Günlük hayatta hangi isim, kaç defa ne için zikredilmeli

 • 26 Ağustos 2011
 • 85524 Okunma
 • 0 Cevap

0/5, 0 Oy
 1. ya fettah 489, günlük hayatta hangi isim kaç kere ne için zikredilmeli, ya rezzak, el fettah, ya cebbar, 489 ya fettah, el fettah 489, ya fettah kaç kere okunmalı, ya fettah ebced değeri, fettah 489, er rahman kaç kere okunmalı, el müheymin 145, el cebbar 206 defa, ya fettah ya rezzak esması, ya allah ya azim ya fettah ya cebbar, allahın isimlerinin anlamı günde kaç kez söylenmeli, el fettah 489 defa, er rahman kaç kere söylenmeli, er rahman kaç kez söylenmeli, ya halim esması, ya allah ya fettah ya rezzak, allahın 99 ismini günde kaç kez ne için zikredilmeli, ya cebbar ya kahhar, ya cabbar, günlük hayatta allah ın isimleri kaç kere ne için zikredilmeli

  Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  El-Melik (90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  El-Mü'min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.
  El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  El-Alim (150) İlim zenginliği için.
  El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.
  El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  Er-Rafi' (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.
  Es-Semi' (180) Duaların kabul olması.
  El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması. El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi. El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.
  El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.
  El-Celîl (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak. Er-Rakîb (312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  El-Mücîb (55-3.025) Duaların kabul olunması.
  El-Vâsi' (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  El-Hakîm (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  El-Vedûd (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.
  El-Mecîd (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.
  El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  El-Vekîl (66) Allah'tan her türlü yardım görmek.
  El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek. El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması.
  El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak. El-Mukaddim (184) Daima yükselmek. El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması. El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak. El-Âhir (801) Ömrün uzun olması. Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması. El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek. El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması. El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi. El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak. Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması. El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak. El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek. Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek. Mâlikü'l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması. Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi. El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak. El-Câmi (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması. El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek. El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik. El-Mâni' (161) Kaza ve belalardan emin olmak. Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek. En-Nâfi' (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak. En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak. El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması. El-Bedî' (86) Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak. El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak. Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak. Es-Sabûr (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

  Merhametsizlere 'Er Rahim', 'Er Rahman', aşırı sinirlilere 'El Halim', sevgi ve muhabbeti az olanlara 'El Vedud', nereye gideceğini bilemeyenlere 'Er Reşid, sıkıntı içinde olanlara 'El Vekil'...  Esmaül Hüsna yani Allah'ın isim ve sıfatlarını günlük hayatta zikretmenin insana pratik yararları var. Bu konuda ilahiyatçılar da doktorlar da hemfikir. Esmaü'l Hüsna üzerinde araştırma yapan isimlerden Dr. Ender Saraç sinirli birinin 'El-Halim' esmasını çekerek daha halim selim biri olabileceğine inanıyor. Tıpkı sabırsız birinin 'Ya Sabır' çekerek sabırlı olmayı becerebilmesi, merhametsiz birinin 'Er-Rahman, Er-Rahim' çekerek merhamet sahibi olmayı başardığı gibi.  Zaman Gazetesi Kürsü Sayfası Editörü Süleyman Sargın, Esmaü'l Hüsna bilgisinin Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Zira Kur'an'da da geçen bütün bu isim ve sıfatlar Allah'ı tanıtmakta.

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Hatip'e göre Allah'ı, isim ve sıfatlarıyla tanımak, O'nu her an yanında hissetmek, insan için büyük bir emniyet ve saadet vesilesi. Kişi inandığı Allah'ın isimlerini ve manalarını bilmekle vasıtasız olarak O'nunla bir nevi dostluk ve diyalog kurma imkanı bulmuş olur.

  Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi...

  Allah'ın her biri sonsuz sırlar taşıyan isimleri, aynı zamanda kullarının ona yöneldiği birer kapı mahiyetinde. Farklı ihtiyaçlar içindeki insanlar, o derdinin devası olan ilâhî ismi zikrederek Allah'a halini arz eder. Mesela hasta olan bir insan, "Rahîm ve Raûf" veya "Şâfî ve Muâfî" isimleriyle; ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb" isimleriyle; ilme ihtiyaç duyan bir insan "Allâmu'l-Guyûb" ismiyle; hidayete mazhar olmak isteyen bir insan "Hâdî ve Nûr" isimleriyle; sabırlı olmak isteyen bir insan da "Sabûr" ismiyle duada bulunur.  Her insanda bir ismin tecellisi ön palana çıkabilir mi?  Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına hemen "Hangi Esma'yı günde kaç kez zikretmeliyim?" sorusu geliyor. Uzmanlar, 'İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı' cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.  "En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir." (Ar'af, 180)

  "O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur." (Taha, 8)

  ***  Her ismin kainatta bir karşılığı var  Prof. Dr. Abdulaziz Hatip: Bazı müfessirlere göre "Âdem'e öğretilen isimler" de Esmâ-i Hüsnâ'dır. Yani bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır. Böylece Hz. Adem'e, bütün ilmî ve fennî kemâlât, inkişaf ve terakkilerin özü, çekirdeği ve yeteneği tevdi edilmiştir. Adem neslinin geliştirdiği bütün maddî ve kevnî terakkiler, bu ilk öğretimin güzel meyveleridir. Meleklere karşı insan nev'i olarak bize üstünlük kazandıran da budur.

  Genç ve diri kalmak için El-Hayy...  Dr. Ender Saraç : Dünya gezegeninde her şey sonuçta bu 99 ismin tecellisidir. İnsanlarda bu esmaların tecellilerini farklı şekillerde görüyoruz. İnsanlar kendi üzerlerinde hangi esmaların tecellilerini görmek istiyorlarsa onu vird edinebilirler. Ama bazı esmalar kokteyl halinde zikredilebilir. Bu da sinerjik bir etki bırakır. Mesela 'Er-Rahman Er-Rahim, Ya Fettah Ya Rezzak beraber çekilebilir. Bir de benim çok sevdiğim bir anti ageng esması var. El-Hayy... Genç ve diri kalmak için çekilebilir.

  İnsanoğlu, bu isimlere muhtaçtır  Süleyman Sargın: İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır.

  ALLAH (c.c) 99 Ismi ve Faziletleri[/i]  (Esmaül Hüsna´nin bütün anlamini icende toplayan, bütün alemlerin yaraticisi ve mabudu olan yüce zatin özel adidir)  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA ALLAH" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Imani ku´vvetlenir. Duasi kabul olunur. Seytanin serrinden emin olur. Mutluluga ulasir. Rizki genisler ve Allah in izniyle sifa bulur.  2. ER- RAHMAN  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA RAHMAN" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Hacetleri Yerine Gelir. Maddi Manevi Nimetlere Nail Olur.  3. ER- RAHÎM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA RAHÎM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Bütün Yaratiklarin Merhametini celbeder. Afet ve Belalardan Kurtulur. Ahirette ALLAH´in rahmetine nail olur.  4. EL- MELiK  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MELiK" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Bütün Kötülüklerden emin olur. Zalimin karsisinda güclü olur, sevilir, sayilir, bütün sirlara vakif olur.  5. EL- KUDDÛS  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA KUDDÛS" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Ahlaki Güzellesir. Kötü ahlaktan Kötü davranislardan uzaklasir. Ruh ve Sinir hastalar devam ederse Allahin izni ile sifa bulurlar.  6. ES- SELÂM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA SELÂM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Yüce Allah dünya ve ahiret islerinde ona kolaylik verir. Bela ve musibetlerden emin olur. Allahin izni ile sifa bulur.  7. EL- MÜMiN  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MÜMiN" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Küfürden Yalandan sirkten emein olur. Insan ve Cin serrinden emin olur. HEr türlü Hastaliktan kurtulur.  8. EL- MÜHEYMiN  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MÜHEYMiN" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Düsmanlarindan Emin olur. Dileklerine Nail olur.  9. EL- AZÎZ  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA AZÎZ" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Insanlar arasinda aziz olur. Yaratiklardan kimseye Muhtac olmaz. Rizki cogalir. Maksadina nail olur.  10. EL- CEBBÂR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA CEBBÂR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Herkes Tarafindan Sevilir. Insan ve Seytan Serrinden Korunur.  11. EL- MÜTEKEBBiR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MÜTEKEBBiR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Zalimlerden emin olur. Kazancinda bereket görür. Her türlü musibetten emin olur.  12. EL- HALiK  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA HALiK" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Maddi ve MAnevi hastaliklardan kurtulur. Isinde Basarili olur.  13. EL- BARÎ  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA BARÎ" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Maddi ve Manevi hastaliklardan kurtulur. Islarinde Basarili olur. SIkIntI ve stresten kurtulur.  14. EL-MÜSAVViR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MÜSAVViR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Islerinde Basarili olur. Zor isleri basarir. Muradina nail olur.  15. EL- GAFFÂR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA GAFFÂR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Günahlari af olur. Kalbi nurlanir. Kötü huylardan kurtulur.  16. EL- KAHHÂR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA KAHHÂR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Düsmanlarina Karsi galip gelir. Seytani ve nefsani duygulardan emin.  17. EL- VEHHÂB  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA VEHHÂB" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Bol Rizka erisir; ilim ve hikmet sahibi olur.  18. ER-REZZÂK  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA REZZÂK" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Rizki artar. Hastaliklardan emin olur. Maddi ve Manevi sikintilardan kurtulur.  19. EL-FETTÂH  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA FETTÂH" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur.Kalbi Temizlenir. Gönlünde büyük fetihler Meydana gelir. Bütün zor Kapilar acilir. SIkIntI ve sinir Hastaliklarindan emin olur.  20. EL- ALÎM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA ALÎM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Ilmi irfani artar. Maddi ve Manevi ilim Kapilari kendisi icin acilir.  21. EL- KABID  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA KABID" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Zulümden Kurtulur. Kötü huylardan kurtulur. SIkIntIlardan Kurtulur.  22. EL- BÂSiT  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA BÂSiT" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Rizki Genisler. Korku ve SIkIntilardan emin olur. Maddi ve Manevi Nimetlere kavusur.  23. EL- HÂFID  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA HÂFID" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Zalimlerin serrinden Korunur. Duasi kabul olunur.  24. ER- RÂFi  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA RÂFi" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Zalimlerden Kurtulur. Maddi ve manevi imkanlara kavusur.  25. EL- MUiZ

  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MUiZ" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Izzet ve Seref sahibi olur. ZAlimlerin serrinden emin olur.  . EL- MÜZiL  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA MÜZiL" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Zalimlerin Zulmünden korunur. Korktuklarindan emin olur.  27. ES- SEMÎ  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA SEMÎ" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Duasi Kabul olunur, Haceti yerine gelir. Kulak hastaligindan kurtulur.  28. EL- BASÎR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA BASÎR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Feraseti ve Basireti acilir. Göz hastaliklarindan kurtulur. Hafizasi güclenir.  29. EL- HAKEM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA HAKEM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Davalarinda Basarili olur. Ilim ve Hikmet sahibi olur.  30. EL- ADL  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA ADL" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Islerinde Adeletli olur. Zalimlerden emin olur.  31. EL- LATÎF  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA LATÎF" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Bütün Bela Hastalik, SIkInti ve zulümlerden emin olur. Ilahi Sirlara mazhar olur.  32. EL- HABÎR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA HABÎR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Kötü Ahlaktan Kurtulur. Zihni Acilir.  33. El- HALÎM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA HALÎM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Ahlaki Güzellesir. Sinirleri yatisir. Afetlerden korunur. kazanci artar.  34. El- AZÎM  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA AZÎM" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Izzet ve Serefe kavusur. Allah´in affina Mazhar olur. Korktugu seylerden emin olur.  35. EL- GAFÛR  Bir Müslüman inanarak ihlasla "YA GAFÛR" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine eserlerine nail olur. Allah´in affina Mazhar olur. Korktugu seylerden emin olur.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Yüklüyor...
18/01/2018 - 03:17