Şiir redif

 • 12 Ekim 2012
 • 229 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin, ya da anlamları aynı
  olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir. Tanımdan da anlaşılacağı
  üzere iki tür redif vardır:

  a) Ek Halindeki Redifler
  b) Kelime Halindeki Redifler

  a) Ek Halindeki Redifler:
  Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan
  rediflerdir. Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek
  halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır. Eğer bu
  konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan
  sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir.
  Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan
  ekler olduğundan bu konudaki genel kaide: "Kelimenin köklerinde
  kafiye, eklerinde ise redif vardır." şeklindedir. Bu kural bilinerek
  mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin yüzde doksanı mısrada
  tahmin edilebilir. Ancak bu kaide her zaman geçerli olmadığından
  yine de "ekler" konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması
  açısından gereklidir.

  Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı
  Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı

  Yukarıdaki beyitte, "ı" sesleri, ismin -i hali olduğundan yani, her ikisinin de
  görevi aynı olduğundan rediftir. Kelimenin köklerinde ise "ark" sesleri
  benzeştiğinden bunlar da zengin kafiyeyi oluşturur.
  Bu beyite pratik yoldan yaklaşırsak: Beyitin birinci mısrasında,
  kafiyeye söz konusu olan kelimenin kökü "çark", ikinci mısrada ise kelimenin
  kökü "fark"tır. Dolayısıyla, "ı" seslerinin ek olduğu için redif olduğunu pratik
  yönden söyleyebiliriz.
  Kelimenin köklerinde kafiye bulunduğundan "ark" seslerinde de
  zengin kafiye vardır.
  Fakat, bu pratik yol her zaman işlemeyebilir:

  Kokuyor burnuma Sivr'alan köyü
  Serindir dağları soğuktur suyu
  Yâr mektup göndermiş yadigâr deyi
  Gözünün yaşını sil deyi yazmış

  Yukarıdaki dörtlükte, kelimelerin kökleri:
  "köy", "su", "de" dir. Görüldüğü gibi kelimelerin köklerindeki sesler aynı
  değildir. Acaba burada "y" sesi kafiye olarak mı yoksa redif olarak mı
  alınacaktır?
  Oysa, çözüm çok basittir."y" sesi birinci mısrada kelimenin köküne
  dahil olurken, ikinci ve üçüncü mısralarda yardımcı ses (kaynaştırma ünsüzü)'tir.
  Yani "y" seslerinin görevi farklıdır. Bu durum da kafiye tanımına uygun olduğundan
  kafiye olarak kabul edilecektir.
  Aynı durum İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasında görülmektedir:

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Yukarıdaki dörtlükte ise, kelimelerin kökleri:
  "yaş", "şaş", "aş" ve "taş" kelimeleridir. Burada da kelime köklerinden sonra
  gelen "a" sesleri kafiye olarak mı yoksa, redif olarak mı alınmalı sorusu akla
  takılmaktadır. O halde, bu köklere eklenen "a" sesinin görevinin ne olduğunu
  incelemek gerekir:

  İlk mısrada: yaş - a - r - ı - m
  kök yapım eki geniş zaman yardımcı ses I. tekil
  şahıs eki

  İkinci mısrada: şaş - a - r - ı - m
  kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
  şahıs eki

  Üçüncü mısrada: aş - a - r - ı - m
  kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
  şahıs eki

  Dördüncü mısrada: taş - a - r - ı - m
  kök yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses I. tekil
  şahıs eki


  Yukarıda da görüldüğü gibi ilk mısradaki "a" sesi ile diğer "a" seslerinin görevleri
  farklıdır. Bu özellik sebebiyle, "a" seslerinin kafiye olarak alınması gerekir.  b) Kelime Halindeki Redifler:
  Aynı anlamdaki kelimelerin tekrarlanmasıyla
  meydana gelen rediflerdir. Bu tür redifleri mısralarda görebilmek oldukça
  kolaydır:

  Doğru söylerim halk razı değil
  Eğri söylerim Hak razı değil.

  Yukarıdaki beyitte "razı değil" kelimeleri redif, ondan önceki "k" sesleri ise
  yarım kafiyedir.
  Bir başka örnek:

  Zannetme ki şöyle böyle bir söz
  Gel sen dahi söyle böyle bir söz

  Yukarıdaki beyitte "böyle bir söz" kelimeleri redif, ondan önceki "öyle" sesleri ise
  zengin kafiyedir..
  Bir başka örnek:

  Kimsesiz hiç kimse yok, var herkesin bir kimsesi
  Kimsesiz kaldım meded, ey kimsesizler kimsesi

  Yukarıdaki beyitte "kimsesi" kelimeleri redif, ondan önceki "r" sesleri ise
  zengin kafiyedir..


  Son olarak şuna da dikkati çekmek gerekiyor:
  Kelime halinde bulunan redfilerden hemen önce, ek halinde redif de
  bulunabilir. Böylece, ek halindeki redifle kelime halindeki redif arka arkaya
  gelebilir:

  Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,
  Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
  Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
  Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

  İkinci ve dördüncü mısralarda hem ek halinde redif, hem de kelime halinde
  redif bulunmaktadır. Yukarıdaki mısralarda "madan" ekleri "zarf-fiil"dir.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
22/01/2019 - 04:56