Hece Düşmesi Nedir?

 • 12 Ekim 2012
 • 1042 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hece Düşmesi Nedir?
  Hece Düşmesi kuralları

  İki heceli olup ikinci hecesinde dar bir ünlü (ı,i,u,ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Meydana gelen bu ses olayına “hece düşmesi” denir.
  Türkçe’de her ünlü aynı zamanda bir hece oluşturduğu için ünlü düşünce hece de düşmüş olur .Bundan dolayı hece düşmesine ünlü düşmesi denir.

  1.İki heceli olup da ikinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı organ ve akraba adlarında:
  ağız-a>ağza burun-a>burna
  beyin-e>beyne boyun-a>boyna
  omuz-a>omza göğüs-e>göğse
  karın-ı>karnı beyin-e>beyne
  kayın-ı>kaynı oğul-u>oğlu
  gönül-ü>gönlü akıl-ı>aklı

  2.İki heceli olup ikinci hecesinde dar bir ünlü bulunan yabancı dilden dilimize geçmiş kelimeler:
  sabır-ı>sabrı fikir-i>fikri
  şükür-ü>şükrü zikir-i>zikri
  zehir-i>zehri gayr-ı>gayrı
  kayıp ol->kaybol- emir-e>emre

  3.İkinci hecesinde dar bir ünlü bulunan kimi fiillere ünlüyle başlayan bir ek gelirse :
  devir-ik>devrik sıyır-ık>sıyrık
  süpür-ün>süprüntü kıvır-ım>kıvrım
  çevir-il->çevril-

  4.Bazı birleşik kelimelerin teşkilinde :
  Pazar+ertesi>pazartesi kayın+ana>kaynana
  Cuma+ertesi>cumartesi kahve+altı>kahvaltı
  Pek+iyi>peki

  Not:“Assubay” imlâsı yanlıştır, doğrusu “astsubay”dır.

  5.Yapım eki almış bazı kelimelerde:
  sarı-ar->sararmak oyun-a>oyna-
  uyu-ku>uyku sızı-la>sızla-
  yalın-ız>yalnız yanıl-ış>yanlış
  ileri-le->ilerle ileri-de>ilerde

  Not:”Aşağıda” , “yukarıda” ,”nereden”,”burada”,”şurada”kelimelerini “aşağda” , “yukarda”,”nerden”,”şurdan”ve “burdan” şeklinde yazmak yanlıştır.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/01/2019 - 10:12