Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 157. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 4437 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Kısım :Cumhuriyetin Temel Organları

  Bölüm :Yargı

  Anayasa`nın 157. Maddesi :

  E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yaşan ilk ve son derece mahkemesidir.

  Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan Başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri

  hakimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hakim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.

  Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır.

  Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından olanlar arasından rütbe

  ve kıdem sırasına göre atanırlar.

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/02/2019 - 18:34