Islamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Islamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı
İslamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı


Türkler en eski dönemlerden beri askerliğe büyük önem vermişlerdir. Türklerde ordunun önemi İslamiyet'i kabul ettikten sonra da devam etmiştir. Ayrıca Türklerin ordu-millet olma karakteri de aynı şekilde sürmüştür. Zaten İslam dünyasında Türkler, kendi devletlerini kurmadan önce İslam Devleti'nin ordu teşkilatında görev almışlardı. Abbasilerin ve Samanoğullarının orduları büyük ölçüde Türklerden oluşuyordu. ilk Türk-İslam devletlerinden olan Tolunoğulları, İhşidler ve Gaznelilerde yerli halktan da asker bulunmakla beraber, ordunun çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu. Türk-İslam devletlerinin ordu teşkilatında en önemli unsur insan unsurudur. Türk ordusunun insan kaynakları gulâm sistemi, ikta askerleri, Türkmen birlikleri, tabi devlet kuvvetleri ve gönüllülerdi.


İlk düzenli,disiplinli,onlu sisteme dayanan Türk ordusunu, Asya Hun hükümdarı Mete kurdu. Bugün Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Mete’nin taht’a çıkış tarihi olan MÖ.209 yılı kabul edilir.
Türk Ordusunun Özellikleri:
Türk ordusu, ücretli askerlerden oluşmazdı.
Türk ordusu, daimi idi. Her Türk asker sayılırdı.
Askerlik meslek değil, bir yaşam biçimidir. Ordu- Millet kavramı vardır.
Türk Ordusu, atlı ( süvari) askerlerden oluşurdu.
Ordu, onlu sisteme göre teşkilatlanmıştı. En büyük 10.000 kişi= Tümen
Turan taktiğini ( Kurt Kapanı ) kullanmışlardır.
Silahları, ok ve yay idi.

Savaş Taktikleri:
Keşif Seferleri
Yıpratma savaşları
Ani baskınlar
Pusu kurma
Turan Taktiği ya da Kurt Kapanı:Savaş alanında merkezdeki kuvvetler yenilmiş gibi görünür, geri çekilir ve pusu kurulan yere kadar düşman çekilirdi. Pusu yerine gelince düşman çembere alınarak imha edilirdi.

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Ordu
ORDU: Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı:
a)- Türk ordusu ücretli değildi.
b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.)
c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu.
 


Üst Alt