Nevruz Nedir? Tarihçesi

 • 17 Mart 2013
 • 696 Okunma
 • 3 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz; (Kürtçe:
  Newroz, Özbekçe: Navruz, Türkmence: Nowruz,
  Kazakça: Naurız, Kırgızca: Nooruz, Azerice:
  Novruz, Kırım Tatarcası: Navrez) Farslar, Kürtler, Zazalar, Azeriler, Anadolu Türkleri,
  Afganlar, Arnavutlar, Gürcüler, Türkmenler, Tacikler,
  Özbekler, Kırgızlar, Karakalpaklar, Kazaklar
  tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da
  doğanın uyanışı ve bahar bayramınevruz Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında
  adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre
  yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her
  ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik
  olarak kutlanır. Bazı topluluklar bu bayramı 21
  Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta
  kutlarlar. Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de
  Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak
  kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt
  mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne
  dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı
  anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan
  beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya
  Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül - 2 Ekim 2009
  arasında Abu Dhabi'de hükümetler arası toplanan
  Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma
  Kurulu, nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi 'ne dahil etmiştir. 2010'dan başlayarak Birleşmiş
  Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz
  Bayramı" olarak kabul etmektedir. Nevruz isim kökeni İrani dillerdeki Gün anlamına gelen Ruz (Farsça),
  Roç (Beluçca), Roc (Zazaca), Roz (Soranice), ya da
  Roj (Kurmanci) sözcükleri Proto-İranicenin
  "Rauça"sından gelir. Bu da eski Hint-Avrupacanın
  manası Işık olan *Leuk- kelime köküne
  dayanmaktadır. Şu en eski şekilden Rusçadaki Luç, Almancadaki Licht, Yunancadaki Leukós,
  Latincedeki Lux, İngilizcedeki Light ve Ermenicedeki
  Luy da oluşmuşlar. Eski İrani dili olan Avesta dilinde Raôçah zamanında
  esasdan Işık demekti. Eski hint-ari dilindeyse
  (Bugünkü Kuzey Hindistanda varolan dil grubu)
  Roçiş kulanılmaktadır. Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldığı kayıtlar, M.S.
  2. yüzyıldaki Pers İmparatorluğu kayıtlarıdır, ancak
  bundan çok daha öncesindeki (yaklaşık M.Ö. 648 ve
  330 yılları arasında) Pers İmparatorluğu altında
  yaşayan değişik milletlerin Pers Şahına Nevruz
  gününde hediyeler getirdiğine dair bilgiler mevcuttur. Nevruz diğer Türk devlet ve topluluklarında da
  kutlanılır. Bunlardan Azerbaycan'da Novruz,
  Kazakistan'da Navrız meyrami, Kırgızistan'da
  Nooruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mart
  dokuzu Kırım Türklerinde Navrez, Batı Trakya
  Türkleri'nde Mevris adları ile anılır. Farsça'da yazılışı Nouruz'dur. Türk kökenli bir devlet
  olan Kazakistan'da Navrız meyrami adı ile kutlanan
  Nevruz Arnavutluk'ta ise Sultan Nevruz olarak
  isimlendirilir. Türklerde Nevruz Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden
  dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın
  uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara
  kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından,
  M.Ö. 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta
  kutlanır. Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise
  resmi bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından
  itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram
  olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir. Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her
  bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla
  bir gün de 24 saattir. Herbir çağ ise sekiz Keh ten
  ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin
  yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu
  güne ve yeni yılın başladığı an'a Yılgayak denir. Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali
  Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divanü
  Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir.
  Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı
  Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz,
  Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek
  olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu
  beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar,
  Selçuklu ve Osmanlı gelir. Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kutlanan
  Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet
  verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan
  Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir
  kültür olarak bu gün hala Manisa'da 21 Mart'ta Mesir
  macunu şenlikleri yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yorelerde eski takvime atfen Mart
  Dokuzu adi verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler
  yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidiler'de 21 Mart'ı
  bayram olarak kabul etmişlerdir. Kürtlerde Nevruz Birçok Kürt şair ve yazarın da eserlerinde yer alan
  Nevruz'u Kürtler 21, 22 ve 23 Mart'ta kutlarlar. Bu
  bayram ile Kürtler çoğunlukla şehir dışındaki
  bölgelerde ve açık alanlarda bir araya gelir ve
  gelmekte olan ilkbaharı kutlarlar. Kadınlar rengarenk
  elbiseler giyerler ve başlarına pullarla süslenmiş ışıltılı örtüler örterler. Topluluk büyük bir ateş yakar
  ve bu ateşin etrafında dans ederek ya da üstünden
  atlayarak büyük bir coşkuyla bu bayramı kutlarlar. Kürt yazar Musa Anter'e göre Nevruz aslında
  Kürtlerde ilk başlarda 31 Ağustosta kutlanıyordu
  ancak daha sonra Arap takviminin kabul edilmesiyle
  bu kutlamalar Mart ayına kaymıştır.
   


  Yazan: Haydar
 2. :tşk:
   
 3. rica ederim...
   
 4. teşekkürler.
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
19/01/2019 - 19:14