Atatürk Kronolojisi

 • 23 Şubat 2006
 • 1244 Okunma
 • 0 Cevap

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. < Resmi açmak için tıklayın >

  1881: Selanik&#39;te doğdu.

  1893: Askeri Rüştiye&#39;ye girdi ve Kemal adını aldı.

  1895: Selanik Askeri Rüştiyesi&#39;ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi&#39;ne girdi.

  1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

  1902: Harp Akademisi&#39;ne girdi ve burada gazete çıkardı.

  1905 Ocak 11: Harp Akademisi&#39;ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam&#39;a 5. Ordu&#39;nun 30. Süvari Alayı&#39;nda staj yapmak için atandı.

  1906 Ekim: Şam&#39;da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti&#39;ni kurdu. Şam&#39;da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

  1908 Temmuz 23: Meşrutiyet&#39;in ilan edilmesi için çalışmaları.

  1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

  1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul&#39;a Genelkurmay&#39;a naklen atandı.

  1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

  1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp&#39;ta Tobruk saldırısını yönetti.

  1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği&#39;ne atandı.

  1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

  1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı&#39;nda 19. Tümeni kurdu.

  1915 Şubat 25: Mustafa Kemal&#39;in Maydos&#39;a gidişi.

  1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu&#39;nda İtilaf Devletleri&#39;ne karşı koydu.

  1915 Haziran 1: Mustafa Kemal&#39;in Albaylığa yükselişi.

  1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı&#39;na atandı.

  1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar&#39;dan düşmanı geri attı.

  1916 Nisan 1: Mustafa Kemal&#39;in Tuğgeneralliğe yükselişi.

  1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş&#39;u düşman elinden kurtardı.

  1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

  1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul&#39;a döndü.

  1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep&#39;in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

  1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi&#39;nin imzalanması.

  1918 Ekim 31: Mustafa Kemal&#39;in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı&#39;na atanması.

  1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı&#39;nın kaldırılması ve Mustafa Kemal&#39;in İstanbul&#39;a dönüşü.

  1919 Nisan 30: Mustafa Kemal&#39;in Erzurum&#39;da bulunan 9. Ordu Müfettişliği&#39;ne atanması.

  1919 Mayıs 15: İzmir&#39;e Yunan&#39;lıların asker çıkarması.

  1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul&#39;dan ayrıldı.

  1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun&#39;a çıktı.

  1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

  1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi&#39;ne çağırdı.

  1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

  1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal&#39;in başkanlığı altında Erzurum Kongresi&#39;nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

  1919 Eylül 4: Mustafa Kemal&#39;in başkanlığı altında Sivas Kongresi&#39;nin toplanması ve 11 Eylül&#39;de sona ermesi.

  1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı&#39;na saçildi.

  1919 Ekim 22: Amasya Protokolü&#39;nün imzalanması.

  1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum&#39;dan milletvekili seçildi.

  1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye&#39;yle birlikte Ankara&#39;ya geldi.

  1920 Mart 20: İstanbul&#39;un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal&#39;in protestosu, Ankara&#39;da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

  1920 Mart 18: İstanbul&#39;da Meclis-i Mebusan&#39;ın son toplantısı.

  1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara&#39;da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

  1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara&#39;da Türkiye Büyük Millet Meclisi&#39;ni açtı.

  1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal&#39;in başkanlığında ilk Hükümet&#39;in toplantısı.

  1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

  1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal&#39;in cezası Padişah tarafından onaylandı.

  1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması&#39;nın imzalanması.

  1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.

  1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu&#39;nun esas maddelerinin kabulü.

  1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.

  1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi&#39;nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu&#39;nun kurulması ve Mustafa Kemal&#39;in Grup Başkanlığı&#39;na seçilmesi.

  1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal&#39;e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

  1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal&#39;in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı&#39;nın başlaması.

  1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı&#39;nın kazanılması.

  1921 Eylül 19: Mustafa Kemal&#39;e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal&#39;in Gazi ünvanını alması.

  1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Kocatepe&#39;den Büyük Taarruz&#39;u yönetmesi.

  1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı&#39;nı kazanması.

  1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal&#39;in: "Ordular&#33; İlk hedefiniz Akdeniz&#39;dir, İleri &#33;" emrini vermesi.

  1922 Eylül 9: Türk Ordusu&#39;nun İzmir&#39;e girmesi.

  1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal&#39;in İzmir&#39;e gelişi.

  1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi&#39;nin imzalanması.

  1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal&#39;in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

  1922 Kasım 17: Vahdettin&#39;in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul&#39;dan kaçması.

  1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Latife Hanım&#39;la evlenmesi.

  1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması&#39;nın imzalanması.

  1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Halk Fırkası&#39;nı kurması.

  1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal&#39;in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı&#39;na seçilmesi.

  1923 Ekim 29: Cumhuriyet&#39;in ilan edilmesi.

  1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal&#39;in ilk Cumhurbaşkanı olması.

  1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Büyük Millet Meclisi&#39;nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

  1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer&#39;iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi&#39;nce kabul edilmesi.

  1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu&#39;nun kabul edilmesi.

  1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.

  1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal&#39;in ilk defa Kastamonu&#39;da şapka giymesi.

  1925 Kasım 25: Şapka Kanunu&#39;nun Büyük Millet Meclisi&#39;nde kabul edilmesi.

  1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

  1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

  1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu&#39;nun kabulü.

  1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul&#39;a gitmesi.

  1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı&#39;nda tarihi Büyük Nutku&#39;nu söylemesi.

  1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal&#39;in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı&#39;na seçilmesi.

  1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Sarayburnu&#39;nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu&#39;nun Büyük Millet Meclisi&#39;nde kabul edilmesi.

  1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu&#39;nun kurulması.

  1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal&#39;in 3.kez Cumhurbaşkanlığı&#39;na seçilmesi.

  1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu&#39;nun kurulması.

  1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal&#39;in Cumhuriyet&#39;in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

  1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal&#39;e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

  1935 Mart 1: Atatürk&#39;ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı&#39;na seçilmesi.

  1937 Mayıs 1: Atatürk&#39;ün çiftliklerini Hazine&#39;ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi&#39;ne bağışlaması.

  1938 Mart 31: Atatürk&#39;ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği&#39;nin ilk resmi duyurusu.

  1938 Eylül 15: Atatürk&#39;ün vasiyetnamesini yazması.

  1938 Ekim 16: Atatürk&#39;ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

  1938 Kasım 10: Atatürk&#39;ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

  1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi&#39;nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı&#39;nın çekilmesi.

  1938 Kasım 12: Atatürk&#39;ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu&#39;nda toplanması.

  1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk&#39;ün kurduğu Cumhuriyet&#39;i koruyacaklarına ant içmeleri.

  1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

  1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk&#39;ün Ankara&#39;da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.  1938 Kasım 16: İstanbul&#39;lular Atatürk&#39;ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu&#39;ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk&#39;ün Dolmabahçe&#39;den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu&#39;na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit&#39;e kadar götürülen tabut, oradan Ankara&#39;ya yolcu edildi.

  1938 Kasım 20: Atatürk&#39;ün sevgilinaşı Ankara&#39;ya ulaştı ve Ankara&#39;da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara&#39;lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  1938 Kasım 21: Atatürk&#39;ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi&#39;ndeki Geçici Kabre konulması.

  1938 Kasım 25: Atatürk&#39;ün vasiyetnamesinin açılması.

  1938 Aralık 26: Atatürk&#39;ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

  1953 Kasım 4: Atatürk&#39;ün Geçici Kabri&#39;nin açılması.

  1953 Kasım 10: Atatürk&#39;ün cenazesinin Anıt-Kabir&#39;e nakledilmesi.
   


  Yazan: cepix
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
17/01/2018 - 12:19