Namaz sure ve duaları nelerdir


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
Namaz sureleri nelerdir,
Namaz duaları nelerdir,
Namaz sure ve duaları oku

Fatiha Suresi


-OKUNUŞU-

Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
(Amin)

MÂNÂSI

Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir O'na mahsustur Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardim dileriz Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!)

AÇIKLAMA

Fatiha Suresi,Mekke'de inmistir 7 ayettir Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda "Fatiha" denilmistir


Fil Suresi

-OKUNUŞU-
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl Elem yec'al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

MÂNÂSI

Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi

AÇIKLAMA

Fil Sûresi,Mekke'de nazil olmustur 5 ayettir Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir~

Kureyş Suresi


-OKUNUŞU-
Liîlâfi Kureyşin Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

MÂNÂSI
Kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için; hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi

Maûn Suresi

-OKUNUŞU-
Era eytellezî yükezzibü biddîn Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn Feveylün lilmusallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn El-lezîne hüm yürâûne Ve yemne'ûnelmâûn

MÂNÂSI
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler)

Kevser Suresi

-OKUNUŞU-
Innâ e'taynâkelkevser Fesalli lirabbike venhar Inne şânieke hüvel'ebter

MÂNÂSI
Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir

Kâfirun Suresi

-OKUNUŞU-
Kul yâ eyyühelkâfirûn Lâ a'büdü mâ ta'büdûn Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd Leküm dînüküm veliye dîn

MÂNÂSI
De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a Size dîniniz, bana da dînim

AÇIKLAMA
Kafirun Suresi, Mekke'de nazil olmustur 6 ayettir Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir

Nasr Suresi

-OKUNUŞU-
Izâ câe nasrullahi velfeth Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

MÂNÂSI
Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder

AÇIKLAMA

Nasr Suresi, Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir 3 ayettir Nasr yardim demektir Sure de Allah'in Hz Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir Islam zaferini haber verir Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir

Tebbet Suresi

-OKUNUŞU-
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Seyaslâ nâren zâte leheb Vemraetühû hammâletelhatab Fî cîdihâ hablün min mesed

MÂNÂSI
Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!

İhlas Suresi

-OKUNUŞU-
Kul hüvallâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

MÂNÂSI

De ki: O, Allah, birdir Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadi O'na hiçbir sey denk de olmadiFelak Suresi

-OKUNUŞU-

Kul e'ûzü birabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsikin izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased

MÂNÂSI
De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim

AÇIKLAMA
Felak Suresi, Mekke'de nazil olmustur 5 ayettir Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir

Nas Suresi

-OKUNUŞU-
Kul e'uzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Min serrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

MÂNÂSI
1 De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,
2 Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3 Insanlarin Ilâhina
4 O sinsi vesvesenin serrinden,
5 O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar
6 Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim!

AÇIKLAMA
Nas Suresi, Mekke'de nazil olmustur 6 ayettir Nas insan demektir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt