Yüzde Hesaplamaları

Sponsorlu Bağlantılar

 • 19 Nisan 2010
 • 465 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 19 Nisan 2010 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  Yüzde Hasaplamaları
  Yüzde Kavramı
  100 kişinin katıldığı bir sınavda 57 kişi başarılı olmuştur. Bu sınavdaki başarı oranını bulalım:

  Başarılı olanların sayısı/Sınava katılanların sayısı = 57/100 dir. Bu oran,

  57/100 = 1/100 x 57 = 0,01 şeklinde de yazılır.

  1/100 veya 0,01 yerine ‘%’sembolü kullanılarak,

  57/100 = %57 yazılır.Yüzde elli yedi diye okunur.

  Paydası 100 olan sayılara Yüzde Oranı denir.


  Her oran, yüzde oranı şeklinde yazılabilir:

  71/100 =1/71 x 71 = %71

  Her oran, genişletilebilir ve sadeleştirilebilir:

  48/400 = 48:4/400:4 =12/100 = %12

  Yüzde Olarak Verilen Bir Sayının Rasyonel Sayı Olarak Yazılması
  Her yüzde oran, ondalık kesir veya rasyonel sayı olarak yazılabilir:

  %70 = 70/100 = 0,7 ondalık kesir.

  %70 = 70/100 = 7/10

  Örnek:Verilen bir sayının belirtilen yüzdesini bulmak:

  800 sayısının %2 si ?

  %2 =2/100 = 0,02

  800 x 0,02 = 16

  Örnek:%1 verilen bir sayının belirtilen bir yüzdesini ve tamamını bulmak:

  %1 589 olan bir sayının,

  %10 nu = 589 x 10 = 5890

  %100 ü = 589 x 100 = 58900

  Örnek:Yüzdesi verilen bir sayının tamamını(%100) bulmak:

  %360 ı 540 olan sayının tamamını bulalım

  %360 ı 540 ise

  %1 i 540/360 = 1,5

  %1 i 1,5 olan sayının

  %100 ü 1,5 x 100 = 150 olur.  Temel Sayı:Yüzde Payı/Yüzde Oran
  Yüzde Oran:Yüzde Payı/Temel Sayı
  Yüzde Payı:Temel Sayı x Yüzde Oran

  Örnek Soru:
  3000 öğrencisi bulunan bir okulda 660 kız öğrencisi vardır.
  Bu okuldaki öğrencilerin kaçta kaçı kız öğrencidir?

  Temel Sayı:3000
  Yüzde Payı:660
  Yüzde Oranı:Yüzde Payı/Temel Sayı
  Y.O.= 660/3000
  Y.O.= %22

  Yüzde Hesabı Uygulamarı????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Kar-Zarar Hesapları
  Alış fiyatı, masraf, mal oluş fiyatı, satış fiyatı, kar, zarar gibi terimleri günlük hayatımızda sık sık duyarız.

  Alış Fiyatı:Alınan bir mal için ödenen bedeldir.
  Masraf:Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedeldir.
  Mal Oluş Fiyatı:Alış Fiyatı + Masraflar
  Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı + Kâr
  Bazen çeşitli ndenlerden dolayı bir mal, mal oluş fiyatından düşük bir fiyata satılır bu durumda:
  Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı &#8211; Zarar
  Olur.


  Örnek Soru:
  Mal oluş fiyatı 44000 TL olan bir malın, %60 karlı fiyatını ve %80 zararla satılan fiyatını bulalım:

  44000 liranın %60 lirası
  (44000 x 60)/100 = 26400 liradır.
  Satış Fiyatı(karlı) = 44000+26400=70400 lira

  44000 liranın %80 lirası
  (44000 x 80)/100 = 35200 liradır.
  Satış Fiyatı(zararına) = 44000-35200=8800 lira

  Komisyon Hesabı
  Bir alışverite aracılık eden kişiye &#8216;komisyoncu&#8217;, komisyoncuya verilen parayada &#8216;komisyon&#8217; denir.

  Örnek Soru:
  Bir komisyoncu %8 komisyonla sattığı bir maldan 55000 lira komisyon alıyor.
  Malın satış fiyatını bulunuz.

  Satış fiyatının
  %8 kadarı 55000 lira ise
  %100 x kadardır.

  Doğru Orantı

  X = (55000.100)/8 = 687500 liradır.

  İskonto(indirim) Hesabı
  Bazen satıcılar satışı özendirmek veya iş değiştirmek,malın özürlü olması gibi neden lerden dolayı, normal satış fiyatından indirim yaparlar.Buna &#8216;İskonto&#8217; denir.

  Örnek Soru:
  Bir malın satış fiyatı 120 000 liradır. Bu malın %12 iskontolu fiyatı ne kadardır?

  Yapılan indirim 12000 liranın %12 sidir.
  (120000.100)/8
  Malın indirimli fiyatı = 120000 &#8211; 14400 =
  =105600 liradır.

  Faiz Hesaplamaları
  Borç olarak alınan paraya karşılık, ödenen paraya faiz denir.
  Özellikle bankalar müşterilerinin yatırdığı paralara veya müşteriye kredi olarak verdikleri paralara belli süreler için, bellibir yüzde üzerinden faiz uygularlar.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  Borç alınan veya verilen paraya:Ana Para
  Uygulanan faiz oranına:Faiz Fiyatı
  Ana paranaın faizde kaldığı süreye:Zaman
  Zaman sonunda alınan fazla paraya:Faiz

  Faiz Miktarı:kapital, faiz fiyatı ve zamanla doğru orantılıdır. Zaman olarak gün, ay ve yıl kullanılır.

  Faiz Formülleri:
  Faiz Sorularında:
  A:Kapital
  t:Zaman
  n:Faiz miktarı olmak üzere:

  = A.t.n
  100(yıllık)1200(aylık)36000(gü nlük)

  Örnek Soru:
  18000 lira %99 faiz ile 7 aylığına bankaya yatırılmıştır. 7 ay sonunda kaç lira faiz getirir?


  100 lira 12 ayda 99 lira getirirse

  18000 lira 7 ayda f lira faiz getirir.

  D.O. D.O.

  F = (180000 x 7 x 99)/(100.12) = 10395 lira olur.


  Yüzde Hesapları
  Verilen Bir Sayının Yüzdesini Bulma
  Örn = 45 kişilik bir sınıfta %80 i matematikten başarılıdır.Kaç öğrenci matematik dersinden başarılı olmuştur?
  45.80 = 36 kişi başarılıdır.
  100
  Örn 2 = 450 sayısının %5 ini bulunuz?
  450.5 = 45 = 22,5
  100 2
  Yüzdesi Verilen Bir Sayının Tamamını Bulma
  Örn = %20 si 36 olan sayının tamamı kaçtır?
  36:20 36.100 = 180
  100 20
  Örn 2 = %1 i 48 olan sayının tamamı kaçtır?
  48: 1 48.100 = 4800
  100 1
  Temel Sayıyı Bulma
  Yüzdesi verilen bir sayının temel sayısını bulmak için yüzde payı yüzde oranına bölünür.
  Temel Sayı = yüzde payı : yüzde oranı
  Örn :%68 i 272 olan sayının tamamını bulunuz?
  YO = %68 TS = YP : YO
  YP = 272 TS = 272:68
  TS = ? 100
  ise 272.100 =400
  68
   


  Yazan: Albert Einstein

  Sponsorlu Bağlantılar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
19/07/2019 - 21:29