Sesi Geliştirme Yolları | Sesimizi Nasıl Geliştiririz,diksiyon

 • 14 Temmuz 2011
 • 24836 Okunma
 • 3 Cevap

0/5, 0 Oy
 1. Kendi sesinizi hiç teyp'e kayıt edip dinlediniz mi? Muhtemelen bundan pek hoşlanmamışsınızdır< Resmi açmak için tıklayın >
  Çok az insan kendi sesini beğenir. Peki gerçekte sesimiz nasıl duyuluyor? Herkes sesinizi doğrudan ağzınızdan duymasına rağmen kendi sesinizi hayatınız boyunca çene kemiğiniz yoluyla duymaktasınız.
  izleyici< Resmi açmak için tıklayın >
  ancak telaffuzu net olan bir konuşmacıyı tercih eder< Resmi açmak için tıklayın >
  hece ve sesleri yutan birini takip edemez< Resmi açmak için tıklayın >
  Takip edemeyince de olaydan tamamen kopar< Resmi açmak için tıklayın >
  iyi bir telaffuz için sesinizin çeşitliliğini artırmanız gerekir. Özenle seçtiğiniz kelimeleri heyecan ve canlılığın olmadığı bir üslupta söylüyorsanız dinleyicileri etkilemeyi beklemeyin< Resmi açmak için tıklayın >


  Sesinizi canlandırmak için;
  1. Ses gücü
  2. Hızı
  3. Yüksekliği değiştirebilmelisiniz.

  Ses gücü
  Kendine güven< Resmi açmak için tıklayın >
  inandırıcılık< Resmi açmak için tıklayın >
  anlaşılabilirlik sesin gücünde gizli. Bire bir konuşmalarınızdaki gibi topluluğa hitap edemezsiniz. Züğürt ağa karakterini oynayan Şener Şen işportacılığa başladığı İstanbul da sokak aralarından "domates< Resmi açmak için tıklayın >
  < Resmi açmak için tıklayın >
  biber< Resmi açmak için tıklayın >
  . patlıcan< Resmi açmak için tıklayın >
  ." deyişini hatırlayın< Resmi açmak için tıklayın >


  Hızı
  Hızlı konuşan kişiler< Resmi açmak için tıklayın >
  genellikle hızlı düşünen kişilerdir< Resmi açmak için tıklayın >
  Hızlı düşünme bir avantaj gibi görünse de konuşmada nokta virgül demeden dümdüz geçen ve nefes almak için keskin duruşlar yapan bir konuşmacı bize zaman kazandırmaz. Böyle bir konuşmayı dinlemek zevk almak şöyle dursun eziyet vericidir de. Konuşma hızınızı artırıp< Resmi açmak için tıklayın >
  azaltmak sözün gücünü pekiştirir. Doğru duraklarda durmak dinleyicilere gösterdiğiniz saygının göstergesidir. Ezbere konuşmadığınızı< Resmi açmak için tıklayın >
  konuştuğunuz her sözü düşündüğünüzü ve onlara değer verdiğinizi göstermiş olursunuz. Hızlı konuşmanın yaratabileceği sıkıntıyı ağır konuşmalar da yapar bu kez de konuşma ritmi< Resmi açmak için tıklayın >
  algılama ritminin altına düştüğünden< Resmi açmak için tıklayın >
  dinleyenin üzerine ağırlık< Resmi açmak için tıklayın >
  bir sıkıntı çökmesine neden olur.

  Yükseklik
  Yüksek sesle konuşmakla bağırmak arasındaki dengeyi sağlayabiliyorsanız ses yüksekliğini kontrol edebiliyorsunuz demektir. Gerginlik< Resmi açmak için tıklayın >
  sinirlilik genellikle sesi kontrolsüzce yükseltebilmektedir. Saatlerce yüksek sesle konuşan bir insanın sesi kısılmazken maçlarda 20 dakikalık bir tezahüratta ses kısıklığı sorunu yaşanabilmektedir. Bunun yanında sesini yükselterek saatlerce bağıran bir bebeğin doğal solunumu içgüdüsel kullandığı için sesi hiç kısıldığı görülmemiştir.
  Sesi kullanabilmekle ses kalitesini iyileştirmek aynı şeyler değildir. Sesi geliştirme Fonetik bilimin konusu iken Sesi kullanabilmek diksiyon' un konusudur< Resmi açmak için tıklayın >

  Bana sesini duyur sana kim olduğunu söyleyeyim!
  Ses ve kişilik arasında< Resmi açmak için tıklayın >
  yapılan incelemeler sonunda meydana çıkarılmış< Resmi açmak için tıklayın >

  Konuşma sesine bakarak bir insanın dik başlı mı< Resmi açmak için tıklayın >
  yumuşak başlı mı olduğunu kestirmek zor değildir. İnsanlar< Resmi açmak için tıklayın >
  ses ile kişilik arasındaki ilişkilere birtakım "belirli özellikler" yakıştırma eğilimindedir. Dinleyici açısından< Resmi açmak için tıklayın >
  din adamı< Resmi açmak için tıklayın >
  öğretmen< Resmi açmak için tıklayın >
  polis< Resmi açmak için tıklayın >
  politikacının sıradan insanın sesi ile ayrı özellikler göstermektedir. Sadece sesini dinleyerek bir kişinin sosyokültürel düzeyi hakkında doğruya yakın fikirler edebilirsiniz< Resmi açmak için tıklayın >

  Konuş< Resmi açmak için tıklayın >
  kim olduğunu söyleyeyim. SOKRATES

  Sesin Nitelikleri;
  Ses tonu: Duygu ve düşüncelerin ses ile belirtilmesine TON diyoruz. Bir insanın< Resmi açmak için tıklayın >
  sinirli< Resmi açmak için tıklayın >
  şefkatli< Resmi açmak için tıklayın >
  sert< Resmi açmak için tıklayın >
  yumuşak ya da sabırsız bir insan oluşunu ses tonundan anlayabiliriz. Örneği "Sahi mi?" Cümlesini söylerken ses vurgumuzla 4 farklı anlam çıkartabiliriz :
  (a-Küçümseme< Resmi açmak için tıklayın >
  b-Hayret< Resmi açmak için tıklayın >
  c-Inanmama< Resmi açmak için tıklayın >
  Kızgınlık) Bir başka deyişle "Sahi mi?" Sözünü ses değişimi yoluyla ona dilediğimiz duyguyu katmak elimizde. Ses tonları dar veya geniş iniş-çıkışlı olabilir. Sesin tonu zayıf< Resmi açmak için tıklayın >
  gergin veya gırtlaktan olabilir. Gergin ses boğaz daraltılarak çıkartılır ve dinlenmesi zor bir sestir< Resmi açmak için tıklayın >
  Erkekte gergin gırtlak yaşlılık< Resmi açmak için tıklayın >
  inat< Resmi açmak için tıklayın >
  kadında ise gençlik ve duygusallık belirtisidir< Resmi açmak için tıklayın >
  Yüksek ton erkekte sinirlilik< Resmi açmak için tıklayın >
  kadında duygusallık gösterir. Derin bir tonda konuşma< Resmi açmak için tıklayın >
  erkeklere olgun ve güçlü bir görünüm verirken< Resmi açmak için tıklayın >
  kadında duygusuzluk olarak kabul e-dilir. Ses tonunu konuşma süresince değiştirmeden korumak monotonluğa yol açar< Resmi açmak için tıklayın >

  Ses şiddeti: Sesin şiddeti< Resmi açmak için tıklayın >
  ses kirişlerinin titreşimindeki enerjiye bağlıdır< Resmi açmak için tıklayın >
  Bu enerji alman havanın basıncıyla oluşur. Sesin şiddetini değiştirerek< Resmi açmak için tıklayın >
  dikkat cümlenin farklı bölümlerine odaklandırılabilir. Alçak bir ses tonu erkekte kararsızlık ve tereddüt ifade ederken< Resmi açmak için tıklayın >
  kadına kanısı ve duygusal özellik katar. Yüksek bir ton ise erkekler için hırçınlık< Resmi açmak için tıklayın >
  öfke< Resmi açmak için tıklayın >
  kadınlar için güçlü ve erkeksi bir izlenim bırakır. Sesin şiddetini bağırmadan yükseltme ve sese pozitif enerjiyi yansıtma diyaframı kullanma becerisi (bkz< Resmi açmak için tıklayın >
  ) ile gerçekleşir.
  Ses rezonansı: Bir mağarada hiç konuştunuz mu? Düşük perdede konuşsanız bile sesiniz kulağa mükemmel gelir. Sesi taşıyan hava duvara vurup titreşerek güzelleşir. Keman< Resmi açmak için tıklayın >
  davul< Resmi açmak için tıklayın >
  ud< Resmi açmak için tıklayın >
  piyano gibi müzik aletlerinin çıkardığı ses de aynı mekanizma ile alet içinde titreşerek güçlenerek çıkar. İnsan sesinin güzelliği de ses tellerinden çıkan vızıltı gibi sesler göğüs< Resmi açmak için tıklayın >
  ağız< Resmi açmak için tıklayın >
  boğaz< Resmi açmak için tıklayın >
  burunda titreşerek güzelleşerek çıkar. Daha iyi anlayabilmek için burun deliklerinizi kapatıp "Bugün çok mutluyum" deyin. !
  Burundan sorunu olan konuşmacıların (üşütme< Resmi açmak için tıklayın >
  iltihaplanma< Resmi açmak için tıklayın >
  et büyümesi v. s) sesleri genizden gelir. Bu da boğuk veya olduğundan daha kaim çıkmasına neden olur. Söz söylediğiniz zaman< Resmi açmak için tıklayın >
  kelimeyi ağızdan telaffuz etmekle birlikte tonların burundan serbestçe geçmesi gerekir< Resmi açmak için tıklayın >
  Dolgun bir rezonansla konuşmak enerji gurur< Resmi açmak için tıklayın >
  canlılık ve sempati göstergesidir. Göğüs rezonansı otomatik gerçekleşse de ağız< Resmi açmak için tıklayın >
  boğaz ve burun rezonansı disiplinlerle geliştirilebilir. Sesin Temposu: Sesin hızı< Resmi açmak için tıklayın >
  yavaş< Resmi açmak için tıklayın >
  akıcı< Resmi açmak için tıklayın >
  aksak veya çok hızlı olabilir. Yavaş bir tempo dikkat< Resmi açmak için tıklayın >
  tembellik< Resmi açmak için tıklayın >
  soğukluğu gösterir< Resmi açmak için tıklayın >
  Hızlı tempo sinirlilik< Resmi açmak için tıklayın >
  sabırsızlık< Resmi açmak için tıklayın >
  sempati gösterebilir< Resmi açmak için tıklayın >
  Kesintisiz konuşma atılganlık ve isteklilikten kaynaklanırken< Resmi açmak için tıklayın >
  kesik veya titrek duraklamak konuşmalar tereddüt göstergesidir. Ağır ve yumuşak konuşmalar erkekte önceden bir saygın imaj tesis edilmediyse yaptırım ve etkileme güçlerini kaybederler< Resmi açmak için tıklayın >
  Konuşma temposunun değişkenlikle monotonluğu kırmalıdır< Resmi açmak için tıklayın >
  Ses niteliklerinin bileşimleri farklı durum ve özellikleri yansıtır< Resmi açmak için tıklayın >
  Örneğin yükselen bir ton< Resmi açmak için tıklayın >
  yüksek ses< Resmi açmak için tıklayın >
  yavaş bir konuşma güvenilirlik ve güven ifadesidir< Resmi açmak için tıklayın >
  Düşük bir ton< Resmi açmak için tıklayın >
  alçak bir ses< Resmi açmak için tıklayın >
  yavaş bir konuşma ise şefkat ve hoşnutluk belirtisidir.
  Sesimiz duyulmuyor< Resmi açmak için tıklayın >
  cılız veya patlak çıkıyor olabilir. Bazı kişiler utangaç oldukları için seslerini çıkaramazlar< Resmi açmak için tıklayın >
  Sanki seslerini yükselttiklerinde birileri rahatsız olacakmış gibi düşünür. Ya da kibarlık olsun diye böyle davranır. Bazıları da bunun tersi sokaktaki işportacı gibi konuşur. Bağırır gibi konuşur ağzında tükürük fışkırır. Kendi çıkarttığı gürültü içinde sözü anlaşılmaya çalışılır< Resmi açmak için tıklayın >

  Beğenilen Bir Konuşma Sesi;
  Herkes tarafından işitilebilmesi ve kulakta patlamaması< Resmi açmak için tıklayın >
  katılımcıların algılama hızında< Resmi açmak için tıklayın >
  sürükleyici< Resmi açmak için tıklayın >
  tınısı yerinde (sert< Resmi açmak için tıklayın >
  tırmalayıcı< Resmi açmak için tıklayın >
  tiz< Resmi açmak için tıklayın >
  burunsal< Resmi açmak için tıklayın >
  hışırtılı< Resmi açmak için tıklayın >
  buğulu veya çok yumuşak olmayan) hoşa giden< Resmi açmak için tıklayın >
  güven uyandıran< Resmi açmak için tıklayın >
  coşkusunu doğallığı ile yansıtabilmelidir< Resmi açmak için tıklayın >


  Ses kalitesini iyileştirmekse üç alandaki kontrolü öğrenmiş olmasına bağlıdır< Resmi açmak için tıklayın >

  1. Doğru nefes almak< Resmi açmak için tıklayın >

  2. Beden kaslarım iyi kullanmak< Resmi açmak için tıklayın >

  3. Boğaz kaslarını rahat ve zorlamadan çalıştırmak< Resmi açmak için tıklayın >
   


  Yazan: Reşwan
 2. Teşekkürler
   
  Reşwan bunu beğendi.
 3. biz insanların en büyük hatası doğru nefes almayı bilmemek
   
  Reşwan bunu beğendi.
 4. Evet nefes kontrolünü iyi yapmak gerek. Rica ederim
   
Yüklüyor...
18/01/2018 - 03:17