Tüketici Hakları Mahkemesine Dilekçe Örneği

 • 8 Mart 2012
 • 4196 Okunma
 • 0 Yanıtlar

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Tüketici Hakları Mahkemesine Dilekçe Örneği ( Elektrik )


  T.C.
  Kaymakamlığı
  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


  Şikâyet Eden :


  Adresi :


  E- Posta & Telefon :


  Şikâyet Edilen :


  Adresi :


  Abone no


  Ş. Parasal Değeri :


  Konusu : Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi istemidir.


  Açıklamalar :1-)Her ay abonesi olduğum Merkez mah. Cumh. Cad. 38/s no/9 ait olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.


  2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.


  Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde yayınlandığı, Bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli, dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti (sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.


  3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin“Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”demektedir.


  4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.


  5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.
  İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.


  Hukuki Nedenler :4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.


  Hukuki Deliller :Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.


  İstem Sonucu :İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim 6 / 3 /2012
  Ad – Soyad
  İmza


  Sizde Bu Paylaşımı Yararlı Bulduysanız '' Hayalimdeki Evi Satın Almam İçin $ 1 Dolar Bağış Yapıp , Hayalimi Gerçekleştirmemde Yardımcı olabilirsiniz. ''


  '' Purchase $ 1 dollar donation for my dream house the religion, can help achieve my dream ''


  < Resmi açmak için tıklayın >  < Resmi açmak için tıklayın >
   


  Yazan: yottabyte
Yüklüyor...
Benzer Konular - Tüketici Hakları Mahkemesine
  Tüketici Hakları kısaca nelerdir ve nedir? Genel Hukuk 13 Aralık 2016
  Osmaniye Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu Genel Hukuk 25 Eylül 2013
  Kilis Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu Genel Hukuk 25 Eylül 2013
  Karabük Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu Genel Hukuk 25 Eylül 2013
  Yalova Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu Genel Hukuk 25 Eylül 2013
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
25/04/2017 - 03:58