oluşur ve buda toprağa karışır.

  &#8226; Nitrifikasyon : Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organik azotun yeşil bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına dönüştürülmesidir.3 safhadır.
  1) Ayrışma : Çürükçül bakterilerin azotlu besinleri ayrıştırarak NH 'e dönüştürmesidir.
  2) Nitritleşme : Nitrit bakterilerinin NH3&#8217;ü HNO3&#8217;e dönüştürmesidir.
  3) Nitratlaşma : Nitrat bakterilerinin HNO3'ü nitrat tuzuna dönüştürmesidir.

  &#8226; Denitrifikasyon : Bitkiler tarafından kullanılmayan nitrat tuzlarının denitrifikasyon
  bakterileri tarafından parçalanarak atmosfere serbest azot olarak göndermesidir.


  HAYVAN TOPLULUKLARI

  1) Organize Olmuş Gerçek Topluluklar
  &#8226; Bal arısı,karınca toplulukları insan toplulukları gibi
  &#8226; Topluluktan ayrılan birey tek başına hayatını sürdüremez.

  2) Belli Amaçlarla Belli Zamanlarda Oluşan Topluluklar
  &#8226; Antartika kıyılarındaki adalarda üreme mevsiminde bir araya gelen,üreme bitince de dağılan
  kral penguenler bu tür topluluktur.
  &#8226; Tüm hayatı boyunca sürü halinde yaşayan canlılara örnek fillerdir.
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/02/2019 - 04:42