Cebirsel ifadeler ne demektir?

 • 19 Nisan 2010
 • 643 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Belli bir kurala göre verilen sayı örüntülerini harfler kullanarak denkleme dökme şekline cebirsel ifadeler denir. Diğer bir tanımla cebirsel ifadeler, bir harfin veya değişkenin belli bir pozitif tam kuvvetinin bir rasyonel sayı katı olan terimlerin toplamı, farkı veya çarpımıdır.
  Örneğin Ali’nin yaşının 2 fazlası demek x+2
  Bu tür denklemleri çözerken amaç bilinmeyeni yani harfleri yalnız bırakıp harflerin sayı karşılığını bulmaktır.
  Cebirsel ifadelerde kullanılan harfler sayıları temsil eder ve bilinmeyen veya değişken olarak isimlendirilir.
  Değişken yerine bir sayı yazarak cebirsel ifadenin o sayı için değerini buluruz.
  Değişkeni ve bu değişkenin kuvvetleri eşit olan cebirsel ifadeler benzer terimlerdir.
  Cebirsel ifadeler toplanırken benzer terimlerin kat sayıları toplanır.
  Cebirsel ifadeler, sayısal ifadelerin başka bir gösterimi olduğundan çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği uygulanır.
  Eşit işareti (< Resmi açmak için tıklayın >
  ve bilinmeyen içeren sayı cümlesine denklem denir. Denklemi doğru yapan değişkenin değerine o denklemin çözümü denir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Farklı şekillerin biraraya gelmesi sonucu oluşan yeni şekillere örüntü denir.Örüntüye halı desenlerini, sınıflardaki fayansların dizilişlerini örnek verebiliriz.İşte bunlar belli bir sayısal kurala göre dizilirler.

  CEBİRSEL İFADELERLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

  1)Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır?

  Veli=x
  3x+5=17
  3x=17-5
  3x=12
  3x/3=12/3
  x=4

  2) (-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamını bulalım.

  (-3x+5) + (x-7) = -3x+5+x-7
  = (-3x+x)+(5-7)
  = (-3+1)x + (-2)
  = -2.x -2
  = -2x-2

  3) 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyor.Bu ifadede;
  a) Kaç tane terim vardır?
  b) Sabit terim hangisidir?
  c) 2 ve 4. terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini yazınız.
  d) Benzer terimler varsa hangileridir?

  a) 4 tane terim vardır.
  b) Sabit terim 9'dur.
  c) 2. ve 4. terimlerin katsayıları -7, -2
  2. ve 4. terimlerin bilinmeyenleri b, a
  d) 6a ile -2a benzer terimlerdir.

  4) -(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  -(x-9)+2(4-3x)+8x = -x+9+2(4-3x)+8x
  = -x+9+8-6x+8x
  = -x-6x+8x+9+8
  = -7x+8x+17
  = +x+17
  = x+17

  5) -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.

  önce parantezin önündeki işaret ve sayıları parantezin içindeki her sayıyla ayrı ayrı dağıtarak çarpalım.İşaretlere dikkat !!!
  = +x+5-3x+3-5+2x+15x+3
  = +x-3x+2x+15x+5+3-5+3
  = +15x+6
  = 15x+6

  6) Bir kenarının uzunluğu x2 olan karenin

  alanını ve çevresini bulunuz.

  Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.
  A=x2.x2

  A=x4

  Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.
  Ç=x2+x2+x2+x2

  Ç=4.x2  7) Bir kenarının uzunluğu 3X olan

  karenin


  alanını ve çevresini bulunuz.

  Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.
  A=3X.3X

  A=9x2

  Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.
  Ç=3X+3X+3X+3X

  Ç=12X


  8) Bir kenarının uzunluğu X+5 olan

  karenin alanını ve çevresini bulunuz.

  Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız.

  A=(X+5).(X+5)

  A=x2+10X+25

  Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.
  Ç==(X+5)+(X+5)+(X+5)+(X+5)

  Ç=4X+20


  9) Kısa kenarı X, uzun kenarı x2

  olan dikdörtgenin alanını ve çevresini

  bulunuz.

  Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız.
  A=x.x2

  A=x3

  Dikdörtgenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.
  Ç==X+x2+X+x2

  Ç=2x2+2X  10) Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2x2

  olan dikdörtgenin alanını ve çevresini

  bulunuz.

  Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız.
  A=3.2x2

  A=6x2

  Dikdörtgenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız.

  Ç==3+2x2+3+2x2


  Ç=4x2+6  11) Aşağıdaki cebirsel ifadeleri en sade şekilde yazınız.

  a) m2-m+m2+m = 2m2

  b) 2x2-3x-5x-4x2+8 = -2x2-8x+8

  c) x2- (x-1)2+x = x2-x2+2x-1+x = 3x-1

  d) (x-1)2+(x+2)2=(x2-2x+1)+(x2+4x+4)

  (x-1)2+(x+2)2= x2-2x+1+x2+4x+4


  (x-1)2+(x+2)2= 2x2+2x+5
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
21/01/2019 - 02:59