Canlıların sınıflandırılması

Sponsorlu Bağlantılar

 • 18 Nisan 2010
 • 3779 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 18 Nisan 2010 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  • Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir.
  • 2 tiptir.a) Suni b) Doğal

  1) Suni (Ampirik) Sınıflandırma
  • Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır.
  • Aristo tarafından yapılmıştır.
  • Canlılar  Bitkiler  a) Otlar b) Çalılar c) Ağaçlar
   Hayvanlar  a) Havada b) Karada c) Suda
  Yaşayanlar Yaşayanlar Yaşayanlar
  • Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere dayalı bir sınıflandırmadır.
  • Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır.
  • Analog organlar; yapıları farklı ama görevleri (yaptıkları işleri) aynı olan organlardır.Analog organları analoji inceler.
  Örnek : Kuşun kanadı – Arı kanadı – Sinek kanadı

  2) Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma
  • Canlıların organ yapılarının benzerliğine, dolayısıyla evrimsel akrabalıklarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır.
  • Doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır.
  • Homolog organlar; yapıları aynı ama görevleri farklı olan organlardır.Homolog organları homoloji inceler.
  Örnek : İnsanın kolu – Kuşun kanadı – Balinanın yüzgeci
  • Organları homolog olan canlılar akrabadırlar.Akraba canlıların proteinlerindeki amino asit dizilişleri, embriyonik gelişim evreleri, boşaltım artıkları da benzerdir.
  • Nicel gözlemlere dayanır.
  • Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan bazı özellikler :
  o Hücre tipi ve sayısı (Ökaryot – Prokaryot) (Hücresel organizasyon)
  o Embriyo tabakalarının sayısı (Endoderm – Mezoderm – Ektoderm)
  o Embriyonik örtülerin bulunuşu (Vitellus – Koryon – Amniyon – Allontois)
  o Vücut boşluğu tipleri (Gastrovasküler – Sölom)
  o Simetri şekilleri (Bileteral – Işınsal)
  o Vücutta segmentlerin bulunuşu (Benzer parça)
  o İskeletin bulunuşu (varsa kıkırdak veya kemik)
  o Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 – Üre – Ürik Asit)
  o DNA’ daki baz dizilişi
  o Sistemlerin varlığı (Sindirim, solunum, dolaşım vs.)
  SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ
  • Sınıflandırmanın en küçük birimi türdür.

  Alem
  Regnum Hayvanlar

  Şube Filum Omurgalılar
  Sınıf Clasis Memeliler
  Takım Ordo Etçiller
  Aile Familya Kedigiller
  Cins Genus Kedi
  Tür Species Ev Kedisi

  • İlk tür kavramını John Ray kullanmıştır.Ray’ e göre ortak ataları olan benzer bireyler topluluğuna tür denir.
  • Bugünkü anlamda tür; ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydana getiren canlıların oluşturduğu topluluktur.
  • At ile eşek birbiriyle çiftleşebilmesine rağmen yavruları olan katırın kısır olmasından dolayı farklı tür olarak alınır.
  • Ayrıca katır tür olmadığından dolayı sistematikte yeri yoktur.
  • Kurt ile köpeğin çiftleşmesinden oluşan kurt köpeği üreyebildiği halde kurt ve köpek farklı türdendir.
  • Bilimsel anlamda ilk sınıflandırmayı Carl Linne yapmıştır.
  • Aynı türden olan canlıların; kromozom sayıları, yaşama ortamları, boşaltım ürünleri, embriyonik gelişimleri aynıdır.Protein yapıları ise bir başka canlıya göre birbirine daha çok benzer.
  • Aynı türün bütün bireylerinin kromozom sayısı aynıdır..Ama kromozom sayısı ayı olan iki canlı aynı türden olmayabilir.
  Örnek : İnsan=46 kromozom ; Moli balığı=46 kromozom
  • Türler yaşadıkları ortamlara adapte olduklarından çeşitlilik gösterebilir.
  Örnek : Irklar
  • Bir canlının embriyonik gelişimi sırasında önce şube özellikleri, en son ise tür özellikleri ortaya çıkar.
  • Türler iki kelimeyle, diğer birimler tek kelimeyle adlandırılırlar.
  • Tür isminde ilk kelime cins ismi olup, ilk harfi büyük yazılır.İkinci isim ise o türün tamamlayıcısıdır.
  Felis domesticus  Ev kedisi
  Cins adı Tanımlayıcı ad

  CANLILAR
  
   
  PROKARYOTLAR ÖKARYOTLAR
   
      
  Monera Alemi Protistalar Fungiler Bitkiler Hayvanlar


  A) PROKARYOT CANLILAR (Monera Alemi)
  • Tamamı tek hücreli, basit yapılı canlılardır.
  • Çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri yoktur. Protistlerden bu yönleriyle ayrılırlar.
  • 1) Bakteriler 2) Mavi-Yeşil algler 3) Virüsler

  1) Bakteriler
  • Ribozom hariç organelleri yoktur.
  • Bütün bakterilerde hücre zarı ve hücre çeperi bulunur. Çeperin yapısında karbonhidrat, protein ve yağ bulunur.Bazı bakterilerde ise çepere ek olarak polisakkaritlerden meydana gelmiş kapsül bulunur.
  • Hücre zarından oluşan mesozomları vardır.Mesozom, solunum enzimlerinin kullanılarak enerjinin üretildiği yerdir.
  • Fotosentez yapan bakterilerde hücre zarının sitoplazma içinde kıvrımlar yapmasıyla oluşan tilakoidler ve bunların içinde de klorofil bulunur.
  • Kalıtım maddesi DNA’ dır ve halkasaldır.Proteinle kaplı değildir.
  • Her yerde yaşayabilirler.En çok et suyu ve ağarlı besin ortamlarında çoğalırlar.
  • Depo maddesi glikojendir.
  • Şekillerine göre; küre, çubuk, virgül, spiral
  • Gram boyasına göre; gram(+) , gram(-)
  • Solunumlarına göre; Aeroblar, Anaeroblar, Fakültatifler
  • Beslenmelerine göre;
  a) Saprofitler : Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler.Sonuçta besin ve enerji elde edilir.Tabiattaki C, P ve N döngüsünde görevlidirler.Ensim sistemleri iyi gelişmiştir.
  b) Parazitler : Sindirim enzimleri olmadığı için başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Hastalık yapanlarına patojen bakteriler denir.
  c) Fotosentetikler : Sitoplazmalarında serbest klorofil taşırlar.Hidrojen kaynağı olarak H2O, H2S ve H2 gibi maddeleri kullanırlar.Aerob, Anaerob ya da fakültatif olabilirler.
  d) Kemosentetikler : Organik maddelerin sentezi için gerekli olan enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonundan (oksitlenmesinden) temin eder. Işık ve klorofil gerekli değildir.Nitrit, nitrat, demir ve kükürt bakterileri kemosentetiktirler. Kemosentez sonucu:
  1) Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılır.
  2) Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulur.
  3) Kimyasal enerji kazanılır.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  4) Organik besin sentezlenir.
  &#8226; Üremelerine göre ;
  a) Bölünerek : Bütün bakterilerin esas üreme şeklidir.Amitoz şeklinde uygun bir ortamda 20 dakikada bir bölünürler.
  b) Sporla : Bazı bakteriler ortam şartları bozulunca endospor oluştururlar.Endospor kalıtım materyallerinin çok az bir sitoplazmayla beraber, sert bir çeperle çevrilmiş halidir. Endosporlarda metabolik faaliyetler minimum seviyededir.
  c) Konjugasyon : DNA yapısı farklı iki bakteri yan yana gelerek aralarında geçici bir zardan köprü oluştururlar.Bu köprü aracılığı ile DNA parçaları değiştirilir.
  &#8226; Bakterilerin çoğu tüketicidir.

  2) Mavi-Yeşil Algler
  &#8226; Fotosentez yaparlar ama kloroplastları yoktur.
  &#8226; Tatlı su birikintilerinde ve göllerde yaşarlar.
  &#8226; Sitoplazmalarında yeşil renkli klorofil pigmenti ve mavi renkli fikosiyanin pigmenti bulunur.
  &#8226; Yapışkan, jelatinimsi bir dış kılıf ile örtülüdür.

  3) Virüsler
  &#8226; Protein kılıf ve bir nükleik asitten meydana gelir.Bu yapıya nükleoprotein denir.
  &#8226; Virüsün protein kılıfına kapsid, kılıfı oluşturan parçalara kapsomer, yönetici molekülüne ise genom denir.
  &#8226; Sitoplazmaları yoktur.
  &#8226; Enzim sistemleri olmadığından hücre içi mecburi parazittirler.
  &#8226; Enzim sistemleri olmadığından antibiyotiklerden etkilenmezler.
  &#8226; En küçük organizmalardır.
  &#8226; Hücre dışında kristal yapıda bulunurlar.
  &#8226; Özel dokularda çoğalırlar.Her virüsün çoğaldığı belli bir hücre çeşidi vardır. Bunun sebebi ise hücre zarındaki glikoproteinlerin virüslerle birleşebilme özelliği olmasındandır.
  &#8226; Virüsler yüksek sıcaklık, ortam pH ı ve radyoaktif ışınlardan etkilenir ve ölürler.
  &#8226; 3 tiptir.
  a) Bitkisel Virüsler : Kalıtım materyali hepsinde RNA dır. Tütün, patates, marul, mozaik virüsleri örnek olarak verilebilir.
  b) Hayvansal virüsler : Kalıtım materyali bazılarında DNA, bazılarında ise RNA dır.Grip, kızamık, kabakulak, suçiçeği, sarı humma, çocuk felci, uçuklar, siğiller ve aids örnek verilebilir.
  c) Bakteriyofaj : Kalıtım maddesi DNA&#8217; dır.
  &#8226; Sarı humma virüsleri karaciğerde; kuduz virüsleri beyin ve omurilikte ; çiçek, kızamık ve siğil virüsleri deride çoğalırlar.
  &#8226; Hücreler virüslere karşı interferon salgılar.İnterferon, hücrelerin virüslere karşı ürettikleri bağışıklık maddesidir.Bu nedenle kabakulak, kızamık gibi hastalıkları geçirenler kolay kolay bu hastalıklara yakalanmazlar.
  &#8226; Retrovirüsler; RNA bulundururlar.Hücre içine girdiklerinde önce özel bir enzimle (Reverztranskriptoz) RNA&#8217; yı çift zincirli DNA&#8217; ya dönüştürür.Sonra ise hücre DNA&#8217; sını ele geçirerek işini yaptırır ve hücrenin kanserli hücreye dönmesine sebep olur.
  &#8226; Canlı bir hücreye giren virüs şu etkilerden birini gerçekleştirir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  o Hücre içinde çoğalarak hücrenin parçalanmasına sebep olmasına lizis denir.
  o Hücrenin DNA sına yapışarak hücrenin şeklinin değişmesine sebep olmasına transformasyon denir.
  o Hücrenin aşırı ve düzensiz bir şekilde çoğalmasına sebep olmasına reprodüksiyon denir.
  &#8226; Virüsün canlılık özellikleri
  o Yönetici molekül taşırlar.
  o Çoğalırlar.
  o Enzim bulundururlar.
  o Özel protein yapıları vardır.
  &#8226; Virüsün cansızlık özellikleri
  o Kristalleşirler.
  o Sitoplazmaları yoktur.
  o Hücre zarı ve ribozomları yoktur.
  o Metabolik reaksiyonları yapamazlar.
   


  Yazan: Albert Einstein

  Sponsorlu Bağlantılar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
17/07/2019 - 12:13