Merhaba Aşağıdaki tabloyu nasıl symbian programı yapabilirim

 • 20 Şubat 2013
 • 362 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Merhaba Aşağıdaki tabloyu nasıl symbian programı yapabilirim
  Esmaül hüsna Kıssa Anlamları dunyadernegi gmail com
  1- ALLAH (c.c.) - Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan ismidir.
  2- ER-RAHMAN - Tüm mahluklara Şefkat, Merhamet ve nimet ihsân eden.
  3- ER-RAHİM - Müminlere ahirette rahmet eden.
  4- EL-MELİK - Bütün varlıkların sahibi, tek hükümdarı.
  5- EL-KUDDÜS - Her türlü eksikliklerden münezzeh, çok temiz ve pak olan.
  6- ES-SELAM - Her türlü eminliğin, salimliğin aslı olup, Mahlukatını her türlü tehlikelerden selâmete erdiren
  7- EL-MÜ’MİN - Emniyet ve eman sahibi olup mahlukatını koruyan.
  8- EL-MÜHEYMİN - Mahlukatın işlerini, Gözetici ve koruyucu.
  9- EL-AZİZ - Mağlûp edilmesi mümkün olmayan tek galip ve üstün.
  10- EL-CEBBAR - Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan ve mahlukattaki eksiklikleri onaran.
  11- EL-MUTEKEBBİR - Büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren
  12- EL-HALİK - Mahlukatı; bir takdir ve ölçü ile yoktan var eden.
  13- EL-BARİ - Mahlukatı; muhtelif şekillerde birbirinden ayrı ve uyumlu özellikte yaratan
  14- EL-MUSAVVİR - Mahlukatını tasvir eden; Madden istediği suret ve şekili veren.
  15- EL GAFFAR - Mağfiret ederek, Günah ve kusurları tekrar tekrar örten, gizleyen.
  16- EL-KAHHAR - Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet ve hâkimiyet sahibi.
  17- EL-VEHHAB - Karşılıksız lütuf, iyilik ve bağışta bulunan.
  18- EL-REZZAK - Maddî ve manevî her türlü rızkı ve bu rızıklara muhtaçları yaratan.
  19- EL-FETTAH - Zorlukları kolaylaştıran, açan, zafere ulaştıran, hüküm veren.
  20- EL-ALİM - Her şeyi hakkıyla bilen.
  21- EL-KÂBİD - Daraltıp, sıkan ve kıtlık veren. Ruhları kabzeden.
  22- EL-BASİT - Açıp genişlik veren, Bollaştıran.
  23- EL-HAFİD - Alçaltan, zillete düşüren
  24- EL-RAFİ - Yücelten, izzet ve şeref bahşeden
  25- EL-MUİZ - Yücelten, güç, izzet ve şeref veren
  26- EL- MUZİL - Alçaltan, itibarsızlaştıran, zillete düşüren, hor ve hakir kılan
  27- ES-SEMİ - Her şeyi hakkıyla işiten
  28- EL-BASİR - Herşeyi şeyi hakkıyla gören.
  29- EL-HAKEM - Hükmeden, hakkı yerine getiren.
  30- EL-ADL - İcraatları hak, adalet, ölçü ve uygunluk üzere olan
  31- EL-LATİF - En ince ve gizli işleri bütün incelikleri ile bilen ve incelikle lütfeden.
  32- EL-HABİR - Her şeyin iç yüzünden hakkıyla haberdar olan
  33- EL-HALİM - Ceza vermede acele etmeyen.
  34- EL-AZİM - Hem zâtı hem de sıfatları sonsuz azamet, büyüklük, ululuk ve yücelikte olan
  35- EL-GAFUR - Affediciliği tam olan.
  36- EL-ŞEKUR - Kendisine yapılan şükre çok ecirle mukabele eden.
  37- EL-ALİYY - Kemâl derecelerinin en yücesinde bulunan.
  38-EL-KEBİR - Kendisinden daha üstünü düşünülemeyen, Her şeyden büyük olan
  39- EL-HAFIZ - Koruyan, muhafaza eden.
  40- EL-MUKİT - Her muhtaca gerektiği kadar rızık veren. her şeye kudreti yeten.
  41- EL-HASİB - Kullarını muhasebeye tâbi tutan, karşılığını verme hususunda kâfi olan.
  42- EL-CELİL - Sıfatları sonsuz mükemmeliyette bulunan.
  43- EL-KERİM - Karşılık beklemeksizin cömertiği ve ihsanı bol olan.
  44- EL-RAKİB - Her şeyi gözeten ve müşahedesi altında tutan.
  45- EL-MUCİB - Dilek ve dualara karşılık veren!
  46-EL-VASİ - Sınırsız ilmi ve rahmeti ile bütün varlıkları kuşatan.
  47-EL-HAKİM - Gerekeni en doğru, en güzel ve en faydalı şekilde yapan.
  48- EL-VEDUD - İyi kullarını seven, onları rızasına, karşılıklı sevgiye erdiren.
  49- EL-MECİD - Şânı ve Şerefi yüce, keremi ve ihsanı bol olan.
  50- EL-BAİS - Ölümden sonra dirilten.
  51- EL-ŞEHİD - Her şeyi gözleyip bilen. Hiçbirşeyin O'ndan saklanamadığı.
  52-EL-HAKK - Varlığı mutlak, olup, inkar edilemeyen
  53- EL-VEKİL - Kendisine güvenilen, kefil olan ve en güzel icraat yapan.
  54- EL-KAVİYY - Tam kuvvet sahibi olup ve her şeye gücü yeten
  55- EL-METİN - Hiçbir şeyden müteessir olmayan, sağlam ve kuvveti çok şiddetli olan
  56- EL-VELİ - Koruyucu, dost ve yardım edici olan
  57- EL-HAMİD - Eşsiz mükemmelliği hayretlerle, övgüye layık olan.
  58- EL-MUHSİ - Her şeyi tek tek bütün ayrıntılarıyla ve sayılarıyla bilen.
  59- EL-MUBDİ - Mahlukatı; ilk yaratan.
  60- EL-MUİD - Ölümden sonra dirilten. Hayatı iade eden.
  61- EL-MUHYİ - Hayatı icad ederek; Hayat veren, dirilten
  62- EL-MUMİT - Ölümü yaratan, ve öldüren.
  63- EL-HAYY - Ezeli, ebedî ve daima diri hayata sahip olan
  64- EL-KAYYUM - Varlığı kendi zâtından daim olan ve Mahlukatı devam ettiren, ayakta tutan.
  65- EL-VACİD - Muhtaç olmayıp, dilediğine sahip zenginlikte olan
  66- EL-MACİD - Zatı kusursuz, Şanı ve Yüceliği sonsuz, İhsanı sınırsız olan
  67- EL-VAHİD - Zatında, sıfatlarında, işlerinde Yegane ve Tek olan ortağı ve benzeri olmayan.
  68- ES-SAMED - Her şey kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  69- EL-KADİR - Dilediği gibi yapmaya gücü yeten.
  70- EL-MUKTEDİR* - Dilediği gibi Yönetenmeye gücü yeten.
  71- EL-MUKADDİM - Dilediğini öne geçiren
  72- EL-MUAHHİR - Dilediğini geri bırakan,
  73- EL-EVVEL - Başlangıcı olmayan
  74- EL-AHİR - Sonu olmayan
  75- EZ-ZAHİR - Katî delillerle; apâşikar bilinen
  76- EL-BATIN - Zâtı idraklere sığmayacak derecede yüce Bilinemeyecek kadar gizli olan
  77- EL-VALİ - Mahlukatın hakimi ve yöneteni
  78- EL-MÜTEALİ - Aklın anlayabileceği her şeyin sonsuz ötesinde, Şan, Şeref, İzzet, Kudret'te en yüce olan
  79- EL-BERR - Rahmet, mağfiret, lütuf ve ihsanı bol olan
  80- ET-TEVVAB - Kullarını tövbeye teşvik edip, tövbelerini kabul eden
  81- EL- MÜNTAKIM - Zulüm etmeksizin cezalandıran ve intikam alan.
  82-EL-AFUVV - Günahları, sorumluluk kalmayacak şekilde silerek; affeden
  83- ER-RAUF - Re'fet, Şefkat ve Merhameti çok fazla olan.
  84- MALİKÜ’L MÜLK - Mülkün yegane sahibi ve dilediği gibi tasarruf edeni.
  85-ZÜ’L CELALİ VE’L İKRAM - Azamet, Büyüklük ve İkram sahibi
  86- EL-MUKSİT - Haksızlıkları düzeltip, hakkı yerine getiren
  87- EL-CAMİ - Dilediğini toplayan, düzenleyen, biraraya getiren.
  88- EL-ĞANİYY - Hazineleri sonsuz olup; Hiçbir şeye muhtaç olmayan
  89- EL-MUĞNİ - Dilediğine zenginlik veren.
  90- EL-MANİ - Engelleyici sebepler yaratarak; Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.
  91-ED-DARR - Dilediğine zarar veren
  92- EN-NAFİ - Dilediğine fayda veren.
  93- EN-NUR - Güzel olan herşeyin kaynağı ve Zat'ıyla, mahlukatı aydınlatan, şereflendiren.
  94- EL-HADİ - Mahlukata, her türlü ihtiyaçları için yol gösteren
  95- EL-BEDİ - Mahlukatı, örneksiz icad ederek; yaratan
  96- EL-BAKİ - Varlığının sonu olmayan.
  97- EL-VARİS - Her şey yok olup gittikten sonra Bâkî kalan
  98- ER-REŞİD - Her şeyi, hedefine en hikmetli bir şekilde ulaştıran
  99- ES-SABUR - Çok sabırlı.
   


  Yazan: sinan2m
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 11:56