Namaz Kilarken Okunan Dualar

Sponsorlu Bağlantılar

 • 30 Temmuz 2014
 • 592 Okunma
 • 0 Cevap

 1. 30 Temmuz 2014 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  Baslamadan Once
  '''Bismillahirrahmanirahim'''
  Bilmeyenler icin paylastigim bi konu..
  Bilmemek Degil Ogrenmemek Ayip

  1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının
  sünnetini kılmaya", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve "Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke
  ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. Arkasından "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra
  "Amîn" denir ve bir mikdar daha Kur'an okunur
  (1). Arkasından "Allahu Ekber" deyip rükûya varılır. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azîm" denir. Sonra "Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta "Allahumme rabbena ve lekelhamd" denilir (2). Ondan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denir. Sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir
  tesbih miktarı durulur. Yine "Allahu Ekber" denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur. Bu ikinci secde arkasından "Allahu Ekber" denilerek ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken
  yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir mikdar
  daha Kur'an okunur. Birinci rekatta olduğu gibi,
  rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra
  oturulur ki, buna "Ka'de = oturuş" denir. Burada "Ettehiyyatü lillâhî ve Allahumme Salli ve Barik,
  Rabbena atina" diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sağ tarafa ve yine "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı namaz
  bitmiş olur (3). Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız
  namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice
  yapılır. Namazda erkeklerle kadınların ellerini nasıl
  kaldıracakları, nasıl bağlayacakları, rükû ile
  secdede ve ka'delerde nasıl vaziyet alacakları
  "Namazın sünnetleri ve edebleri" bölümünde
  bildirilmiştir. Sabah Namazının iki rekât Farzına gelince: Önce
  yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet
  getirilir. Sonra "Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde
  bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış
  olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında
  Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması
  sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir.
  Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman
  az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya
  birkaç ayet ile yetinilir. Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan
  kimse, tekbirleri ve "Semiallahu limen hamideh" cümlesini, Fatiha'yı ve ekleyeceği ayetleri aşikare olarak okuyabilir. 2) Öğle Namazı Öğle namazının ilk dört rekat sünnetinin evvelki
  iki rekatı, tam sabah namazının iki rekat sünneti
  gibi kılınır. Yalnız bunda niyet "Bugünkü öğle namazının ilk sünnetine" diye yapılır. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturuş, son oturuş
  değil, birinci oturuş (ka'de) olduğundan bu
  oturuşta yalnız "Tahiyyat" okunur. Sonra "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkılır. Yalnız besmele, Fatiha ve bir mikdar da Kur'an okunarak yukarda
  bildirildiği şekilde, rükû ve secde yapılır. Ondan
  sonra dördüncü rekat için "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır. Bunda da yalnız besmele
  ile Fatiha ve bir mikdar da Kur'an okunarak yine
  bildirildiği gibi, rükû ve secdelere varılır. Sonra
  oturulur; bu oturuş son ka'dedir. Bunda da
  Tahiyyat okunduktan sonra, Salli ve Barik,
  Rabbena atina duaları tamamen okunup, yazdığımız şekilde, iki tarafa selam verilir.
  Böylece bu dört rekat sünnet kılınmış olur. Öğle Namazının Dört Rekat Farzına Gelince: Sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan
  ayağa kalkılır. İkamet getirilir. O günkü öğle
  namazının farzını kılmaya niyet edilir. Eller
  yukarıya kaldırılarak "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı
  gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş,
  birinci ka'de olduğundan bunda yalnız "Tahiyyat"
  okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha
  okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır.
  Sonra "Allahu Ekber" diyerek dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha suresi okunarak
  rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu
  oturuş son ka'dedir. Bunda "Tahiyyat" okunduktan sonra "Salli ve Barik, Rabbenâ âtinâ" duaları okunur ve iki tarafa selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur. Öğlenin farzında okunacak ayetler, sabah
  namazında okunacak mikdardan daha az olur. Öğlenin Son İki Rekat Sünnetine Gelince: Bu da, "Bugünkü öğle namazının son sünnetini
  kılmaya" diye niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu son sünneti
  dört rekat kılmak müstahabdır. O zaman ya her
  iki rekatta bir selam verilir veya dört rekatın
  sonunda selam verilir. Dört rekat sorumda selam
  verilince, ilk oturuşta yalnız "Rabbena atina"
  duası okunmaz. Üçüncü rekat için tekbir alınarak ayağa kalkınca yine "Sübhaneke" okunur. Sonra
  bu son iki rekat evvelki iki rekat gibi kılınır. Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle
  namazlarının hem sünnetlerinde, hem de
  farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri
  gizlice yapar. 3) İkindi Namazı İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki
  rekatı, müstakil (iki rekatlı) namaz gibidir. Onun
  için bu dört rekatın her iki rekatı (şef'î) tamamen
  sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Şöyle ki: Önce o günkü ikindi namazının sünnetini kılmaya niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekatı bildirildiği gibi kılınınca oturulur. Bu
  oturuş, son oturuş demektir. Bunda "Tahiyyat ve
  salavatlar" okunur. Yalnız "Rabbena atina" duası
  okunmaz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke ve Eûzü Besmele'den
  sonra Fatiha ile bir mikdar ayet okunarak rükûya
  ve secdelere varılır. Ondan sonra tekbir ile
  dördüncü rekata kalkılarak yalnız Besmele ile
  Fatiha ve bir mikdar da Kur'an okunur. Sonra yine
  rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu son oturuş olduğu için bunda "Tahiyyat ile
  Salavatlar" ve "Rabbenâ âtinâ" okunur ve iki
  tarafa selam verilir. İkindi Namazının Farzına Gelince: Bu da tamamen öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız
  niyet değişir. O günkü ikindinin farz namazını
  kılmaya niyet edilir. Tek başına namaz kılan kimse, ikinci namazının
  sünnetini de, farzını da öğle namazı gibi gizli
  okuyarak kılar. 4) Akşam Namazı Akşam namazının üç rekat farzı, öğle ile ikindi namazlarının ilk üç rekat farzları gibi kılınır. Şöyle
  ki: O günün akşam namazının farzını kılmaya
  niyet edilip namaza tekbir ile başlanır. Yukarda
  açıklandığı üzere ilk iki rekatı kılınarak oturulur.
  Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız "Tahiyyat"
  okunur. Ondan sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız besmele ile Fatiha suresi okunur. Sonra "Allahu Ekber" denilerek rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur ki, bu da son
  oturuştur. Bunda "Tahiyyat ile Salavatlar" ve
  "Rabbenâ âtinâ" okunur, iki tarafa selam verilir. Akşam namazının farzında vaktin darlığından
  dolayı kısa sureler okunur. Akşam Namazının Sünnetine Gelince: Bu da "Bu akşam namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilip tam sabah namazının sünneti gibi kılınır.
  Bu sünneti altı rekat olarak kılmak ise
  müstahabdır. Bu halde her iki rekatta bir selam
  vermeli ve aynı şekilde her iki rekatı kılmalıdır.
  Bununla beraber dört rekatında bir selam verilip
  ikindi namazının sünneti gibi de kılınabilir. Bu ziyade olan dört rekat namaza "Salât-ı Evvabîn" denir. Bunun çok sevabı vardır. Tek başına akşam namazının farzını kılan kimse,
  onu sabah namazının farzı gibi aşikare de
  kılabilir. 5) Yatsı Namazı Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti
  gibi kılınır. Dört rekat farzı da, tamamen öğle ve
  ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. İki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi
  kılınır. Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının
  farzına ve sünnetine niyet edilir. Yatsı namazının
  son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Bu
  halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır.
  Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın
  ka'desinde "Tahiyyat ile Salavatlar" ve "Rabbena
  atina" duası okunur. Geceleyin kılınan nafile
  namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta
  bir selam vermektir. Tek başına namaz kılan kimse, yatsı namazının farzını sabah namazının farzı gibi namaz surelerini sesli okuyarak da kılabilir. 6) Vitir Namazı Üç rekattan ibaret olan vitir namazı da şöyle
  kılınır: Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra "Eûzü
  Besmele" çekilerek Fatiha okunur. Arkasından bir
  mikdar daha Kur'an-ı Kerîm okunur. Açıklandığı
  şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci
  rekata kalkılır ve yalnız besmele ile Fatiha suresi
  ve bir mikdar daha Kur'an-ı Kerîm okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur.
  Bu oturuş birinci ka'dedir. Bunda yalnız
  "Tahiyyat" okunur. Ondan sonra "Allahu Ekber" denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda da yalnız
  Besmele ile Fatiha ve bir mikdar daha Kur'an-ı
  Kerîm okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta "Kunut" duası okunur. Sonra "Allahu Ekber" diye rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuşdur.
  Bunda da bildiğimiz gibi "Tahiyyat ile Salavatlar"
  ve "Rabbenâ âtinâ" duası okunarak iki tarafa
  selam verilir.
   


  Yazan: @Safak

  Sponsorlu Bağlantılar
  Mobil cihaz ile gönderdi
  Son düzenleme: 30 Temmuz 2014

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
17/08/2019 - 22:00