Karmaşık sayılar nedir?

 • 19 Nisan 2010
 • 641 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. ax² + bx + c = 0 denkleminin &#916; < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0 &THORN; x² = -1 ) karesi &#65533;1 olan reel sayı yoktur.

  Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...  A. TANIM:

  a ve b birer reel sayı ve i = Ö-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  C = { z : z = a + bi ; a, b Î R ve Ö-1 = i } dir.

  ( i = Ö-1 &THORN; i² = -1 dir.)

  z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.  Örnek:

  Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 &#65533; 3i, Z3 = Ö3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.

  Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.

  Z2 = 2 - 3i &THORN; Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,

  Z3 = Ö3 + i &THORN; Re(Z3) = Ö3 ve İm(Z3) = 1,

  Z4 = 7 &THORN; Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,

  Z5 = 10i &THORN; Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.  Örnek:

  x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.  Çözüm:  Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.

  &#916; = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²

  X1,2 = -b ± Ö&#916; = -(-2) ± Ö16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.

  2a 2.1 2

  Ç = { 1 &#65533; 2i, 1 + 2i } dir.

  B. İ &#65533;NİN KUVVETLERİ  iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...

  Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.  Buna göre , n Î N olmak üzere,  i4n = 1

  i4n + 1 = i

  i4n + 2 = -1

  i4n + 3 = -i dir


  Örnek:


  ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 &#65533; 1) işleminin sonucunu bulalım.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >

  Çözüm:

  i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1

  i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i

  i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i

  i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,  (i24 + i15 + 1).(i99 + i100 &#65533; 1) = (-1 &#65533; i + 1).(-i + 1 &#65533; 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

  C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ  Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.  Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 &#8596; (a = c ve b = d) dir.

  Z2 = c + di }  Örnek:

  Z1 = a + 3 + 2bi + 3i

  Z 2 = 8 + (a + b)i

  Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.  Çözüm:

  Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,

  a + 3 = 8 &THORN; a = 5

  2b + 3 = a + b &THORN; 2b + 3 = 5 + b &THORN; b = 2 dir.  Örnek:

  Z1 = (a + b + 3) + (a &#65533; 2)i

  Z2 = 0

  Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.

  Çözüm:

  Z1 = Z2 olduğundan,

  a &#65533; 2 = 0 &THORN; a =2,

  a + b + 3 = 0 &THORN; 2 + b + 3 = 0 &THORN; b = -5 tir.

  O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.  D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ
  _

  Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a &#65533; bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.

  Örnek:
  _

  1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,

  _

  2) Z2 = Ö2 - Ö3i sayısının eşleniği Z2 = Ö2 + Ö3i,

  _

  3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,

  _

  4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,

  _

  5) Z5 = Ö3 - Ö2 sayısının eşleniği Z5 = Ö3 - Ö2 dir.  Örnek:

  Z = a + bi olmak üzere,

  _

  3 . Z &#65533; 1 = 2(4 &#65533; i)

  olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.  Çözüm:

  _

  3 . Z &#65533; 1 = 2(4 &#65533; i)

  3 . (a &#65533; bi) &#65533; 1 = 8 &#65533; 2i

  3a &#65533; 1 &#65533; 3bi = 8 &#65533; 2i

  olduğundan, 3a &#65533;1 = 8 ve -3b = -2 dir.  3a &#65533; 1 = 8 &THORN; 3a = 9 &THORN; a = 3 ve

  -3b = -2 &THORN; b = 2/3 tür.  O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3


  Not:  __

  1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )

  .

  2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni

  _

  karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m &#65533; ni sayısıdır.

  E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM


  1) Toplama - Çıkarma  Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).  Z1 = a + bi Z1 + Z2 = ( a + c ) + ( b + di )

  &THORN;

  Z2 = c + di Z1 &#65533; Z2 = ( a &#65533; c ) + ( b &#65533; di )

  Örnek:  Z1 = 2 &#65533; 10i ve Z2 = 8 + 3i olduğuna göre,


   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 07:51