Manyetik Akı - Manyetik Akı Nedir - Fizikte Manyetik Akı

 • 19 Nisan 2010
 • 1783 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Manyetik Akı
  < Resmi açmak için tıklayın >

  Manyetik Akı - Manyetik Akı Nedir - Fizikte Manyetik Akı  &#934; harfiyle gösterilen Manyetik akı, toplam manyetizmanın ölçüsüdür ve bu yönüyle elektrik yükün manyetik karşılığıdır. Manyetik akı yoğunluğu ise B harfiyle gösterilir ve birim kesit alandan geçen manyetik akı miktarının ölçüsüdür.

  Birimler

  Manyetik akı birimi weber 'dir. (Wb) Bu durumda manyetik akı yoğunluğu ise weber/ metre2 dir. (Wb/m2) Ancak uluslar arası SI birimlerde tesla birimi de kullanılır. (T). Buna göre 1 T = 1 Wb/m2.

  < Resmi açmak için tıklayın >


  • [*]Manyetik akı ve bu akı çizgilerinin geçtiği yüzey alanı


  Manyetik akı ve akı yoğunluğu arasındaki ilişki


  Mıknatıs içinde manyetik akı yönü mıknatısın güney kutbundan kuzey kutbuna doğrudsur. Mıknatıs dışında ise ise akı yönü kuzey kutuptan güney kutbuna doğrudur. Bu sebepten manyetik akı mıknatıs içinde ve dışındaki yol boyunca kapalı bir devre oluşturur. Manyetik akı ve manyetik akı yoğunluğu arasındaki ilişki:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Burada S ile manyetik akı çizgilerinin geçtiği yüzey alanı gösterilmiştir. Integral işaretindeki S ise integralin yüzey integral olduğunu göstermektedir. Bu genel formüldür. Şayet manyetik akı yoğunluğu sabit ve yüzey alanı da düz ise formül basitleşir.

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Burada A toplam yüzey alanı ve &#952; de akı yönü ile yüzey normal vektörü (yani yüzey ile arasında 900 olan vektör) arasındaki açıdır.Şayet yüzey manyetik akı çizgilerine dik ise formül daha da basitleşir:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Manyetik akı için Gauss yasası

  Maxwell yasalaroından biri olan Manyetik akı için Gauss yasası kapalı bir yüzeyden geçen toplam manyetik akının 0 olduğunu söyler.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  < Resmi açmak için tıklayın >


  Bir mıknatısın bir kutbunun çevresinde bir kapalı yüzey oluşturıulduğu varsayılırsa mıknastısın içinden ve dışından geçen manyetik akı ters işaretli, fakat eşit miktardadır. Bu sebepten toplam 0 dır. Aynı şekilde şayet kapalı alan her iki kutbu kapsıyorsa akı çizgileri bir kutuptan diğer kutba gittikleri için yüzey alanını geçen net bir akı yoktur.

  Faraday yasası

  Maxwell'ın Faraday yasası adını da alan bir diğer yasası kapalı olmayan (yani kendi üzerine kapanmamış olan) yüzey ile ilgilidir.

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Burada E elektrik alanı, iletken uzunluğu ve v de bu iletkenin hareket süratidir. < Resmi açmak için tıklayın >
  ise elektromotor kuvvetdir. Yasa manyetik akı değişikliğinin bir elektromator kuvvet (gerilim) meydana getirdiğini göstermektedir.Bu elektrik jeneratörlerinin çalışma ilkesidir.

  Akı ve alan isimlendirmesi hakkında bir irdeleme

  Kimi fizik kitaplarında manyetik akı yoğunluğu manyetik alan olarak tanımlanır. Oysa manyetik alan şiddetinin geleneksel (ve elektrik mühendisliğinde kullanılan) tanımı farklıdır. Manyetik alan şiddeti H simgesiyle gösterilir ve birimi de amper/m dir. Her iki nicelik arasında şu ilişki vardır.

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Burada &#956; manyetik geçirgenliktir
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/02/2019 - 03:47