Fiziğin genel kronojisi

Sponsorlu Bağlantılar

 • 19 Nisan 2010
 • 370 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 19 Nisan 2010 #1
  Sponsorlu Bağlantılar

  Fiziğin genel kronojisi ile ilgili bilgiler

  1900 - 1925 Arası Bilgiler
  Yıl Kişi ve Olay

  1900: Lord Rayleigh= Kısa dalgaboyuları için kara cisim kanununun istatistiksel gösterimi
  1900: Ernest Rutherford= Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması
  1900: Antoine Henri Becquerel= Beta ışınlarının elektron oldukları iddiası
  1900: Lummer, Pringsheim Rubens, Kurlbaum= Kısa dalga boylarında Wien'in kara cisim kanununun başarısızlığı
  1900: Max Planck= Kara cisim radyasyonunda quanta , Planck'ın kara cisim prensibi ve Planck sabiti
  1900: Paul Villard= Gamma ışınları
  1900: Friedrich Dorn= Element 86, radon
  1900: Pyotr Lebedev= Radyasyon basıncı ölçüldü
  1901: Max Planck= Planck sabiti, Boltzmann sabiti, Avogadro sayısı ve elektron yükünün hesaplanması
  1901: Guglielmo Marconi= Atlantik boyunca Mors sinyallerinin iletimi
  1902: Philipp Lenard= Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi
  1902: Rutherford ve Soddy= Radyasyonla dönüşüm teorisi ve "atom enerjisi" deyiminin ilk kullanımı
  1902: Kelvin, Thomson= Atomun plum pudding modeli
  1903: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları pozitif yüklü
  1903: Curie ve Laborde= Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü
  1903: Johannes Stark= Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor
  1903: Philipp Lenard= Iki zıt kutuplu atom modeli
  1904: Albert Einstein= Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  1904: Hendrik Lorentz= Lorentz transformasyonlarının son şekli
  1904: Hantaro Nagaoka= Atomun gezegen modeli
  1904: Ambrose Flemming= Diode radyo lambası ve doğrultucu
  1904: Henri Poincare= Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi
  1904: Ernest Rutherford= Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı
  1905: Albert Einstein= Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması
  1905: Albert Einstein= Fotoelektrik için light-quantum teorisi
  1905: Albert Einstein= Özel Görecelik
  1905: Paul Langevin= Paramagnetiklerin atom teorisi
  1905: Percival Lowell= Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü
  1905: Hermann Nernst= Termodinamiğin 3. kuralı
  1905: Albert Einstein= Kütle ve enerji birbirine eşgeğer
  1906: Albert Einstein= Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması
  1906: Joseph Thomson= X-ışın fotonlarının Thomson saçılımı ve atomdaki elektron sayısı
  1906: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları havada saçılır
  1906: Lee de Forest= Triode radyo lambası
  1907: Albert Einstein= Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)
  1907: Urbain ve von Welsbach= Element 71, lutetium
  1908: Hermann Minkowski= Uzay ve zamanın geometrik tekliği
  1908: Hans Geiger= Radyoaktiviteyi ölçmek için geiger sayacı
  1908: Heike Kammerlingh-Onnes= Sıvı helium
  1908: Geiger, Royds, Rutherford= Alpha parçacıklarını helium çekirdeği gibi tanımlama
  1909: Albert Einstein= Fotonların parçacık-dalga ikiliği
  1909: Johannes Stark= Foton momentumu
  1909: Geiger ve Marsden= Alfa parçacıklarının altın metal üzerindeki normal olmayan saçılımı
  1909: Robert Millikan= Elektron yükünün ölçümü
  1910: Albert Einstein= Uzay neden mavi?
  1910: Matthew Hunter= Titanium elementinin yalıtımı
  1910: Theodor Wulf= Atmosferik radyasyonun fazlalığı
  1911: Victor Hess= Uzaydan yüksek mesafeli radyasyon
  1911: Heike Kammerlingh-Onnes= Superiletkenlik
  1911: Ernest Rutherford= Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti
  1912: Joseph Thomson= Kütle spektrometresi ve izotopların ayrışımı
  1912: Henrietta Leavitt= Cepheid değişken yıldızlarının period - parlaklık ilişkisi
  1912: Robert Millikan= Planck sabitinin ölçümü
  1912: Peter Debye= Özgül ısı kanununun düşük sıcaklıklar için Geliştirilmesi
  1912: Charles Wilson= Cloud chamber
  1912: Max Von Laue= X-ışınlarının kırınım sonucu oluşan elektomagnetik radyasyon olarak açıklaması
  1912: Albert Einstein= Uzay-Zaman eğriliği
  1912: Vesto Melvin Slipher= Andromeda galaksisinin maviye kayış (blue-shift)'ı gözlemlendi
  1912: Gustav Mie= Doğrusal olmayan alan teorisi
  1913: Niels Bohr= Atomik yörüngelerin quantum teorisi
  1913: Niels Bohr= Nükleer özellik olarak radyoaktivite
  1913: Jean-Baptiste Perrin= Atom ve moleküllerin boyutları için teori
  1913: Fajans ve Gohring= Element 91, protactinium
  1913: Bragg ve Bragg= X-ışını kırınımı ve kristal yapıları
  1913: Hans Geiger= Atom numarası ve nukleer yük arasındaki ilişki
  1913: Johannes Stark= Hidrojen spektrum çizgilerinin elektirik alanı içinde bölünmesi
  1913: Frederick Soddy= Izotope
  1914: James Chadwick= Temel beta spektrumu sürekli ve enerji değişkenlikleri gösteriyor.
  1914: Harry Moseley= Çekirdek elektrik yükü ve atom numarası arasındaki ilişkiyi ispatlamak için X-ışınlarının kullanımı
  1914: Ejnar Hertzsprung= Büyük Magellanic bulutu uzaklığının, Cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
  1914: Rutherford, da Costa Andrade= Gamma ışınlarının kuvvetli foton olarak tanımlanması
  1915: Albert Einstein= Genel görecelik
  1915: David Hilbert= Gravitasyon alan denklemlerinde action prensibi
  1915: Albert Einstein= Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması
  1916: Robert Millikan= Fotoelektrik etkide enerji kanununun ispatı
  1916: Albert Einstein= Gravitasyonel dalgaların öngörümü
  1916: Albert Einstein= Genel görecelikte enerji-momentum korunumu
  1916: Karl Schwarzs*****= Gravitasyon alan denklemlerindeki garip sonuç küçük kara deliğin habercisi
  1916: Arnold Sommerfeld= Ileri atomik quantum numarası ve spekturumun kesin yapısı, fine structure sabiti
  1917: Harlow Shapley= Galaksinin çapının 100.000 parsec olarak tahmini
  1917: Albert Einstein= Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli
  1917: Vesto Melvin Slipher= Birçok galaksinin kırmızıya-kayış'ı olduğu gözlemlendi
  1917: Willem de Sitter= Evrenin maddesiz statik model açıklaması
  1917: Arthur Eddington= Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz
  1917: Rutherford, Marsden= Nitrojenden hidrojen ve oksijenin yapay olarak ayrıştırılması
  1918: Harlow Shapley= Globular kümesi uzaklığının cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
  1918: Harlow Shapley= Galaksimizin büyüklüğü ve şeklinin tesbiti
  1918: Reissner ve Nordstrom= Yüklü kara deliklerin varlığını ortaya koyan Einstein denklemlerinin çözümü
  1918: Emmy Noether= Klasik fizikte simetri ve korunum denklemleri arasındaki matematiksel ilişiki
  1918: Francis Aston= Kütle spektrometresi
  1918: Herman Weyl= Guage teori
  1919: Ernest Rutherford= Çekirdekte protonun varlığı
  1919: Francis Aston= Hidrojen'nin helium'a fission'u çok fazla enerji açığa çıkarıyor.
  1919: Crommelin, Eddington= Eclipse sırasında Einstein'ın starlight sapması tahmininin doğrulanması
  1919: Arthur Eddington= Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü
  1920: Ernest Rutherford= Neutron'un öngörümü
  1920: Anderson, Michelson= Betelgeuse yıldızı büyüklüğünün stellar interferometre kullanılarak ölçümü
  1920: Harkins, Eddington= Hidrojen fission enerjisi yıldızların enerji kaynağı olabilir.
  1920: Shapley ve Curtis= Evrenin yapısı ve büyüklüğü üzerine büyük tartışma
  1921: Theodor Kaluza= Yeni boyut ekleyerek elektromagnetizm ve gravitasyonun bütünleştrilmesi
  1921: Bieler ve Chadwick= Güçlü nükleer etkileşim için kanıt
  1921: Stern ve Gerlach= Atomik magnetik momentin ölçümü
  1921: Charles Bury= Elementlerin kimyasından elektronik yapılarının tesbiti
  1922: Cornelius Lanczos= De Sitter evreninden genişleyen evrene geçiş
  1922: Alexsandr Friedmann= Içinde maddeyle beraber genişleyen ve salınan evren modeli
  1923: Compton ve Debye= Compton etkisi teorisi
  1923: Arthur Compton= Compton etkisinin ispatı fotonu parçacık olarak tanımlamamızı destekler
  1923: Louis de Broglie= Parçacıkların dalga yapısının öngörümü
  1923: Davisson ve Kunsman= Elektron kırınımı
  1923: Coster ve von Hevesy= Element 72, hafnium
  1923: Herman Weyl= De Sitter evreni uzaklıkla kırmızıya kayış arasında doğrusal bir ilişki öngörür.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  1924: Edwin Hubble= Cepheid değişkenleri kullanarak diğer galaksilerin mesafelerinin ölçümü
  1924: Edward Appleton= Ionosphere
  1924: Satyendra Bose= Planck kanununun türetimi
  1924: Bose ve Einstein= Foton istatistiği ve Bose-Einstein yoğunluğu
  1924: Albert Einstein= Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği
  1924: Wolfgang Pauli= Zeeman etkisinin açıklaması ve elektronun iki-değerlikli yapısı
  1924: Wolfgang Pauli= Exclusion prensibi
  1924: Ludwik Siberstein= Nebulae için kırmızıya kayış iddiası
  1925: Walter Elsasser= Walter Elsasser elektron kırınımının maddenin dalga özelliği olarak açıklanması
  1925: Vesto Melvin Slipher= Galaksilerin Kırmızıya Kayış'ı mesafe-hız ilişkisini ortaya koyuyor.
  1925: Robert Millikan= Kozmik ışınların üst atmosferde keşfi
  1925: Noddack, Tacke Berg= Element 75, rhenium
  1925: Werner Heisenberg= Quantum mekanik geçiş teorisi
  1925: Born ve Jordan= Heisenberg quantum mekaniğinin matrix gösterimi
  1925: Paul Dirac= Genel quantum mekanik q-number teorisi
  1925: Pascual Jordan= Ikincil quantizasyonu
  1925: Goudsmit ve Uhlenbeck= Elektron spin
  1925: Enrico Fermi= Elektron istatistiği
   


  Yazan: Albert Einstein

  Sponsorlu Bağlantılar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/07/2019 - 16:46