IV. Muratın Bağdat Seferi

 • 2 Kasım 2010
 • 547 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Van ve Diyarbakır’da kalan Sultan Murad Han, Revan Seferine
  çıkışından on ay sonra 27 Aralık 1635’te İstanbul’a döndü.
  Osmanlı ordusunun doğudan ayrılmasıyla; Safeviler, hududa
  tecavüz ederek 1 Nisan 1636’da Revan’ı işgal ettiler. 2 Şubat
  1637’de sadrazamlığa getirdiği Bayram Paşayı Doğu Seferi
  serdarlığına tayin eden Sultan Murad Han'ın kendisi de hazırlıklara
  başladı ve 8 Mayıs 1637’de Bağdat Seferi'ne çıktı.
  16 Kasım 1638’de kuşatmanın başladığı sırada Padişahtan, daha
  önce ele geçirilmiş bulunan İmam-ı A’zam türbesini ziyaret
  etmesi istendi. Ancak, Sultan; “Bağdat, sapıkların pis ayaklarıyla
  kirlenirken, gidip o yüce İmamı ziyaretten haya ederim” cevabını
  verdi. Derhal tertibat alarak muhasaraya başladı.
  Şehirde Bektaş Han Türkmen’in kumandasında 40.000 kişilik bir
  Safevi garnizonu bulunuyordu. Şah Safi ise, atlı kuvvetleriyle Kasr-
  ı Şirin’de olup Osmanlı muhasarasını gün gün takip etmesine
  rağmen, müdahaleye cesaret edemiyordu.
  Sultan Murad Han, 12.000 sipahiyi İran içlerine sokup Şehriban
  bölgesini çiğnettiği halde, Şahı savaş meydanına çekemedi. Şah,
  Bağdat’taki büyük kuvvetlerine güveniyor, Padişahın
  muhasaradan bıkınca çekilip gideceğini zannediyordu.
  Padişahın ve seksen altı yaşındaki şeyhülislam Yahya Efendi'nin
  de ön safta olduğu bu kuşatmada, dehşetli vuruşmalar oldu.
  Muhasaranın otuz yedinci gününde ön saflarda yalın kılıç
  kahramanca çarpışarak askeri coşturan Sadrazam Tayyar Mehmed
  Paşa, birkaç kuleyi ele geçirdiği sırada alnından vurularak şehit
  oldu.
  Yerine sadarete getirilen Kemankeş Mustafa Paşa, selefi gibi
  gayret edip birkaç kuleyi daha ele geçirdi. Bu muvaffakiyetler
  üzerine muhasaranın otuz dokuzuncu günü umumi taarruza karar
  verildi. Sabah erkenden başlayan şiddetli hücum karşısında kale
  teslim oldu.
   


  Yazan: OğuzcanAbi
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 13:21