Vietnam Savaşı Soğuk Savaş


YaşlıTaşCocuk54

YaşlıTaşCocuk54

Üye
    Konu Sahibi


Saat yönüyle: ABD'ye ait helikopterlere binen askerler.
Vietnam'da yanan bir ev. My Lai katliamına ait bir görüntü ve çatışmada olan ABD askerleri.
Tarih1 Kasım 1955 - 15 Mayıs 1975 Bölge Kuzey Vietnam, Güney Vietnam, Kamboçya,Laos Sonuç Kuzey Vietnam'ın zaferi.ABD'nin Vietnam'dan çekilmesi Güney Vietnam'ın Kuzey Vietnam'la birleşmesi Kamboçya ve Laos'ta sosyalist yönetimlerin başa geçmesiTaraflar Güney Vietnam
ABD
Filipinler
Güney Kore
Khmer Cumhuriyeti
Laos Krallığı
Tayland
Avustralya
Yeni Zelanda
Çin Cumhuriyeti Kuzey Vietnam
Vietkong
Çin Halk Cumhuriyeti
Sovyetler Birliği
Kuzey Kore
Kızıl Kmerler
Pathet Lao

Komutanlar

Nguyen Van Thieu
Ngo Dinh Diem
John F. Kennedy
Lyndon Johnson
Robert McNamara
William Westmoreland
Richard Nixon
Gerald Ford
Creighton Abrams
Ferdinand Marcos
Park Chung-hee Ho Chi Minh
Le Duan
Nguyen Chi Thanh
Vo Nguyen Giap
Truong Nhu Tang
Van Tien Dung
Tran Van Tra
Duong Van Nhut
Đồng Sỹ Nguyên
Le Duc Anh
Trần Văn Trà
Nguyen Van Linh

Güçler~1.830.000 (1968)

Güney Vietnam: 850.000
ABD: 536.100
Güney Kore: 50.000
Tayland & Filipinler: 10.450
Avustralya: 7,672
Yeni Zelanda: 3.890
Diğer Batı İttifakı Güçleri: 65.000~461.000
Kuzey Vietnam: 287.465 (Ocak 1969)[1]
Çin Halk Cumhuriyeti: 170.000
Sovyetler Birliği: 3.000
Kuzey Kore: 300-600 Kayıplar Güney Vietnam
220,357-316,000 ölü, 1,170,000 yaralı
ABD
58,220 ölü, 303,635 yaralı, 1,687 kayıp
Güney Kore
5,099 ölü, 10,962 yaralı, 4 kayıp
Avustralya
521 ölü, 3,000 yaralı
Yeni Zelanda
37 ölü, 187 yaralı
Tayland
1,351 ölü
Laos Krallığı
30,000 ölü, yaralı sayısı bilinmiyor

Toplam ölü: 315,384-412,000
Toplam yaralı:1,490,000+


Kuzey Vietnam &Vietkong
1,176,000 ölü/kayıp (en yüksek tahmin), 600,000+ yaralı
Çin Halk Cumhuriyeti
1,446 ölü, 4,200 yaralı
Sovyetler Birliği
16 ölü

Toplam ölü: 1,177,462 (en yüksek tahmin)
Toplam yaralı: 604,200+

Vietnamlı sivil ölü sayısı (her iki taraftan): ~2,000,000
Kamboçyalı sivil ölü sayısı: 700,000–1,000,000
Laoslu sivil ölü sayısı: ~50,000
Toplam sivil ölü sayısı: ~2,750,000 – 3,050,000

Vietnam Savaşı ya da İkinci Çinhindi Savaşı,Doğu Bloğu ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği ile ABDdestekçisi olan anti-komünist Güney Vietnamve başta ABD arasında yaşanan savaştır.Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur. ABD birlikleri 1963 yılından 1973 yılına kadar savaşa dahil olmuş ve 60.000 kadar askeri ölmüştür.

Viet Minh'in Kuruluşu

Çinhindi; İngiliz ve Fransız sömürgesiydi. III. Napolyon döneminde Fransızlar Annam,Kamboç, Koşen ve öteki bazı bölgeleri ellerine geçirmişler ve bu arada Hindistan veBirmanya yoluyla Çinhindi'ne giren İngilizlerleMekong'da çatışmışlar ve sonunda bu akarsuyu sınır yapmışlardır.

II. Dünya Savaşı'nda Çinhindi, Japonya'nın eline geçti. Bu devlet, 1945 yılında yenileceğini anlayınca buradaki milliyetçi duyguları körüklemiş ve bölge halkını silahlandırmıştır. Çinhindi'nde üç bağımsız devletin (Vietnam, Laos ve Kamboçya) kurulduğunu ilan ederek Vietnam'ı İmparatorBao Dai'nin yönetimine bırakmıştır.

1945 yılında Fransız Çinhindi'ne gelen ilk birlikler İngiltere'ninkilerdi. Bunlar Saygon'a geldiklerinde durumu karışık buldular. Çünkü, milliyetçi gruplar savaş sonu düzensizliğinden yararlanarak denetim kurmak için çaba gösterirken,1946 yılının sonuna gelindiğinde "Hür Fransa"ya bağlı birlikler de bölgedeki Fransızların hayatını korumak için mücadeleye başlamışlardı.

Truman ve Vietnam

Truman domino teorisi uyarınca Vietnam'da komünist bir iktidarın çevre bölgelere sıçrayacağını düşünerek bunu engellemek istemiştir. Truman'ın başkan olduğu dönemde, Fransızlar Vietnam'da hakim durumdaydı ve Ho Chi Minh liderliğindeki komünistlere karşı savaş vermekteydiler. ABD ise Fransa'ya cephane yardımında bulunuyordu.


Truman ve Vietnam

Truman domino teorisi uyarınca Vietnam'da komünist bir iktidarın çevre bölgelere sıçrayacağını düşünerek bunu engellemek istemiştir. Truman'ın başkan olduğu dönemde, Fransızlar Vietnam'da hakim durumdaydı ve Ho Chi Minh liderliğindeki komünistlere karşı savaş vermekteydiler. ABD ise Fransa'ya cephane yardımında bulunuyordu.


SEATO'nun Kurulması

Dünyadaki birçok yerde, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan alt-bölgesel örgütlerin büyük bir çoğunluğu ise, sıkı iki kutuplu sistemde batı blok lideri ABD’nin, doğu blok lideri SSCB’yi çevreleme politikası doğrultusunda oluşturulmuşlardır. 1949NATO, 1954 Balkan İttifakı, 1955 Bağdat Paktıörgütleri ile müttefiklerden bir hat oluşturma yolundaki stratejinin Uzakdoğu ayağını da, 1954 yılında kurulan Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) oluşturmuştur.TırmanmaABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı genç er (Da Nang, Vietnam, 8 Mart 1965).

Vietnam'ın 20. yüzyıl tarihinin otuz senesinde savaş hüküm sürdü. Komünistlerin Fransız koloni kuvvetlerine karşı 1945'te başlattıkları mücadele, Saygon ve ülkenin tamamının kontrolünün 1975'te ellerine geçmesine dek sona ermedi. Kuzeyde mevzilenmiş komünist güçler, komünist lider Ho Şi Minh liderliğinde 1954 yılında Fransızları bozguna uğrattılar. Ülke, yapılan anlaşmalarla komünist kuzey ve Amerikan yanlısı güney olmak üzere ikiye bölündü, arada askerden arındırılmış bir bölge vardı. Kalıcı bir çözüm için ülke çapında seçim sözü verildi ama bu asla gerçekleşmedi. Beş yıl içinde komünistler, güneyde gerilla savaşı başlattılar.

1964 Brinks Hotel bombalı saldırısı sonrası ABD başkanına bombalama seçeneği sunulsa da başkan bunu reddetti, fakat 1965 yılındaKuzey Vietnam devriye botlarının Tonkin Körfezi'nde seyretmekte olan Amerikan savaş gemisi 'Maddox'a ateş açmış olmaları gerekçe gösterilerek Amerika da Kuzey'i bombalamaya başladı. Bu saldırı sadece Kuzey'i bombalamak gibi bir avantaj sağlamakla kalmadı, ABD Kongresi'nin, Başkan'a yeni yetkiler veren 'Tonkin Körfezi Kararnamesi'ni onaylamasını da sağladı. Buna göre, Amerikan başkanı saldırganları püskürtecek ve yayılmasını engelleyecek her türlü yetkiyle donatılmış bulunuyordu. Amerika'nın Vietnam Savaşındaki komploları bundan ibaret değildi. Kasım 1963'te Güney Vietnam devlet başkanı Diem askeri bir darbe sırasında öldürüldü. Bu cinayetin ABDistihbarat örgütü CIA tarafından işlendiği iddia edildi.

Komünistlerle savaşmak üzere bölgeye yüz binlerce Amerikan askeri gönderildi. Bu, nihayetinde pahalı ve başarısız olacak, sivil huzursuzluğa ve uluslararası şaşkınlığa yol açacak bir süreçti. Amerika Birleşik Devletleribilhassa domino teorisine dayanarak komünizmin yayılacağı yönündeki Soğuk Savaş kaygısıyla hareket etmişti.Vietnam Savaşı'nda on iki yaşında bir çocuk asker.

Vietnam savaşı çok çetin geçtiği kadar iki tarafın da birbirine acımadığı bir savaş olarak akıllara kazınmıştır. Vietkonglar akla gelebilecek her türlü işkenceyi ele geçirdikleri Amerikan askerlerine yapmaktan geri kalmamış, keza Amerikan askerleri de yakaladıkları Vietkonglar'ı diri diri helikopterle alçaktan (ölümleri geç ve can çekişerek olsun diye) atmışlardır. Toplu halde yapılan işkenceler, insanları canlı canlı yakmalar, biyolojik saldırılar, napalm bombaları, köy baskınları, toplu cinayetler ve yağmalar sıradan hale gelmiştir.

ABD'den 19.000 km uzakta cereyan eden savaş, televizyon sayesinde Amerikalıların oturma odalarına taşınmıştır. Savaş görüntüleri olarak ölen, yaralanan, acı çeken asker görüntüleri, savaş sırasında mağdur olan sivil halkın durumu, özetle kan ve gözyaşı, insanları savaştan soğutmuş ve böylece ABD kamuoyunun savaşa olan desteği her geçen gün azalmıştır. Zaten, 1960'lardan itibaren Vietnam Savaşı yaygın halk muhalefetini ortaya çıkartmış ve Amerikalı gençler arasında haksız bir savaşa karşı bir duruş ortaya çıkmıştı. 1970’lere gelindiğinde ise nüfusun %60'ı savaş karşıtı olmuştur.

Ülkenin dağlık orta bölgelerinde bir kasaba olan Buon Ma Thuot'nın ele geçirilişiyle savaşın kaderi değişmiş ve Kuzey Vietnam güçleri iyice güçlenmiş ve moral kazanmış, ve nihayet iki ay sonra 30 Nisan 1975 tarihinde Güney'in başkenti olan, o zamanki adıylaSaygon'a girmiştir.

'Vietnam Savaşı' uzun ve kanlı bir savaş oldu.Hanoi hükümeti, 21 yıl süren çatışmalarda Kuzey ve Güney'de toplam dört milyon sivil ile bir milyondan fazla komünist savaşçının hayatını kaybettiğini söylüyor. ABD'nin verilerine göre ise , 220 ile 320 bin Güney Vietnamlı asker ile 60 bin Amerikan askeri öldü ya da kayboldu. Saygon artık Vietnam'ının kurucusu Ho Şi Min'in adını taşıyor.


Sonuçları


Vietnam 1,5 milyon yurttaşını ve zehirlenerek kullanılamaz hale gelen topraklarının üçte birini yitirmesine rağmen savaştan galip çıktı. Amerikalılar ise bölgede 58 bin ölü bırakırken, savaş sonrası Vietnam'dan ülkelerine dönen askerlerin önemli bir kısmı da intihar ederek yaşamlarına düşman kurşunlarıyla değil de kendi elleri ile son verdiler.[kaynak belirtilmeli]Amerika ayrıca savaş boyunca, çoğunluğu uçaksavar ateşiyle düşürülen 10 bine yakın hava aracını yitirdi. Buna karşılık Kuzey Vietnam'ın kaybı 200 civarındaydı. Vietnam Savaşının başlangıcında Çin-Sovyet ilişkilerinin düzeleceği varsayılıyordu. Fakat algı farklılıkları ilişkilerin daha da bozulmasına sebep olmuştur. Sovyet-Çin farklılıklarının derinleşmesi, çok kutupluluğu güçlendirerek yumuşama sürecinin hızlanmasına sebep olmuştur. Böylece, ABD'nin Vietnam'ı bölme planı suya düşerken, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975 yılında birleştiler.
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: Gofrettin115
Marco Laren

Marco Laren

Üye
Teşekkürler
 
  • Beğen
Tepkiler: Gofrettin115
Gofrettin115

Gofrettin115

Üye
Tşk
 
eZeL634

eZeL634

Üye
Teşekkürler
 
  • Beğen
Tepkiler: Gofrettin115

Benzer Konular

Eren Değerli
Cevap
1
Görüntüleme
66
cihanyurdakul
Selim Baltaci
Cevap
0
Görüntüleme
110
Selim Baltaci
Eren Değerli
Cevap
1
Görüntüleme
174
PALA.
Efe Yakup Karahanlı
Cevap
1
Görüntüleme
165
PALA.
MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt