Uyak Türleri Testleri

 • 12 Ekim 2012
 • 318 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 1) Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
  Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
  Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
  Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

  Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Yarım uyak, aaab, -idim
  B) Zengin uyak, abaa, -idim
  C) Tam uyak, aaab, -ar idim
  D) Tam uyak, aaba, -idim
  E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

  2) Yücesine çıktım baktım engine
  Ovasının köpüklenmiş selleri

  Yukarıdaki dizelerle

  I. yiğit olan
  II. kendisine güldürür
  III. hep elleri
  IV. düşmez ise dengine

  bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) III - IV / II - I
  B) I - II / IV - III
  C) II - III / I - IV
  D) I - IV / II - III
  E) II - IV / I - III

  3) Bana nispet çıkmış yolun üstüne
  Samur kürk giyinmiş alın üstün
  Taramış saçların belin üstüne
  Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Ulama yapılmıştır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
  E) Zengin uyak kullanılmıştır.

  4) Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

  A) Düştüm ateşlere durmaz yanarım
  İçip aşkın dolusundan kanarım

  B) Ne yaman bahçeli güllü goncalı
  Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

  C) Gördü gözüm kabul ettim ölümü
  Geldi geçti hiç sormadı halimi

  D) Ne güzel yetmiş de dostumun bağı
  El vurup gülleri dermenin çağı

  E) Altı kardeş idik bindirdik ata
  Kızılırmak- varınca oldu bir hata

  5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?

  A) Kurtlarla düşmüşüm dağa
  Kurt sesim ulaşmaz çağa

  B) Çınlasın çağrılarla çın çın da çın
  Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

  C) Ağam oğlan beyim oğlan
  Canım olsun sana kurban

  D) Bize mesken oldu kahveler hanlar
  Yarin meclisinde oturan canlar

  E) Aşk ile kendime biçtim kefenim
  Dolayıp boynuma taktım resenim

  6) Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

  A) Elindeki kınası soldu mu ola
  Evde kaynatası duydu mu ola

  B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
  Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

  C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
  Sen düşürdün beni dilden dillere

  D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
  Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

  E) Çek deveci develerin yokuşa
  Deli oldum o sendeki bakışa

  7) Yaktı beni aşk oduna o, yanmaz
  Seher oldu, feryadımdan uyanmaz

  Yukarıdaki beyitte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Bir üstada olsam çırak
  Bir olurdu yakın ile ırak

  B) Kemiğimi kavursalar
  Harman gibi savursalar

  C) Torunuyuz bir dedenin
  Tohumuyuz bir bedenin

  D) Hak yoluna gidenlerin
  Ey pir vasfın erenlerin

  E) Asa olsam ellerine
  Kurban olsam dillerine

  Her şey yerli yerinde,havuz başında servi
  Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

  Yukarıdaki dizelerle

  I. sarmaşıklar ve böcek sesleri
  II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı
  III. sarmış evi
  IV. bir uykudan

  bu parçalar kullanılarak sarma uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) III. - IV. / II - I
  B) I - II / IV - III
  C) II - III / I - IV
  D) I - IV / II - III
  E) II - IV / I - III

  9) Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
  Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
  Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
  Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Redif kullanılmıştır.
  B) Ulama yapılmıştır.
  C) Sarma uyak vardır.
  D) II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
  E) I. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.

  10) I. Yaramaz geldi kim bilir nereden
  II. Baktım avare bir küçük kelebek
  III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek
  IV. Mavi bir gölge uçtu pencereden

  Yukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?

  A) IV. - I. - II. - III. B) IV. - II. - I. - III. C) II. - III. - I. - IV

  D)II. - III. - IV. - I. E) I. - IV. - III. - II.

  11) Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı uyaklı vardır?

  A) Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin
  Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

  B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
  Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

  C) Günlerdir ne gördüm ne de bir kimseye sordum
  Ya Rab! Hele kalp ağrılarım dindi diyordum

  D) Kardır üstümüze yağan geceden
  Yağmurlu, karlı bir düşünceden

  E) Bir taze bahar alemi seyretti felekte
  Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebekte

  12) Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için
  Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin

  Yukarıdaki beyitin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yarım uyak B) Zengin uyak C) Tam uyak

  D) Tunç uyak E) Cinaslı uyak

  13) Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
  Henüz dinlemedin benden türküler
  Benim aşkım uymaz öyle her saza
  En güzel türküyü bir kurşun söyler

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Zengin uyak kullanılmıştır.
  B) Tam uyak kullanılmıştır.
  C) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Redif vardır.
  E) III. dizede dört ayrı yerde ulama yapılmıştır.

  14) Kapandım yatağa son çare diye
  Yepyeni bir dünya etti hediye

  Yukarıdaki beyitin uyak çeşidiyle aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

  A) Bu nasıl bir dünya hikayesi zor
  Bütün bu kâinat muşamba dekor

  B) Nesin sen? Hakikat olsan da çekil
  Otursun yerine bende her şekil

  C) Yetiş körlük, yetiş, gözde takma cam
  Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam

  D) Benliğim kazan ve aklım kepçe
  Her fikir içimde bir kelepçe

  E) Mekanı bir satıh, zamanı vehim
  Bütün insanlık yalana teslim

  15) Gözyaşım Fırat gibi coştu, çağladı durdu.
  Yüreğim koptu sanki- Canım yanıyor canım
  Kara haberin beni habersiz yere vurdu
  Ah güzel Erzincan-ım! Vah dertli Erzincan-ım!

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. ve III. dizelerde redif vardır.
  B) Tunç uyak kullanılmıştır.
  C) II. ve IV. dizelerde --nım- lar rediftir.
  D) Ulama yapılmıştır.
  E) Uyak düzeni çarpraz uyaktır.

  16) Kendi milli gururumu sezerim
  Başım gökte, alnım ak gezerim

  Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi ve redifleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zengin uyak, -im B) Tam uyak, -im C) Zengin uyak, -erim

  D) Tam uyak, -erim E) Tunç uyak, -im

  17) Bütün şehir nihayetsiz bir sûr içinde
  Şimdi çiftler uyuyorlar bu nûr içinde

  Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zengin uyak B) Tam uyak C) Yarım uyak

  D) Cinaslı uyak E) Tunç uyak

  18) Hilâl ürpermişti gûya derinde
  Semâ uzaklaşmış gibi yerden
  Bu gece şu kavga sâhillerinde
  Vahşi bir güzellikti hükmeyleyen

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

  A) II. ve IV. dizede redif kullanılmıştır.
  B) Sarma uyak şeklinde kafiyelenmiştir.
  C) I. ve III. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.
  D) I. ve III. dizelerde redif yoktur.
  E) Karacaoğlan-a aittir.

  19) Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince
  Gezdik, yürüdük yan yana rüzgarlar esince

  Yukarıdaki dizelerde bulunan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

  A) Kamilin nişanı o güzel huyu
  Ona ölçü olmaz bedeni boyu

  B) Derdin bedeni ağ gibi sarsa
  O müşkül halini gelip de sorsa

  C) Aşıklarda hayat gam ile tasa
  Böyledir kaderi, değişmez yasa

  D) Baharda dağlara çıkmak iyidir
  Çıkıp da dağlara bakmak iyidir

  E) Azgın deredeki selden uzak dur
  Aslı zatı bozuk kuldan uzak dur

  20) I. Doğru konuşurum hiç yalan demem
  Gül-zarda rakibe aman tanımam

  II. Alır seni ummana götürür
  Bir sözüne bin söz ekler yetinir

  Yukarıda numaralanmış dizeler için hangisini söylemek doğru olur?

  A) I. ve II. dizelerde redif yoktur.
  B) I numaralı dizelerde tam uyak vardır.
  C) II numaralı dizelerde zengin uyak vardır, redif yoktur.
  D) II numaralı dizelerde redif yoktur, uyak vardır.
  E) I. ve II. dizelerde uyak yoktur, redif vardır.

  ...cevaplar...

  [HIDE]1) E
  2) D
  3) E
  4) E
  5) B
  6) A
  7) A
  8) E
  9) E
  10) B
  11) B
  12) B
  13) D
  14) C
  15) C
  16) D
  17) A
  18) C
  19) C
  20) E
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/02/2019 - 07:56