Bilgisayar İngilizcesi


Mad EagLe

Mad EagLe

Üye
    Konu Sahibi


Evet arkadaşlar bunlar bilgisayarda özellikle Türkçe desteği bulunmayan yazılımlarda illaki karşımıza çıkabiliyor. Eğer İngilizce dili ile bir sıkıntımız varsa bu sorun yaratabiliyor. Burada biraz egzersiz yaparak hem biraz İngilizce kelime dağarcığımızı, hem de bilgisayarda karşılaştığımız yazılım olsun, hata raporu olsun ya da herhangi bir komut vs olsun bu tarz durumlarda en azından bize ne demek istediğini ya da bizden ne istediğini anlamamız için bilgisayar terimlerinin bazılarını topladım umarım faydanıza bir konu olur :)


Terimlerden başlayalım :)

computer = bilgisayar

device = aygıt, (cihaz)

compute = hesaplamak

calculate = hesaplamak

reckon = saymak, hesaplamak

frame= gövde, iskelet

contemporary = çağdaş

possess = sahip olmak

receive = almak, kabul etmek

accuracy = doğruluk

store = saklamak

instruction = komut

switch = anahtar

wire = tel, kablo, (bağlamak)

motor = motor

integrated circuit = tümleşik devre, (entegre devre )

microprocessor = mikroişlemci

harddisk = sabit disk

floppy disk = disket sürücü (disket)

main board = ana kart

network = ağ, (şebeke)

computer system = bilgisayar sistemi

adding = toplama

subtracting = çıkarma

equations = denklem

print = basmak, yazıcıdan çıktı almak

draw = çizmek

plot = çizmek, (plan ya da harita gibi şeyler çizmek)

sort = sıralamak

data = veri

merge = birleştirmek

search = aramak

logicial = mantıklı

comparison = karşılaştırma

desk-top = masa-üstü

remotely = uzak olarak

scattered = ayrılmış, dağılmış

line = hat

special-purpose = özel-amaçlı

airline reservation system = havayolları yer ayırtma sistemi

scientific = bilimsel

educational = eğitimsel, (eğitimle ilgili)

social = sosyal

application = uygulama

solution = çözüm


Terimlerin Teleffuzu

computer (kompütür, kımpitür)

device (divays)

compute (kompü:t)

calculate (kalküleyt)

reckon (rekın)

frame (freym)

contemporary (kontempıreri)

possess (pozes)

receive (risiv)

accuracy (akküreysi)

store (sto:r)

instruction (istrakşın)

switch (sviç)

wire (vayr)

motor (motor)

integrated circuit (integreytıd sörkıt)

microprocessor (mikroprocesesır)

harddisk (harddiks)

floppy disk (flopi disk)

main board (meyn bord)

network (network)

computer system (kompütır sistım)

adding (eding)

subtracting (sabtrakting)

equations (ekueyjıns)

print (print)

draw (drow)

plot (plot)

sort (sort)

data (deyta)

merge (mörc)

search (sörç)

logicial (locikıl)

comparison (komperısın)

desk-top (dektop)

remotely (rimu:tli)

scattered (sketırıd)

line (layn)

special-purpose (speşıl pörpıs)

airline reservation system (eirlayn rezırveyşın sistım)

scientific (sayntifik)

educational (ecükeyşınıl)

social (soşıl)

application (eplikeyşın)

solution (soluşın)


Ana Terimler ve Cümle İçinde Kullanılışları

Corresponding (karşılık gelmek)
The primary key value of each record in the primary table corresponds to the value in the matching field of fields of many records in the related table.
Türkçesi: Ana tablodaki her kaydın ana anahtarı ilişkili tabloda bir çok kaydın alan ya da alanlarındaki değerlere karşılık gelir.


For example %SBSUsername% variable corresponds to the username for the user.
Türkçesi: Örneğin %SBSUsername% değişkeni kullanıcı için kullanıcı adına karşılık gelir.


Substitute (yerine koymak, vekalet etmek)
Substitute your own URL, when creating animated banner.
Türkçesi: Canlandırmalı afiş yarattığınızda, kendi URL'inizi yerine koyun.


Use TCP/IP as a substitute for Netware IP address.
Türkçesi: Netware IP adreslerinin yerine TCP/IP'yi kullanın.


For application name, substitute the name of user.
Türkçesi: Uygulama adı yerine, kullanıcı adını kullanın.


Holds (tutmak)
Exchange holds messages destined for routing group.
Türkçesi: Exchange routing grup için gönderilen mesajları tutar.


It holds a partial set of objects stored in the Global Catalog.
Türkçesi:Global Katalog içinde depolanan nesnelerin bir kısmını tutar.


Available (kullanılabilir, uygun, mevcut)


Following options are available.
Türkçesi: Aşağıdaki seçenekler geçerlidir.


Windows Installer is available for Windows 98.
Türkçesi: Windows 98 için Windows Installer vardır.


Financial funtions are not available in JavaScript.
Türkçesi: JavaScript için finansal fonksiyonlar yer almaz.


Along with (Birlikte)
Along with the Bytes Written counter, this gives an overall indication of byte traffic across Winsock Proxy connections.
Türkçesi: Bytes Writtn sayacıyla birlikte, bu, Winsock Proxy bağlantıları arasındaki bayt trafiği hakkında genel bir bilgi verir.


You will find View menu along with several toolbar button.
Türkçesi: Çeşitli araç çubuğu düğmesiyle birlikte View menüsünü bulacaksınız.


in terms of ('a göre)
In terms of Exchange Server configuration, demand dial router connection is the same as a dial-up connection.
Türkçesi: Exchange Server yapılandırmasına göre isteğe bağlı çevirmeli router bağlantısı çevirmeli bağlantı ile aynıdır.


A scan strategy can be much less costly in terms of total I/O and time.
Türkçesi: Bir inceleme stratejisi, toplam I/O ve zaman bakımından daha az maliyetli olabilir.


Prompts (istemek, sormak)
Configuration Wizard prompts you to select the type of the file.
Türkçesi: Yapılandırma sihirbazı dosya türünü seçmenizi ister.


Distinct (farklı)
Discovery and client installation are two distincted processes that occur in adding a client to an SMS site
Türkçesi: Discovery ve istemci kurulumu, bir istemcinin SMS sitesinde eklenmesinde oluşan iki ayrı işlemdir.


Encounter (karşılaşmak)
If you have ordered anything through the Web, you have probably encountered the forms.
Türkçesi: Web üzerinde herhangi bir şey sipariş ettiyseniz, büyük olasılıkla formlarla karşılaşmışsınızdır.


Discrepancies (çelişki, farklılık, uyumsuzluk)
Setup reports discrepancies.
Türkçesi: Kurulum programı (setup), uyumsuzlukları gösterir.


It shows severe performance discrepancies between servers.
Türkçesi: Sunucular arasında ciddi performans farklılıklarını gösterir.


Anticipation (beklemek, ummak, kestirmek)
Active Directory using more space than anticipated.
Türkçe: Active Directory, beklenenden daha çok yer kullanıyor.


It can be very difficult to anticipate future user needs.
Türkçe: Gelecekteki kullanıcı gereksinimlerini kestirmek zor olabilir.


Degree (derece)
That program allows you interact with them to some degree.
Türkçesi: O program belli bir derece etkileşimde bulunabilmenize olanak sağlar.


It provides a very high degree of flexibility.
Türkçesi: Yüksek derecede esneklik sağlar.


It provides highest degree of interoperability with other tools.
Türkçesi: Diğer araçlarla yüksek derecede etkileşim sağlar.


Adhere (kurallara uymak, bağlanmak)
Document does not adhere to XML rules.
Türkçesi: Belge XML kurallarına uymaz.


We must implement all necessary security meausures needed to adhere to the previously defined security.
Türkçesi: Daha önce tanımlanan güvenliği karşılamak için gerekli tüm güvenlik önlemlerini uygulamalıyız.


Client computers adhere to the minimum requirements as described above.
Türkçesi: İstemci bilgisayarlar yukarıda açıklanan minimum gereksinimleri karşılar.


inherently (doğal olarak)
Windows 2000 Servers are inherently multi-user capable in certain ways.
Türkçesi: Windows 2000 sunucuları doğal olarak belirli şekillerde çok kullanıcıdır.Dictates (zorla kabul ettirmek, zorunlu yolu tarif etmek)
Hardware desing dictates which configuration should be used?
Türkçesi: Donanım tasarımı hangi yapılandırmanın kullanılacağını belirtir.


Relational model dictates that each row in a table be unique.
Türkçesi: İlişkisel model tablo içindeki her satırın benzersiz olmasını zorunlu kılar.


Literally (kelimesi kelimesine, tam tamına)
A subquery is literally a query within a query.
Türkçesi: Bir alt sorgu tam tamına bir sorgu içindeki diğer bir sorgudur.


Literally thousands of companies offer Web hosting services.
Türkçesi: Binlerce şirket Web barındırma hizmeti sunar.


Overlap (örtüşmek, üzerini kaplamak)
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server enables the overlap of Internet Protocol (IP) address ranges to be created in the LAT.
Türkçesi: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, LAT içinde oluşturulan IP adresi aralığıyla örtüşmesi sağlar.


Setting (ayarlamak)
If you change settings on the Alarms tab in the Power Management tool and then change settings using the Power Meter icon on the taskbar, the settings you previously changed on the Alarms tab are lost when you shut down Windows.
Türkçesi: Power Management aracı içindeki Alarms sekmesindeki ayarlamaları değiştirir ve ardından görev çubuğundaki Power Meter simgesini kullanan ayarları değiştirin, Windows'u kapattığınızda, Alarm sekmesindeki daha önce değiştirdiğiniz ayarlar kaybolur.


Specify (belirlemek)
When you set the properties of a Windows-based executable file, you cannot specify the working directory.
Türkçesi: Bir Windows-tabanlı çalıştırılabilir dosyasını özelliklerini ayarlarsanız, çalışma dizinini belirleyemezsiniz.
Consist of (-den oluşmak)


With the Information Store Viewer, you can view or set details about a user's message storage files, which consist of the private information store, the personal folder file (.pst), and the offline folder file (.ost).
Türkçesi: Information Store Viewer ile kullanıcının mesaj depolama dosyalarını görebilir ya da ayrıntılarını ayarlayabilirsiniz.


Contains (içermek)
In Excel, if you move the mouse pointer over a cell that contains a hyperlink, the ToolTip you created for the hyperlink may not appear.
Türkçesi: Excel'de fare işaretçisini, köprü içeren bir hücre üzerine getirirseniz, köprü için oluşturduğunuz ToolTip belirmeyebilir.


 
  • Beğen
Tepkiler: Mesut Aktaş
ka_za

ka_za

Üye
Güzel konu olmuş teşekkürler. Fırsatım olursa ayrıntılı incelicem
 
Mad EagLe

Mad EagLe

Üye
    Konu Sahibi


Process = işlem, süreç.

Power Management = Güç Yönetimi :)


Güzel Konu :oke:

gözümden kaçmış olmalı operada bir sıkıntı var zaten sitede de bir sıkıntı var pcye geçince düzenlerim bildiri için ben teşekkür ederim.
 
comez1

comez1

Üye
Yararlı Eline Sağlık.
 
Uhops

Uhops

Üye
Tek tek ezberliyeceğim :tşk:
 
Hıqh_VoLTaqe27

Hıqh_VoLTaqe27

Üye
eline sağlık güzel konu olmuş :good:
 
Mad EagLe

Mad EagLe

Üye
    Konu Sahibi
rica ederim lazım oluyor gerçekten :)
 
Uhops

Uhops

Üye
Bilgisaayar mühendisi veya öğretmeni olmak için üst seviye ingilizce gerekiyormu.
 
hikmet366

hikmet366

Üye
Teşekkürler
 
Akıncı

Akıncı

Üye
Güzel konu avbi eline sağlık az çok ingilizce bilen ve pc de takılan anlar :)
 
Mad EagLe

Mad EagLe

Üye
    Konu Sahibi
MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt