KVKK EĞİTİMİNDE SON DURUM

Sponsorlu Bağlantılar

calikberkay

Üye
    Konu Sahibi
KVKK EĞİTİMİNDE SON DURUM
;

KVKK’nın amacı kanun maddesinde de belirtildiği üzere “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.”

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır.
Bilgi, insanların ve kurumların en fazla önem verdiği unsurlar arasında yer almaktadır. Kurumlar faaliyetleri gereği sahip oldukları çeşitli kişisel bilgileri işlemekte, depolamakta ve/veya farklı kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Bunu aşamada bilginin sahibi olan kişinin bilgilendirilmesi, rızasının alınması ve kanunların izin verdiği ölçülerde işlemlerin yapılması gerekir.

Yine kanunun 12. maddesinde açıkça belirtilmektedir ki veri sorumlusu kişisel bilgilerin korunması ve amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için gerekli tüm alt yapıyı oluşturmak zorundadır. Bu konuda sistemini denetlemek veya denetletmek zorundadır.
İhlaller yaşandığında ilgili kişilerin şikayet hakkı doğmaktadır. Ayrıca KVKK kurumu tarafından yapılan denetimlerde de tespit edilen kanuna uymayan uygulamalar için cezai yaptırımlar söz konusudur.

Veri sorumlularının kanunen belirlenmiş cezalara maruz kalmamak için konusunda uzman bir ekiple çalışması, bu ekipte mutlaka KVKK konusunda tecrübeli avukatların ve bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitmenlerinin /denetçilerinin bulunduğuna dikkat etmesi çok önemli bir unsurdur.

“VERBİS” kaydı için son tarih “30.09.2020”“VERBİS” kaydı için son tarih “30.09.2020”

· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine kadardır.

· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine kadardır.

· Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine kadardır.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır.


Bilgi, insanların ve kurumların en fazla önem verdiği unsurlar arasında yer almaktadır. Kurumlar faaliyetleri gereği sahip oldukları çeşitli kişisel bilgileri işlemekte, depolamakta ve/veya farklı kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Bunu aşamada bilginin sahibi olan kişinin bilgilendirilmesi, rızasının alınması ve kanunların izin verdiği ölçülerde işlemlerin yapılması gerekir.

Yine kanunun 12. maddesinde açıkça belirtilmektedir ki veri sorumlusu kişisel bilgilerin korunması ve amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için gerekli tüm teknik ve idari alt yapıyı oluşturmak zorundadır. Bu konuda sistemini denetlemek veya denetletmek zorundadır.
İhlaller yaşandığında ilgili kişilerin şikayet hakkı doğmaktadır. Ayrıca KVKK kurumu tarafından yapılan denetimlerde de tespit edilen kanuna uymayan uygulamalar için cezai yaptırımlar söz konusudur.

Veri sorumlularının kanunen belirlenmiş cezalara maruz kalmamak için konusunda uzman bir ekiple çalışması, bu ekipte mutlaka KVKK konusunda tecrübeli avukatların ve bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitmenlerinin /denetçilerinin bulunduğuna dikkat etmesi çok önemli bir unsurdur.

Kurum ve kuruluşlar kişisel bilgilerin korunması ve amacı dışında kullanılmasını engellenmek için gerekli IT sistemini kurmuş olmalıdır. Böylece bilginin gizliliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü temin etmiş olurlar.

Kişisel Verileri verme veya ele geçirme hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı bildirilmiştir.

Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi esas alınmıştır.

İhlaller yaşandığında ilgili kişilerin şikayet hakkı doğmaktadır. Ayrıca KVKK Kurumu tarafından yapılan denetimlerde de tespit edilen kanuna uymayan uygulamalar için cezai yaptırımlar söz konusudur.

KVKK Kurumunun Web sayfasından Veri İhlali Bildirimleri ve cezai yaptırımları aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.Eğer hala KVKK çalışmalarına başlamadıysanız her yıl hizmet ağımıza eklediğimiz 1.000 yeni müşterimiz gibi, sizi de memnun müşterilerimiz arasında görmek isteriz.

Vestel, Peymar, Koska, Bioxcin, Asos Pırlanta, Tavuk Dünyası, Krea, Beybi, Fomy gibi Türkiye’nin bir çok saygın markası referanslarımız arasındadır.
 


Üst Alt