Kral kızı ile Dadaloglu

 • 17 Nisan 2010
 • 466 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Kral kızı:
  Sefa geldin civan yiğit
  Söyleşelim heman yiğit
  Yenemezsen beni eğer
  Vermem sana aman yiğit

  Dadaloğlu:
  Sen ne dersin ey güzel peri
  Kolay vermem seri
  Ya alırım seni burdan
  Yahut dönüp gitmem geri

  Kral kızı:
  Kral kızı derler bana
  Bir gelmişim bu cihana
  Kıydığımı duymadın mı
  Tamam otuz dokuz cana

  Dadaloğlu:
  Babam Musa adım veli
  Memleketim Avşareli
  Aklımdan yok hiçbir zorum
  Kırkıncıyı sanma deli

  Kral kızı:
  Beni dedin geldin ise
  Hak nuruna kandın ise
  Eğer aşık oldun ise
  Bil de cevap ver bana
  Gönül suyu akar mı
  Yerli taş yerinden kalkar mı?

  Dadaloğlu:
  Kız o sual öyle söylenmez
  İnip aşkın deryası boylanmaz
  Poyrazın döneğinde duman eylenmez
  Eloğlu vazgeçerse serinden
  Yerli taşı kaldırır yerinden

  Kral kızı:
  O nedir ki gökyüzünde hellenir
  O nedir ki yeryüzünde göllenir
  O nedir ki yel vurmadan sallanır
  Usta isen ver cevabın dadaloğlu?

  Dadaloğlu:
  O buluttur gökyüzünde hellenir
  O yağmurdur yeryüzünde göllenir
  O dünyadır yel değmeden sallanır
  Zelzeleyi öğren de gel kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki yok ediyor denizi
  O nedir ki gösteriyor benizi
  O nedir ki uyuz eder domuzu
  Şimdi seni bunalttım mı dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  O kayıktır yol ediyor denizi
  O aynadır gösteriyor benizi
  O küncüdür uyuz eder domuzu
  Sen de kaşın uyuz olup kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki yere düşüp çürümez
  O nedir ki ölür gider farımaz
  O nedir ki yolda kendi yürümez
  Var mı verecek cevabın dadaloğlu

  Dadaloğlu
  O cevherdir yere düşüp çürümez
  O gönüldür ölür gider farımaz
  O gölgedir yolda kendi yürümez
  Sen de benden farıma kralın kızı

  Kral kızı:
  Bugün aman verdim iyi bilesin
  Yarın yine huzuruma gelesin
  Ya belani ya mevlanı bulasın
  Zorlu aşıkmışsın ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Selam olsun benden yavuz kırklara
  Kırkının da çıktı yüzleri kara
  Bana satır kılıç eylemez para
  Meydan benim olur elbet yarın da

  Kral kızı
  Bir kral kızıyım gökte uçarım
  Mert hasım üstüne kanat açarım
  Dost da olsa vermem namerde aman
  Başına semadan ateş saçarım

  Dadaloğlu:
  Bir Dadaloğluyum gökte uçamam
  Kimsenin üstüne kanat açamam
  Varsa bir kusurum o da şu benim
  Namert kapısından çıkıp kaçamam  Kral Kızı:
  O nedir ki yere düşüp paslanmaz
  O nedir ki suya düşüp ıslanmaz
  O nedir ki etin kessen seslenmez
  Üçünden birini de bilsen kabulüm

  Dadaloğlu:
  O güneştir suya düşüp ıslanmaz
  O altındır yere düşüp paslanmaz
  O ölüdür etin kessen seslenmez
  Var mı başka sözün kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki bir çıkanda pir çıkar
  Hak yapısı koca binayı yıkar
  Ardından niceler ağlayıp bakar
  Bil de yırt kefeni ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Hak yapısı koca bina bedendir
  Onu yıkan ondan çıkıp gidendir
  Can çıkanda herkes ağlar nedendir
  Sen de bunu anlat kralın kızı

  Yerinme de kral kızı yerinme
  Hakkın bir de yarını var yarını
  Tatlı dilden alınma hem yerinme
  Kem kelamdır delen senin bağrını

  Hakka şükür bulabildin dengini
  Yine de et dengin ile cengini????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Mert rakibin at başına sengini
  Gül döşeme çakıl dök de yap yollarını

  Kral kızı:
  Karadır da kaşlarımın arası
  İnci mercan dişlerimin arası
  Sarı öküzün tırnağının arası
  Kaç bin yıllık yoldur bil dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Karadır da kaşlarının arası
  İnci mercan dişlerinin arası
  Sarı öküzün tırnağının arası
  Yüzbin yıllık yoldur kralın kızı

  Kral kızı:
  Denizin yarısı mildir de mildir
  Akar gider suyu güldür de güldür
  Gökyüzünde olan yıldızlar kaçtır
  Say da ver cevabın ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Denizin yarısı kildir de kildir
  Akar gider suyu güldür de güldür
  Sen göğe yedi kat merdiven kurdur
  Ben çıkıp sayayım kralın kızı

  Kral kızı:
  Gökten kara kuş da kimlere indi
  Ali'nin kandili nerede yandı
  Dünyanın binası ne gün kuruldu
  Söyle ki bileyim ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Gökten kara kuş da Yusuf'a indi
  Ali'nin kandili havada yandı
  Dünyanın binası bugün kuruldu
  Bugün de pazardır kralın kızı

  Kral kızı:
  Şol ağacın kökü aşağı döndü
  Onun kokusuna her kimler kandı
  Kabe'nin eşiğini kim yapıp yondu
  Ol kurbanlık kimdi ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  Şol ağacın kökü aşağı döndü
  Onun kokusuna mumcular kandı
  Kabe'nin eşiğine İbrahim yondu
  İsmail'di kurban kralın kızı

  Kral kızı:
  O nedir ki minareyi sallıyor
  O nedir ki Zülfikar'ı telliyor
  O nedir ki hocasız dil belliyor
  Bil de mevlanı bul ey dadaloğlu

  Dadaloğlu:
  O zelzele minareyi sallıyor
  O Ali"dir Zülfikar'ı telliyor
  O bebektir hocasız dil belliyor
  Var mı sözün soyle kralın kızı

  Kral kızı:
  Gerde dadaloğlu gerde
  Sen uğrattın beni derde
  Yüzceğizin görsem gayrı
  Kalksın da şu kara perde

  Dadaloğlu:
  Yücesine çıktım baktım engine
  Ovasının köpüklenmiş selleri
  Yiğit olan düşmez ise dengine
  Kendisine güldürür hep elleri

  Yücesinden bakıp gördüm uzağı
  ***** düşman kurar m'ola tuzağı
  Seçemedim kırgız ile kaçağı
  Daha kimler tuttu acep yolları

  Çok geçmeden nice atlı sokulur
  Cümlesi de yolumuza dökülür
  Yenilirsem boyuncuğum bükülür
  Eller derer has bahçenin gülleri

  Beri gel de kral kızı beri gel
  Kollarımı kemer yapsın ince bel
  Saçların omuza dökülsün tel tel
  Koklayıp öpeyim beyaz elleri

  Dadaloğlu der ki halim yamandır
  Dağ başları yine tozdur dumandır
  Hak bilir ya bugün hodri meydandır
  Tutmak gerek geçtikleri belleri

  Şu yalan dünyaya geldim geleli
  Severim kır atı bir de güzeli
  Değip on beşime kendim bileli
  Severim kır atı bir de güzeli

  Atın beli kısa boynu uzunu
  Kuru suratlısı elma gözünü
  Kızın lik iplik süt beyazını
  Severim kır atı bir de güzeli

  Atın büyük sağrı kalkan döşlüsü
  Kalem kulaklısı çekik kaşlısı
  Güzelin de dal boylu samur saçlısı
  Severim kır atı bir de güzeli

  At koşu tutmasın çıktığı zaman
  Yalı kaval gibi yıktığı zaman
  At dört kız on beşe yettiği zaman
  Severim kır atı bir de güzeli

  Dadaloğlu hile yoktur işimde
  Yiğit olan yiğit görür düşünde
  At dördünde güzel on beş yaşında
  Severim kır atı bir de güzeli  Kral kızı:
  Yüce Haktan bir dileğim var benim
  Yaşadıkça yarden cüda etmesin
  Yar yanında geçer olsun her günüm
  Kem rakibin bağında gül bitmesin

  Aradım da en son buldum dengimi
  Yar hasmıylan çıkıp ettim cengimi
  Sen söyle ben dolduram çöngümü
  Muhabbetlik aramızdan gitmesin

  Kara meşe üzerinde mazı var
  Aramızda nice nice tazı var
  Şah Suna&#8217;nın verilmiş bir sözü var
  Olur mu hiç ikrarın gütmesin

  Beri gel de aslan yarim beri gel
  Niceleyin sarılırız görsün el
  Zülüflerim dökem yüzüne tel tel
  Binbir buse az gelsin de yetmesin????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  Dadaloğlu:
  Dostun bahçesinden yad el geçmesin
  Kurutur ha nazlı dilber kurutur
  Senin sevdan yüreğimde yağ komaz
  Eritir ha nazlı dilber eritir

  Yüksek olur Arap atın kaltağı
  Korkarım bir kötü tutar eteği
  Eşsiz kalmaz hiç yiğitin yatağı
  Geri dur da nazlı dilber geri dur

  Arap at üstünde olsa postumuz
  İkrarından dönmez yine dostumuz
  Bir gün kara toprak örter üstümüz
  Çürütür ha nazlı dilber çürütür

  Dadaloğlum der ki ben ne yapayım
  Hangi din hak ise ona tapayım
  Eğil de bir al yanaktan öpeyim
  Beri dur da nazlı dilber beri dur  Dadaloğlu:
  Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
  Dost ağlasın zalim felek utansın
  Kıyamette kavuşmak var biliriz
  Dost ağlasın ***** felek utansın

  Bir çıkmaza girdi bugün yolumuz
  Geçit vermez sağımızla solumuz
  Kalır gayri bizim burda ölümüz
  Mert ağlasın namert olan utansın

  Avşareli yaylasına göçmedik
  Aşın yeyip sularını içmedik
  Tenhalarda kendimizden geçmedik
  Can ağlasın hain felek utansın

  Dadaloğluyum yine coştu çağladı
  Ak üstüne karaları bağladı
  Fırkat odu yüreciğim dağladı
  Ben ölende Çapanoğlu utansın
  Kral kızı:
  N'olaydı da civan yarım n'olaydı
  Sen gelmeden bana ecel geleydi
  Bir çıkımlık cancağızım alaydı
  Böyle rüsva olmayaydım cihanda

  Neyledim de Hakka büyük söyledim
  Ne akılla kırkıncıyı diledim
  Cahil idim nettiğimi bilmedim
  Zalim diye çıktı adım her yanda

  Babam gelir arkasında yüz atlı
  Cümlesi de sanki kuştur kanatlı
  Sen ölürsen derdim olur bin katlı
  Yar yetimi kalırım ben meydanda

  Deli Osman gayri kına yakınsın
  Böbür böbür dört bir yana bakınsın
  Emme benden gece gündüz sakınsın
  Öldürürüm ilk fırsatı bulanda

  Kral kızı söyler sana andını
  Şimdiden yok bilsin derim kendini
  Bağlasalar parçalarım bendimi
  Yatacağım bilsem bile zindanda

  Dadaloğlu:
  Can evimden vurdu felek neyleyim
  Ben ağlarım çelik teller iniler
  Ben almadım toprak aldı koynuna
  Yarim diye bülbül diller iniler

  Doya doya mah cemalin görmedim
  Saçlarını çözüp çözüp örmedim
  Bir gececik sefasını sürmedim
  Saramadığım ince beller iniler

  Kara olur Okçular'ın yoncası
  Görülmemiş kainatta buncası
  Açılmadan kopup düştü goncası
  Bahar ağlar açan güller iniler

  Gider oldum Avşareli yoluna
  Bakamam gayri bu diyarın gülüne
  Karaları taksın Çapan koluna
  Yağız atlı ince kullar iniler

  Göremedim baharını yazını
  Çalamadım santurunu sazını
  Özge yarin nice çekem nazını
  Gözlerimden akan seller iniler

  Varayım da mezarına varayım
  Başucunda el kavuşup durayım
  Bıktın mıydın benden deyip sorayım
  Mezarına giden yollar iniler

  Yürü bire dadaloğlu yürü git
  Dertli dertli Çukurova yolun tut
  Bunda suçun varsa Hakka tövbe et
  De ki gayri bizim iller iniler
  Şair : Dadaloğlu
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
22/02/2019 - 04:45