Hormonal Düzenleme

Sponsorlu Bağlantılar

 • 17 Nisan 2010
 • 428 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 17 Nisan 2010 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  Gelişmiş ve karmaşık yapılı hayvanlarda bir çok vücut kısmının işleyişi iki büyük sistem tarafından düzenlenir. Birincisi sinirsel, ikincisi ise hormonal düzenlemedir. Sinir sistemi ve duyu organları, değişen çevreye birkaç milisaniye içerisinde tepki göstermek suretiyle hayvanın uyumunu sağlamasına karşın, endokrin bezler aracılığıyla gösterilen tepkiler çok daha yavaş olur. Bu süre dakikalar, saatler ve hatta haftalarla ölçülebilir. Fakat hormonlarla oluşan tepkiler, sinirsel tepkilerden çok daha uzun süre etkili olur. Bazen bu iki sistemin sınırlarının belirli olmadığı durumlar vardır. Örneğin sinirlerle taşınan maddelerin olduğu ve bunların hormonlardan pek farklı olmadığı bilinmektedir (simpatik sinirlerin noradrenalini, böbrek üstü bezinin adrenelini gibi). Keza hipotalamus gibi hem sinirsel hem de hormonal etki yapan sistemlerde vardır. Endokrin bez sistemlerinin salgılarına hormon denir. Hormonlar ya diffüzyonla ya da kan ile belirli organlara veye dokulara taşınarak oradaki işlevleri düzenlerler. Tüm metabolik işlevler, büyüme ve üreme gibi çok tipik olaylar endokrinal düzenlemenin etkisi altındadır. Glikozun, sodyumun, potasyumun, kalsiyumun, fosfatın ve suyun hem kanda hem hücre arası suda belirli derişimlerde tutulmasında da hormonların çok büyük önemi vardır. Hormonal düzenleme ve denetim bitkilerde, böceklerde, kabuklularda, halkalı solucanlarda, yumuşakçalarda, diğer bazı omurgasızlarda ve omurgalılarda saptanmıştır. Bitkilerde denetim ve düzenleme işi sadece hormonal sistemle gerçekleştirilir. Hormonların hem bitkilere hem de hayvanlarda salgılanmaları optimal (en uygun) düzeyde olmalıdır. Fazla ya da az salgılanmaları her zaman bir anamoliye neden olur.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Geri Besleme Sistemi (Feed-Back Mekanizması) İnsanlarda diğer endokrin bezlerin çalışmasını düzenlediği için temel bez olarak adlandırılan hipofizin hormon salgılamasını durdurması veya azaltması diğer bezlerin kontrolü altındadır. Şöyle ki; hipofiz salgıladığı tiroid uyarıcı hormon ile tiroit bezinin salgı yapmasını sağlar. Tiroit bezinin salgıladığı tiroksin hormonunun derişiminin kandaki miktarı belirli bir seviyeye ulaştığında bu hipofizin tiroit uyarıcı hormon salgısını azaltması yada kesmesi yönünde bir uyartı oluşturur. Hipofiz bezinin diğer bezlerle bu etkileşimine geri besleme sistemi denir. İnsanda salgılanan hormonların isimlerini salgılandıkları yerleri ve etkilerini bir tablo aracılığı ile vermeye çalışalım.
  HORMON
  SALGILANDIĞI YER
  FİZYOLOJİK ETKİLERİ
  Tiroksin
  Tiroit bezi
  Bazal metabolizmayı artırır
  Triiyodotironin
  Tiroit bezi
  Bazal metabolizmayı artırır.
  Parathormon
  Paratiroit bezi
  Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler
  Kalsitonin
  Tiroit&#8217;in C hücrelerinden
  Kalsiyum ve fosforu düzenler (parathormonun antigonisti)
  İnsülin
  Pankreasın beta hücreleri
  Kasta ve diğer hücrelerde glikoz kullanımını artırır, kan şekerini azaltır, glikojen depolanmasını ve glikoz metabolizmasını artırır.
  Glukagon
  Pankreasın alfa hücreleri
  Karaciğer glikojenini kan glikozuna çeviren mekanizmayı uyarır.
  Sekretin
  Onikiparmak mukozası
  Pankreas sıvısının salgılanmasını uyarır.
  Kolessistokinin
  Onikiparmak mukozası
  Safra kesesinden safranın bırakılmasını uyarır.
  Epinefrin (Adrenelin)
  Adrenel medulla
  Simpatik sistemi destekler, karaciğer ve kas glikojeninin yıkımını uyarır.
  Norepinefrin (Noradrenalin)
  Adrenel medulla
  Kan damarlarını daraltır.
  Kortizol
  Adrenel korteks
  Proteinlerin karbonhidratlara dönüşümünü uyarır
  Aldosteron
  Adrenel korteks
  Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenler.
  Dehidroepiandrosteron
  Adrenel korteks
  Androjen, erkek eşeysel özelliklerinin gelişimini uyarır.
  Somatotropin (Büyüme hormonu
  Ön hipofiz
  Kemik ve genel vücut büyümesini denetler, yağ protein ve karbonhidrat metabolizmasına etki eder.
  Tirotropin (Tiroit uyarırıcı hormon = TUH = TSH)
  Ön hipofiz
  Tiroidin büyümesini ve tiroit hormonlarının salgılanmasını uyarır.
  Adrenokortikotropin (ACTH)
  Ön hipofiz
  Adrenel korteksin büyümesini ve kortikal hormonun salgılanmasını uyarır.
  Luteinize edici hormon (LH)
  Ön hipofiz
  Yumurtalıktan östrojen ve progesteronun, testislerden testestronun üretimini ve salgılanmasını denetler.
  Folikül uyarıcı hormon (= FSH = FUH)
  Ön hipofiz
  Yumurtalıktaki graf foliküllerinin oluşumunu ve testislerde seminifer tüplerin büyümesini sağlar.
  Prolaktin (=Luteotropik hormon =LTH)
  Ön hipofiz
  Yumurtalıktan östrojenin ve progesteronun salgılanmasının sürdürülmesine, süt bezlerinin uyarılmasına ve analık içgüdüsünün oluşmasına neden olur.
  Oksitosin
  Hipotalamus (arka hipofiz aracılığı ile)
  Süt salgılanmasını ve rahim kaslarının uyarılmasını sağlar.
  Vazopressin
  Hipotalamus (arka hipofiz aracılığı ile)
  Düz kasların kasılmasını uyarır, böbrek tüpleri üzerinde antidiüretik etki gösterir.
  Melanosit uyarıcı hormon (= MUH =MSH)
  Hipofizin ön lobu
  Kromotofor içindeki pigmentlerin dağılımını sağlar.
  Testesteron
  Testisin intersitiyal hücreleri
  Androjen, erkeklik özelliklerinin gelişmesini uyarır ve devamını sağlar
  Östradiyol
  Yumurtalığın folikülünü astarlayan hücreler
  Östrojen, dişi özelliklerinin gelişmesini uyarır ve devamını sağlar.
  Progesteron
  Yumurtalığın korpus luteumu
  Östraus ve menstrual siklusların düzenlenmesini (östradiyal ile birlikte) sağlar.
  Prostaglandinler
  Seminal vezikül
  Rahim kasılmasını uyarır.
  Koriyonik gonadotropin
  Plasenta
  Diğer hormonlarla beraber gebeliğin sürdürülmesini (korpus luteumun korunmasını) sağlar.
  Plasental laktojen
  Plasenta
  Büyüme ve prolaktin hormonu gibi etki eder.
  Relaksin
  Yumurtalık ve plasenta
  Pelvik ligamentinin gevşemesini sağlar
  Melatonin
  Epifiz
  Yumurtalık işlevlerini durdurur.
  BİTKİ HORMONLARI; Bitkilerde denetim ve düzenleme sadece endokrin sistem ile gerçekleştirir. Bitki hormonları beş ana grupta toplanır. Bunların isimleri ve bitkiye etkileri aşağıdaki gibidir. Oksinler: Bitkilerde büyümeyi, gelişmeyi, tomurcuk vermeyi, çiçek açmayı, meyve ve sebze oluşumunu, yaprak dökülmesini sağlayan hormon grubudur. Bitkilerin özellikle dallarının uç kısımlarında sentezlendiği için dalların ışığa yönelmesi oksinlerle sağlanır. Işık oksinlerin düzensiz dağılmasına neden olur. Sitokininler: Bazı bitkilerin tohumlarının çimlenmesini, tomurcuklarının olgunlaşmasını ve yaprakların geç dökülmesini sağlar. Hücrenin bölünme hızını artırır, bitkide yaşlanmayı geciktirir. Giberellinler: Gövde, meyve ve sebzelerin büyümesini çiçek açma zamanını düzenler. Daha önemli işlevi ise uygun ortamda tohumun çimlenmesini başlatmasıdır. Absisik asit: Olgunlaşan meyve ve sebzelerin kolayca kopmasını ve yaprak dökülmesini sağlar. Ayrıca uygun olmayan ortamlarda tohumun çimlenmesini engeller. Genellikle etilenle birlikte etkinlik gösterir. Etilen: Meyve olgunlaşmasına, yaprak dökülmesine ve çiçeklerin solmasına neden olur. Kök büyümesinde ve köklerin yere doğru yönelmesinde etkilidir.
   


  Yazan: Albert Einstein

  Sponsorlu Bağlantılar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
20/07/2019 - 02:17