Türklerin Müslüman Oluşu

 • 24 Eylül 2010
 • 10840 Okunma
 • 2 Yanıtlar

0/5, 0 Oy
 1. İslamiyetten önceki devirlerde Türklerle Araplar arasında herhangi bir ilişki olmamıştı. Hz. Ömer zamanında Müslümanlarla Sasaniler arasında yapılan Nihavet Savaşı'ndan sonra, Araplarla Türkler karşı karşıya geldiler. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, Hz. Osman zamanında başladı. Müslüman Araplar. Kafkasya'da Hazar Türkleriyle karşılaştılar. 651 yılında başlayan savaşlarda, Hazar başkentine kadar sokulan Araplar geri püskürtüldü. Hazarların güneye doğru inip günümüzdeki Ermenistan topraklarına girmelerinden sonra da Arap-Hazar çarpışmaları yarım yüzyıl devam etti. Emeviler zamanında 705 yılında Maveraünnehir bölgesine giren Arap orduları önce Türgeşler, daha sonra da Karluklarla mücadele ettiler. Emeviler, Müslüman Arpları diğer Müslümanlardan üstün tuttukları için bu dönemde Türkler İslamiyeti kabul etmediler. İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasında sonra Çinliler, Türklerin zayıf durumundan yararlanmak için Türklere karşı sefere çıktılar. Türkleri, batıdan da Araplar tehdit ediyordu. Türkler, ezeli düşmanları Çin'e karşı Abbasilerle birlik oldular. 751 yılında Çin-Arap savaşında (Talas Savaş), Çinliler büyük bir yenilgiye uğradı. Böylece, Çinlilerin Batı Türkistan'ı alma hayelleri gerçekleşemedi. Türkler ve Araplar, bu savaştan sonra Çinlilerden kağıt ve barut yapımını öğrendiler. Talas Savaşı'ndan sonra Türklerle Abbasiler arasında yakınlaşma başladı. Abbasilerin Türklere gösterdikleri ilgi ve yakınlık, Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştırdı. ilk olarak Yağma, Çiğil ve Karluk Türkleri İslamiyeti kabul ettiler. Müslüman olan Türkler, Abbasi ordularında üst makamlarda görev yaptılar. Araplar, Hazarlar ve İtil Bulgarları ile de ticari ilişkilerde bulunmuşlar, bu ülkelere İslamiyetin yayılması için din adamları ve seyyahlar göndermişlerdir. Türklerin en büyük boylarından birisi olan Oğuzlar 10. yüzyıldan itibaren Müslüman olmaya başladılar. Onların Müslüman olmasında Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık oldukça etkili oldu. Ayrıca İslamiyette var olan tek tanrı inancı, adelet, iyilik, akıl ve bilime verdiği önem Türklerin Gök Tanrı inancıyla yakınlık gösteriyordu. Bu dönemde Müslüman olan Oğuzlara, onları diğer Oğuz ayırt etmek için Müslaman türk anlamında Türkmen adı verildi.
   


  Yazan: ' KalendeR '
  cabbar100 bunu beğendi.
 2. iyikide müslümanız ya...
   
 3. İyikine:)
   
Yüklüyor...
Benzer Konular - Türklerin Müslüman Oluşu
  Çinlilerin Gözünden Türkler, Osmanlı, Türkiye Türk ve Dünya Tarihi 28 Haziran 2015
  Eski Türklerdeki Üç Büyük Din Töreni Türk ve Dünya Tarihi 28 Haziran 2015
  Türkler Gerçekten de 16 Devlet kurdular mı? Türk ve Dünya Tarihi 13 Mart 2015
  İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Türk ve Dünya Tarihi 30 Ocak 2011
  Müslüman Türklerde Toplum Hayatı Türk ve Dünya Tarihi 10 Ekim 2008
Yüklüyor...
29/05/2017 - 06:57