Dunyanin En Buyuk Soykirimlari

 • 5 Ağustos 2014
 • 519 Okunma
 • 1 Cevap

 1. 1. İspanyol ve Amerikalıların Yerlilere
  Uyguladığı Soykırım 1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında
  nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı
  22 yıl içerisinde 28 bine indi. 2. Norveçlilerin Taterlere (Göçer) Uyguladığı
  Soykırım Norveçliler 1920-30'larda çıkardıkları yasalarla
  Nordik irk‘ın arılığını korumak için etnik grup
  Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar.
  Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o
  kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu.
  Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri
  uygulanıldı. 3. İngilizlerin Avustralyalı Yerlilere Uyguladığı
  Soykırım İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında
  sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da
  yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak
  yok ettiler.
  İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı
  bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750 bin siyah derili
  aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ
  kalabildi. 4. Almanların Batı Afrika'da Namibyalılara
  Uyguladığı Soykırım Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü
  ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika
  (Namibya)'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar.
  Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt
  madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero
  ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine
  adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine
  taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk
  dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan
  kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132
  bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi. 5. Almanların Yahudi ve Çingenelere
  Uyguladığı Soykırım Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman
  İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman
  ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya
  etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca
  kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda
  yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
  Alman yönetimi öncelikle kendilerinden
  olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip
  harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca
  Çingenelerin yüzde 94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef
  grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer
  ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik
  bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve
  zehirlenerek öldürüldü. 6. Amerikalı ve İngilizlerin Almanlara
  Uyguladığı Soykırım Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı
  kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine
  sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün
  süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız
  insanların sığındığı Dresden kentine intikam
  amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200
  bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme
  harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların
  oluşturduğu 200 bin kişi öldü.
  Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine
  atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden'e uygulanan soykırımın
  büyüklüğünü gözler önüne serdi. 7. Danimarkalıların Alman Mültecilere
  Uyguladığı Soykırım İkinci Dünya Savası'nın bitiminde Sovyet
  Ordusu'nun Alman topraklarına doğru
  ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci
  Danimarka'ya sığındı.
  Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların
  oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve
  yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı, ishal sonucu
  yaşamlarını kaybettiler. 8. Rumların Kıbrıs'ta Türklere Uyguladığı
  Soykırım İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası
  üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla
  Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz
  yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar.
  1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı
  noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar.
  1952 yılında EOKA adli terör örgütü kuruldu.
  EOKA sistematik bir biçimde başlattığı
  saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını
  öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında
  EOKA'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk
  öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk
  evlerini terk etmek zorunda kaldı. 9. Yunanlıların Batı Trakya'da Türklere karşı
  asimilasyon yoluyla uyguladığı Etnik ve
  Kültürel Soykırım 1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan
  azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin
  anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Bati
  Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde
  sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı.
  Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler
  arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk
  azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin
  hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının
  kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi
  yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. 10. Bulgarların Türklere karşı uyguladıkları
  Etnik ve Kültürel Soykırım 1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti
  Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5
  milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir
  asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede
  yasayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla
  Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi
  bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet
  emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi
  yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet
  ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla
  sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar
  yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler
  giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp
  protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine
  askeri birliklerce ateş acildi. 1.000 Türk
  Belene'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk
  zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda
  kaldı. 11. Amerikalıların Irak'ta yaptıkları Soykırım Felluce'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp
  çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler
  tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi
  bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD,
  Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin
  üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB
  ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız
  kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım
  tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses
  çıkarmamıştır.
   


  Yazan: @Safak
  Mobil cihaz ile gönderdi
  muhammed4949 bunu beğendi.
 2. Geliye Zilan katliamı
  "Ağrı Dağı bozgunundan (Ağrı İsyanı: 1930) sonra Kürtler akın akın Geliye Zilan'a sığınmışlardı. Toplanan insanların sayısı hiç kimse tarafından hiçbir zaman saptanamadı. Ama Geliye Zilan, tarihte benzeri olmayan bir katliama tanık oldu.
  Gelinin giriş ve çıkışları tutulmuş, on binlerce asker tarafından baştan başa sarılmış, sonra kırım başlamış, kırım boyunca yer gök insan feryatlarıyla dolmuştu. Yeni doğmuş bebekten 90'lık ihtiyara kadar her yaş ve cinsiyetten sayısız insan; mitralyöze tutularak, süngülenerek, buğday başağı biçilircesine yok edildi.
  Devletin yarı resmi gazetesi durumunda olan Cumhuriyet gazetesi, 16 Temmuz 1930 tarihindeki sayısında Zilan vadisindeki toplu katliamı şöyle veriyordu:
  "Karaköse, 14 (Özel muhabirimiz bildiriyor)- Ağrı eteklerinde eşkıyaya katılan köyler yakılarak, ahalisi Erciş'e sevk ve orda iskan olunmuştur. Zilan harekatında imha edilen eşkıya miktarı, 15 binden fazladır. Yalnız, bir müfreze önünde düşüp ölenler 1000 kişi tahmin ediliyor. Zilan deresine sıvışan 5 şaki teslim olmuştur. Buradaki harp, pek müthiş bir tarzda cereyan etmiştir.
  Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/tarih/14287-k-rt-katliam.html#post102931
  Zilan deresi, lebalep cesetlerle dolmuştur." Kaynak:Ahmet Kahramanı'ın Kürt İsyanları (Tedip ve Tenkil) kitabından (s.211,
  AÇIKLAMA: textul_paye;
  DEVLET bu katliamı yine bir kısım kürt aşiretlerin desteğiyle yaptı bu kısım kürt kürt aşiretlerinde kurduğu milislerle yaptı..... geliye zilan dediğimiz yerde ki çevre köylerdeki bütün kürtleri dediğimiz yere de yani kürtçe adı ile ser çeme geliye zilane (zilan deresinde) taoplayarak kadın çoluk çocuk 15 bin kişiyi tarıyarak öldürüyorlar.. akrabalarımın çoğu burda öldü.. vurulduklarında zilan deresi [çeme geliyee zilane] sadece kan akıyormuş .... arkadaşlar büyük bir vahşet .. devlet o köylere kırgız türklerini yerleştirdi ... kırgız türklerini yerleştiren kenan evren idi...[DOUBLEPOST=1411038814,1411038799][/DOUBLEPOST]bunu unutmussun
   
  Samsung ile gönderdi
Yüklüyor...
15/12/2018 - 21:53