Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

 • 17 Nisan 2010
 • 714 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
  < Resmi açmak için tıklayın >
  Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Nedir?-Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Hakkında Bilgi ????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  OKSİJENLİ SOLUNUM:
  Solunum;enerji verici besinlerin kimyasal bağlarında depolanmış enerjiden yararlanarak ATP sentezlenmesine denir. Eğer organik madde oksijen kullanılarak CO2 ve H2O&#8217;ya kadar parçalanırsa bu olaya oksijenli solunum denir.
  Kimyasal bağlardaki bu enerji bağların açılmasıyla ortaya çıkarılır. Oksijenli solunum sonucunda 38 ATP&#8217;lik enerji üretilir.
  Mitekondrisi olan bütün hücreler oksijenli solunum yapar. İnsanın alyuvarları hariç bütün hücrelerinde mitekondri olduğuna ğöre bütün hücrelerimizde oksijenli solunum yapılır diyebiliriz. Her canlı her hücresinde her an oksijenli solunum yapar.(Bakteri ve mavi &#8211; yeşil algler dışında ) Bitkiler de öteki canlılar gibi hücrelerinde her an oksijenli solunum yapar. Yani gündüz fotosentez gece solunum yaptığı düşüncesi yanlıştır. Çünkü solunum hem gece hem gündüz yapılır.
  Tüm bunlardan da anlayacağımız gibi fotosentez sonucu oluşan besin ve oksijen solunumda kullanılarak karbon dioksit ve suya dönüştürülür.Bunlarda tekrar fotosentezde kullanılır.

  BESİN + OKSİJEN mitekondri + SU + KARBONDİOKSİT + ENERJİ
  Enzim

  Kirec suyu kullanılarak ortamda karbondioksit olup olmadığı solunum yapılıp yapılmadığı oksijen kullanılıp kullanılmadığı anlaşılabilir.


  FERMANTASYON

  Organik besin maddelerinin oksijen kullanımından yıkılarak enerji üretmesine denir. Fermantasyon (oksijensiz solunum) olayının tamamı hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Fermantasyon sonucu oluşan ürünler canlıdan canlıya çok az değişiklik gösterir. Oksijensiz yolla enerji eldesi bakterilerin büyük bir bölümünde maya mantarlarında omurgalıların çizgili kaslarında ve bazı tohumlarda gerçekleşir. Fermantasyon olayı iki ana kademede gerçekleştirilir. Bu safhalar &#8220;glikoz&#8221; ve &#8220;son ürün oluşumu&#8221;dur.
  A) Glikoz Reaksiyonları: Glikozun prüvik asite kadar parçalanması reaksiyonlarına glikoz denir. Bu reaksiyonlar hem oksijenli(aerobik) hem de oksijensiz(an aerobik) solunumun başlangıç kısmını oluştururyani her iki solunum da ortaktır. Her canlı hücre glikolizi gerçekleştirebilir. Pasif haldeki glikoz moleküllerinin aktifleşerek reaksiyona girebilmesi için canlıların vücut ısısı yetersizdir. Bunun için aktivasyon enerjisi olarak ATP harcanır. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP molekülü gerekir. Aktifleşen glikoz bir dizi reaksiyonla pirüvik aside kadar parçalanır. Bu olaylar sonucunda 4 ATP ve 2NADH&#61490; sentezlenir. Başlangıçta glikozu aktifleştirmek için 2ATP kazanılmış olur. Bütün canlılarda glikoz safhasında görev yapan enzimler aynıdır. Bütün fermantasyon çeşitlerinde ATP üretimi de glikoliz kısmında gerçekleşir. Bunun için bütün fermantasyonların ATP kazancı da aynıdır. Sonuç olarak glikoz sonunda şu ürünler oluşur :????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  &#8226; 4 molekül ATP
  &#8226; 2 molekül NADH
  &#8226; 2 molekül Pirüvat
   


  Yazan: kum kзđiśi
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
21/01/2019 - 12:49