Mimar Sinan veya Koca Mîmâr Sinân Ağa (Osmanlı Türkçesi: )

Sponsorlu Bağlantılar

Praetor

Praetor

Emekli Yönetici
    Konu Sahibi
Mimar Sinan veya Koca Mîmâr Sinân Ağa (Osmanlı Türkçesi: )
Mimar Sinan (d. 29 Mayıs 1489 Ağırnas Kayseri - ö. 9 Nisan 1588 İstanbul)


Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğmuştur. 9 nisan 1588 yılında ölmüştür. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mimar Sinan'ın naaşı antropolojik incelemeye alınmış fakat sonuç açıklanmamıştı.

Mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi.

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran Seferinden dönüşte Yeniçeri Ocağında itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle 1537 Korfu Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı. 1538 yılında Hassa başmimarı oldu. Mimar Sinan baş mimarlık görevine I. SüleymanII. Selim ve III. Murat zamanında yapmıştır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde tek kubbeli cami tarzı ile bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca avlu medrese hamam imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami medrese sübyan mektebi imaret darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami diğer kısımlardan tamamen ayrıdır.

Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir.

Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır.

Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise seksen yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575).

Mimar Sinan Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağladı.

İstanbul caddelerinin genişliği evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir.

Mimar Sinan 84 cami 52 mescit 57 medrese 7 darül-kurra 20 türbe 17 imaret 3 darüşşifa (hastane) 5 su yolu 8 köprü 20 kervansaray 36 saray 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü onun aynı zamanda mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir: El-fakiru l-Hakir Ser Mimaranı Hassa.Yani"Değersiz ve muhtac kul Saray özel mimarlarının başkanı" demektir. Eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye gömüldü.

Mimar Sinan Türbesi İstanbul Müftülüğü'nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu sonunda solda Süleymaniye Camii'nin Haliç duvarının önünde beyaz taşlı sade bir türbedir.

Eserleri

Camiler

1. İstanbul Süleymâniye Câmii
2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii
3. Haseki Hürrem Câmii
4. Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı’da)
5. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da)
6. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de)
7. Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da)
8. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de)
9. Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında)
10. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da)
11. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında
12. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)
13. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de)
14. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)
15. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)
16. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da)
17. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da)
18. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)
19. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)
20. Yunus Bey Câmii (Balat’ta)
21. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)
22. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)
23. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)
24. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda)
25. Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te)
26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te)
27. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)
28. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda)
29. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de)
30. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de)
31. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)
32. Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)
33. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de)
34. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta)
35. Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da iskelede)
36. Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da)
37. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da)
38. İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da)
39. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Geğbüze’de)
40. Pertev Paşa Câmii (İzmit’te)
41. Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da)
42. Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da)
43. Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da)
44. Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da)
45. Mehmed Bey Câmii (İzmit’te)
46. Osman Paşa Câmii (Kayseri’de)
47. Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de)
48. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da)
49. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da)
50. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi
51. Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi
52. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması
53. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de)
54. Sultan Murâd Câmii (Manisa’da)
55. Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi
56. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri
57. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da)
58. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de)
59. Sultan Selim Câmii (Karapınar’da)
60. Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)
61. Sultan Selim Câmii (Edirne’de)
62. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne’de)
63. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de)
64. Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)
65. Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de)
66. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da Trakya)
67. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da)
68. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de)
69. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da)
70. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te)
71. FerhadPaşa Câmii (Çatalca’da)
72. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)
73. Firdevs Bey Câmii (Isparta’da)
74. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da)
75. Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve’de)
76. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta)
77. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da)
78. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da)
79. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Medreseler


1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de)
2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da)
3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)
4. Sultan Selim Medresesi (Edirne’de)
5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da)
6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da)
7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda)
8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)
10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da)
12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da)
13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te)
14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)
15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da)
16. Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da) 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da)
17. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da)
18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da)
19. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta)
20. İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da)
21. Kasım Paşa Medresesi
22. Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de)
23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Geğbüze’de)
24. Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te)
25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)
26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da)
27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da)
28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da)
29. Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da)
30. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda)
31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te)
32. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te)
33. Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te)
34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te)
35. Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te)
36. Ağazâde Medresesi (İstanbul’da)
37. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta)
38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de)
39. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te)
40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
41. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da)
42. Şahkulu Medresesi (İstanbul’da)
43. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da)
44. Yunus Bey Medresesi (Draman’da)
45. Karcı Süleyman Bey Medresesi
46. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da)
47. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde)
48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
49. Kirmasti Medresesi
50. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te)
51. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de)
52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de)
53. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da)
54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da)
55. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Dârülkurrâlar


1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da)
2. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da)
3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da)
4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)
5. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da)
6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te)
7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Türbeler

1. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de)
2. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda)
3. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında)
4. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de)
5. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da)
6. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında)
7. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te)
8. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da)
9. Çocukları için inşâ ettiği türbe
10. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te)
11. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te)
12. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te)
13. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da)
14. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta)
15. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da)
16. HayreddinPaşa Türbesi (Beşiktaş’ta)
17. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de)
18. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te)
19. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da
20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İmâretler


1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de)
2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de)
3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de)
4. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de)
5. SultanSelim İmâreti (Karapınar’da)
6. SultanSüleymân İmâreti (Şam’da)
7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da)
8. SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da)
9. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da)
10. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da)
11. Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da)
12. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta)
13. Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da)
14. MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da)
15. MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da)
16. Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze’de)
17. MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

Dârüşşifâlar


1. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de)
2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de)
3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Su Yolları Kemerleri


1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de)
2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da)
3. Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da)
4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de)
5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Köprüler

1. Büyükçekmece Köprüsü
2. Silivri Köprüsü
3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde)
4. Sokullu MehmedPaşa Köprüsü (Tekirdağ’da)
5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da)
6. Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de)
7. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da)
8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da Vişigrad kasabasında).

Kervansaraylar

1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında)
2. Kervansaray (Büyükçekmece’de)
3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta)
4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda)
5. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da)
6. Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da)
7. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda)
8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da)
9. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da)
10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da)
11. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da)
12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da)
13. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta)
14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde)
15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
16. MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da)
17. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da)
18. RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de)
19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de)
20. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

Saraylar

1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta)
2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da)
3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da)
4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da)
5. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda)
6. İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda)
7. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da)
8. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de)
9. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de)
10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında)
11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da)
12. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da)
13. MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da)
14. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında)
15. MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da)
16. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da)
17. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da)
18. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da)
19. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da)
20. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da)
21. Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da)
22. AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda)
23. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında)
24. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında)
25. SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda)
26. Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da)
27. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de)
28. MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de)
29. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında)
30. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında)
31. AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında)
32. AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te)
33. AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te)
34. Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te)
35. MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında Rüstem Çelebi Çiftliğinde)
36. Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da)
37. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

Mahzenler

1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde)
2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede)
3. Anbar (sarayda)
4. Anbar (Has Bahçe Yalısında)
5. Mutbak ve kiler (sarayda)
6. Mahzen (Unkapanı’nda)
7. İki adet anbar (Cebehâne yakınında)
8. Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Hamamlar


1. SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da)
2. Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de)
3. Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında)
4. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında)
5. Haseki SultanHamamı (Ayasofya yakınında)
6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da)
7. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde)
8. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)
9. Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da)
10. Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında)
11. Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da)
12. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de)
13. MehmedPaşa Hamamı (Galata’da)
14. MehmedPaşa Hamamı (Edine’de)
15. Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de)
16. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da)
17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da)
18. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta)
19. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da)
20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de)
21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da)
22. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında)
23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da)
24. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında)
25. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te)
26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de)
27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te)
28. Hamam (Çatalca’da)
29. RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da)
30. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de)
31. Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da)
32. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te)
33. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te)
34. Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de)
35. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te)
36. İskender Paşa Hamamı
37. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de)
38. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da)
39. Beykoz Hamamı
40. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında)
41. Hamam (Eyüp’te)
42. Dere Hamamı (Eyüp’te)
43. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de)
44. Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de)
45. HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de)
46. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda)
47. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de)
48. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da) olmak üzere toplam 365 eseri vardır.Etkileyici değil mi... Türk dünyasının yarattığı en büyük isimlerden biri olan bu inanılmaz ustamız hakkında sizin de eklemek istedikleriniz olursa beklerim...
 


xkadir61

xkadir61

Üye
valla. günümüz teknolojisiyle onun eline su dökebilecek yok.
 
ALpeRenBuGRa

ALpeRenBuGRa

Üye
Bu güzel biyografi için sağolasın :good:
 
Praetor

Praetor

Emekli Yönetici
    Konu Sahibi
Kesinlikle yok...

Rica ederim Alperenbuğra...
 

cLuBBeRzAn-CoCo

Üye
vaybe eserlere bak çok saol paylaşım için
 
CEREN

CEREN

Üye
bu güzel biyografi için çok teşekkürler:)
okumaya değer nekadar uzun olsada:)
büyük usta Mimar Sinan:)
 
c3r3n

c3r3n

Üye
teşekkürler..
 
Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
Geçmişimizi öğrenmeden geleçeğimize bakamayız.
 
Praetor

Praetor

Emekli Yönetici
    Konu Sahibi
Tabii ki :)
 

segum

Üye
çok ii böyle esserleri böyle yaptığınız için teşeküürler
 
bu gün bir haber konusu olmuştu, konu dikkatimi çekti, daha doğrusu yeni gördüm...

herkesin en azından bir kere okuması lazım...
 
Praetor

Praetor

Emekli Yönetici
    Konu Sahibi
Teşekkürler Mustafa :oke:
En eski konularımdan :) Hatırlatma oldu...
 
Adilx05

Adilx05

Üye
Ne Çok Bina Yapmış Adam...
 
Mimar Sinan hakkında şok bir gerçek daha var...

gerçekten Türk müydü değil miydi... tartışması çıkar... 1930 larda...

fıransa da ya da fransız bir heyet tarafından alınan izinle mezarı açılır... kafatası çıkarılıp ölçülür...
ölçüm sonucunda kafatası oranı Türk olduğunu ortayakoyar (sanki çok lazımmış gibi..)
kafatası mezarına konmayıp Ankara da bir müzede sergileneceği kararı alınır... daha müze de kurulmamıştır o zaman... kafatası ankara ya gider ve kaybolur nerede olduğunu bilen yok... bu işin meraklısı heyecanlı bir kaç ehil insan araştırır ama bulamaz... hala yok...

ne kadar acı değil mi?
hayırlı forumlar... derdim genellikle ama can sıkıcı bir konu olunca bu sefer biraz hevessizim...
kusuruma bakmayın...
 


Üst Alt