Dunyanin En Buyuk Soykirimlari

Sponsorlu Bağlantılar

@Safak

@Safak

Üye
    Konu Sahibi
Dunyanin En Buyuk Soykirimlari
1. İspanyol ve Amerikalıların Yerlilere
Uyguladığı Soykırım 1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında
nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı
22 yıl içerisinde 28 bine indi. 2. Norveçlilerin Taterlere (Göçer) Uyguladığı
Soykırım Norveçliler 1920-30'larda çıkardıkları yasalarla
Nordik irk‘ın arılığını korumak için etnik grup
Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar.
Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o
kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu.
Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri
uygulanıldı. 3. İngilizlerin Avustralyalı Yerlilere Uyguladığı
Soykırım İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında
sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da
yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak
yok ettiler.
İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı
bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750 bin siyah derili
aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ
kalabildi. 4. Almanların Batı Afrika'da Namibyalılara
Uyguladığı Soykırım Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü
ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika
(Namibya)'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar.
Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt
madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero
ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine
adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine
taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk
dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan
kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132
bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi. 5. Almanların Yahudi ve Çingenelere
Uyguladığı Soykırım Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman
İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman
ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya
etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca
kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda
yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.
Alman yönetimi öncelikle kendilerinden
olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip
harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca
Çingenelerin yüzde 94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef
grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer
ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik
bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve
zehirlenerek öldürüldü. 6. Amerikalı ve İngilizlerin Almanlara
Uyguladığı Soykırım Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı
kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine
sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün
süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız
insanların sığındığı Dresden kentine intikam
amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200
bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme
harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların
oluşturduğu 200 bin kişi öldü.
Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine
atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden'e uygulanan soykırımın
büyüklüğünü gözler önüne serdi. 7. Danimarkalıların Alman Mültecilere
Uyguladığı Soykırım İkinci Dünya Savası'nın bitiminde Sovyet
Ordusu'nun Alman topraklarına doğru
ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci
Danimarka'ya sığındı.
Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların
oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve
yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı, ishal sonucu
yaşamlarını kaybettiler. 8. Rumların Kıbrıs'ta Türklere Uyguladığı
Soykırım İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası
üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla
Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz
yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar.
1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı
noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar.
1952 yılında EOKA adli terör örgütü kuruldu.
EOKA sistematik bir biçimde başlattığı
saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını
öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında
EOKA'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk
öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk
evlerini terk etmek zorunda kaldı. 9. Yunanlıların Batı Trakya'da Türklere karşı
asimilasyon yoluyla uyguladığı Etnik ve
Kültürel Soykırım 1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan
azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin
anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Bati
Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde
sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı.
Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler
arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk
azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin
hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının
kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi
yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. 10. Bulgarların Türklere karşı uyguladıkları
Etnik ve Kültürel Soykırım 1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti
Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5
milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir
asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede
yasayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla
Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi
bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet
emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi
yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet
ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla
sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar
yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler
giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp
protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine
askeri birliklerce ateş acildi. 1.000 Türk
Belene'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk
zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda
kaldı. 11. Amerikalıların Irak'ta yaptıkları Soykırım Felluce'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp
çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler
tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi
bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD,
Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin
üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB
ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız
kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım
tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses
çıkarmamıştır.
 
  • Beğen
Tepkiler: muhammed4949
omer durus

omer durus

Üye
Geliye Zilan katliamı
"Ağrı Dağı bozgunundan (Ağrı İsyanı: 1930) sonra Kürtler akın akın Geliye Zilan'a sığınmışlardı. Toplanan insanların sayısı hiç kimse tarafından hiçbir zaman saptanamadı. Ama Geliye Zilan, tarihte benzeri olmayan bir katliama tanık oldu.
Gelinin giriş ve çıkışları tutulmuş, on binlerce asker tarafından baştan başa sarılmış, sonra kırım başlamış, kırım boyunca yer gök insan feryatlarıyla dolmuştu. Yeni doğmuş bebekten 90'lık ihtiyara kadar her yaş ve cinsiyetten sayısız insan; mitralyöze tutularak, süngülenerek, buğday başağı biçilircesine yok edildi.
Devletin yarı resmi gazetesi durumunda olan Cumhuriyet gazetesi, 16 Temmuz 1930 tarihindeki sayısında Zilan vadisindeki toplu katliamı şöyle veriyordu:
"Karaköse, 14 (Özel muhabirimiz bildiriyor)- Ağrı eteklerinde eşkıyaya katılan köyler yakılarak, ahalisi Erciş'e sevk ve orda iskan olunmuştur. Zilan harekatında imha edilen eşkıya miktarı, 15 binden fazladır. Yalnız, bir müfreze önünde düşüp ölenler 1000 kişi tahmin ediliyor. Zilan deresine sıvışan 5 şaki teslim olmuştur. Buradaki harp, pek müthiş bir tarzda cereyan etmiştir.
Kaynak: Bydigi Forum
Zilan deresi, lebalep cesetlerle dolmuştur." Kaynak:Ahmet Kahramanı'ın Kürt İsyanları (Tedip ve Tenkil) kitabından (s.211,
AÇIKLAMA: textul_paye;
DEVLET bu katliamı yine bir kısım kürt aşiretlerin desteğiyle yaptı bu kısım kürt kürt aşiretlerinde kurduğu milislerle yaptı..... geliye zilan dediğimiz yerde ki çevre köylerdeki bütün kürtleri dediğimiz yere de yani kürtçe adı ile ser çeme geliye zilane (zilan deresinde) taoplayarak kadın çoluk çocuk 15 bin kişiyi tarıyarak öldürüyorlar.. akrabalarımın çoğu burda öldü.. vurulduklarında zilan deresi [çeme geliyee zilane] sadece kan akıyormuş .... arkadaşlar büyük bir vahşet .. devlet o köylere kırgız türklerini yerleştirdi ... kırgız türklerini yerleştiren kenan evren idi...bunu unutmussun
 


Üst Alt