Kareköklü sayılar

 • 19 Nisan 2010
 • 450 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. KAREKÖKLÜ SAYILAR
  İRRASYONEL (RASYONEL OLMAYAN) SAYILAR
  Rasyonel sayılar kümesi, sayı ekseninde sık olmasına rağmen sayı eksenini tam dolduramamaktadır. Çünkü sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel olmayan sayılar vardır. Şimdi bu sayıları inceleyelim.
  Karesi 2 olan a sayısını ele alalım.
  a2 = 2 ise, a sayısını* şeklinde gösterebilir ve “karekök iki” diye okuruz. Acaba bu sayısı hangi sayılar arasındadır?
  *
  Bunu inceleyelim.
  12 = 1 x 1 = 1
  (1,5)2 = 1,5 x 1,5 = 2,25 tir.

  Buna göre sayısı 1 ile 1,5 arasındadır, sayı doğrusu üzerinde görüntüsü olduğu halde rasyonel sayı değildir. Çünkü iki tam sayının bölümü şeklinde yazılamaz.
  İşte sayı ekseni üzerinde görüntüsü olduğu halde, rasyonel olmayan sayılarına irrasyonel (rasyonel olmayan) sayılar denir. “I” ile gösterilir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesine de reel sayılar (gerçek sayılar) kümesi denir. R ile gösterilir.
  * ????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  *
  A. TANIM
  a pozitif reel sayı olmak üzere,
  ifadesine kareköklü ifade denir.
  *
  *
  B. KAREKÖK ALMA
  Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi karekök alma işlemidir.


  Bazı sayıların karesini bilmeniz sizlere sorulan soruları cevaplamakta yarar sağlayacaktır.

  *
  *
  C. KAREKÖKLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM
  1. Toplama - Çıkarma
  Karekök içindeki sayıların birbirine eşit olduğu ifadelerde kat sayıları toplanır ya da çıkarılır. Bulunan sonuç kareköklü ifadenin kat sayısı olur.

  *
  2. Çarpma
  a ve b, birer pozitif reel sayı olmak üzere;

  *
  *
  3. Bölme
  Uygun koşullarda,

  *
  *
  D. PAYDAYI RASYONEL YAPMA
  Bölüm şeklindeki kareköklü bir ifade de, paydayı karekökten kurtarmaya, paydayı rasyonel yapma denir.
  Uygun koşullar altında;

  *
  *
  E. KAREKÖKLÜ SAYILARDA SIRALAMA
  Pozitif kareköklü sayılarda, karekök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır. Şayet karekökün dışında karekökün kat sayısı varsa ilk önce bu kat sayı içeri alınır, ondan sonra sıralama yapılır.
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
17/12/2018 - 05:15