Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri Kitabının Özeti


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
Karartma Geceleri özeti
Karartma Geceleri özeti kısa
Karartma Geceleri kitap özeti

Karartma Geceleri kitabının özeti aşağıda verilmiştir ;
Eser, İstanbul’un İkinci Dünya Savaşı zamanını ele almaktadır. Kentte baskın tehlikesine karşı geceler karartılmaktadır. Şehirde sağcı solcu davaları ve sıkıyönetim de baş göstermektedir . Karartma Geceleri romanının ana kahramanı olan Mustafa Ural, böyle bir dönemde yazdığı kitaplardan dolayı tutuklanan bir aydın olarak ele alınır. Biyografik özellikler taşıyan yazarın bu romanında bir aydın kişinin fikirlerinden dolayı düştüğü sıkıntılı durumlar ve savaş dönemi İstanbul’unun siyasi, ekonomik ortamı çarpıcı bir şekilde sunulmaktadır.

Özet
Mustafa Ural bir süredir hapishanededir. Çok zor şartlar altında yaşamaktadır. Kaldığı oda nem ve pire içindedir. Ve(Sansürlü Kelime)rilen yemek ise sadece kuru bir ekmektir. Mustafa Ural insan yüzü göremediği bu yerde suçunun ne olduğunu bilmeden günlerini geçirmektedir. Tarihin 6 mı7 mi yoksa 8 Haziran mı olduğunu bilmemektedir. Bir süre sonra ani bir değişiklik olur. Koğuşların hepsi boşaltılmaktadır. Bütün hapishane bo(Sansürlü Kelime)şalır. Mustafa Uralgünlerden sonra ilk defa gökyüzünü ve İstanbul’u gördüğü için mutludur. Fakat bu değişikliğin sebe(Sansürlü Kelime)bini anlayamaz. Mahpuslardan biri savaş dolayısıyla sığınak(Sansürlü Kelime)lara götürüldüklerini söyler. Komutan konuşanı vuracaktır. Mustafa UraPın Halil adındaki başka bir mahkûmla konuştu(Sansürlü Kelime)ğunu görür komutan ve onları taş odaya gönderir. Taş oda en korkunç cezaların verildiği kısımdır. Taş odada Halil’le sohbet etmeye başlayan Mustafa ona hapse giriş sürecini an(Sansürlü Kelime)latmaya başlar.
Mustafa Türkçe öğretmenidir. Sıkıyönetim bölgesindedir. Mustafa rahatsız olduğu için bir süre sanatoryumda kalmıştır. Bu yüzden raporludur. Bir öğretmen arkadaşı yanına gelir ve eserlerinin tehlikeli görüldüğünü ve dikkatli davranması ge(Sansürlü Kelime)rektiğini söyler. Kitapları toplatılmaktadır.
Mustafa arkadaşından sonra evine gittiğinde apartma(Sansürlü Kelime)nın kapısında polisleri görür. Ayten gelmemesi için uyarır. Mustafa hakkında tutuklanma kararının çıktığını anlar ve ne yapacağını şaşırır. Karısının yanına gider ve şifreli bir şekilde durumunu anlatır. Eşi ona bir miktar para verir. Mustafa hep yakalanacağı korkusuyla İstanbul sokaklarını dolaşır. Arka(Sansürlü Kelime)daşı asteğmen İlhan’ın yanına gider. Ondan kimsenin şüphe(Sansürlü Kelime)lenmeyeceğini düşünür. Fakat arkadaşı ona çok soğuk davra(Sansürlü Kelime)narak başını derde sokmamasını anlatır ve teslim olmasını söyler. Mustafa çok büyük hayal kırıklığına uğrar ve dostluk(Sansürlü Kelime)larının bittiğini söyleyerek oradan ayrılır. Gece evine gider. Karısı polislerin her yerde onu aradığını ve kitaplarının tama(Sansürlü Kelime)men toplandığını söyler.
Sabaha doğru evden bir yabancı gibi çıkar. Gazetelerden iki yüz kişinin tutuklandığını kendisinin de arandığını okur. Suçu propaganda mahiyetinde kitap yayınlamaktır. Sokak(Sansürlü Kelime)larda yakalanma korkusuyla geçirdiği bir günden sonra dos(Sansürlü Kelime)tu Cengiz’in yanına sığınır. Cengiz istediği kadar yanında kalabileceğini söyler. Mustafa çok sevinir. Tek göz bir odada ka(Sansürlü Kelime)lan Cengiz’in evindeki en büyük sorun odun ve kömürdür. Tüm şehirde odun kömür çok pahalıdır. Cengiz ve Mustafa paralarını birleştirerek aldıkları odunlarla ısınmaya çalışırlar. Cengiz Mustafa’ya her konuda saygı duymakla birlikte poli(Sansürlü Kelime)tikadan uzak durmaktadır. Fakat hocasını bu zor günlerinde saklamakta kararlıdır.
Mustafa Cengiz’in evinde sessiz sakin bir süre geçirir. Fakat bir gün Cengiz’in kız arkadaşı Çiğdem eve gelir. Çiğ(Sansürlü Kelime)dem Mustafa’nın bir kanun kaçağı olduğunu anlar ve polise şikâyet edeceğini söyler. Mustafa bu yüzden buradan ayılmak zorunda kalır. Yine sokaklardadır. Ne yapacağını bilemez Gördüğü her kişiden şüphelenir. Yakalanma korkusu ile ge(Sansürlü Kelime)çen bir süreden sonra babaannesi ile yaşayan Nihat’ın yanı(Sansürlü Kelime)na gitmeye karar verir. Nihat okulunu uzattığı için bitirme sınavlarına hazırlanmaktadır. Nihat babaannesine Musta(Sansürlü Kelime)fa’yı gündüzleri eve gelip ona ders anlatan bir hoca olarak tanıtır. Birkaç gün Mustafa burada dinlenir. Hatta sağlığı de düzelir. Fakat bir gün Nihat’ın babaannesi Mustafa’nın orade kaldığını anlar ve çok sinirlenir. Mustafa oradan da ayrılmal zorunda kalır. *
Bir gece Mustafa yolda bir polise yakalanır. Sıkıyönetirr günleri olduğu için kimliğini sorar polis. Mustafa kendisini bi> kadın arkadaşının yanından gelen bir öğretmen olarak tanıtır Acele ile çıktığı için ceketini güya onun evinde unutmuş ve kimliği de içinde kalmıştır. Böylelikle kurtulur. Mustafa Cen(Sansürlü Kelime)giz kız arkadaşından ayrıldığı için onun yanında yeniden kal maya başlar. Karısını ve çocuğunu çok özlediği bir gün he şeyi göze alarak gece yarısı evine gider. Karısı ona çok soğul davranır. Nerdeyse onun teslim olmasını istemektedir. Muşta fa Ural karısının davranışlarına bir türlü anlam veremez. Bt arada kapı çalınır. Gelen komşularının kızı Ayten’dir. Ayten babasının Mustafa’yı polise şikâyet etmeye gittiğini söyler Mustafa’nın hemen kaçması gerekmektedir. Mustafa kaçarken onu en çok üzen Şükran’in onu uğurlamamasıdır.
Mustafa polisten kaçmaya başladığından beri bir ay geç(Sansürlü Kelime)miştir. Maaşını karısının yardımı ile alır. Bir gün Ayten’le bu(Sansürlü Kelime)luşur. Ayten hocasına yazdığı hikâyeleri okutur. Bir de Şük-ran’ın İlhan’la gezmeye gittiğini söyler. Mustafa’nın kalbine bir şüphe düşer. Karısının ve çocuğunun başında olmaması(Sansürlü Kelime)nın sonunun böyle olmasına şaşırmaz.
24 Mayıs’tır. Mustafa’nın sağlığı hücrede kalmaya müsa(Sansürlü Kelime)it hâle gelmiştir. Artık yakalansa dahi hapishane koşullarında yaşayabileceğini düşünmektedir. Ve beklenen gün gelir. Mus(Sansürlü Kelime)tafa yolda önceden karşılaştığı polisle karşılaşır. Polis onun önceki sefer yalan söylediğini öğrenmiştir. Apar topar onu emniyete götürür.
Mustafa Ural ve Halil taş odada gözaltında iken bir geliş(Sansürlü Kelime)me olur. Mustafa savcıya sevk olunmuştur. Mahkemede Mustafa’yı kötü bir sürpriz beklemektedir. Karısı Şükran da oradadır. Fakat karısının onun savcıya sevk olunduğunu bil(Sansürlü Kelime)mesine imkân yoktur. Bir başka mesele için orada olmalıdır. Bîrden bir duruşmada İlhan’ı görür. İlhan işlediği suçtan do(Sansürlü Kelime)layı askerler tarafından sorguya çekilmektedir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Yanıtlar Tarih
Albert Einstein Yüzüncü Ad / Samih Rıfat Kitap Özetleri 0
Albert Einstein Kahraman Çino - Nilgün Ilgaz.. Kitap Özetleri 0
Benzer Konular


Üst Alt