Anıtkabiri Tanıyalım

 • 23 Şubat 2006
 • 23860 Okunma
 • 10 Cevap

0/5, 0 Oy
 1. < Resmi açmak için tıklayın >  Türk Kurtuluş Savaşı&#39;nın ve Türk İnkılâplarının büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti&#39;nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk&#39;ün, Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılâplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938&#39;de ebediyete intikal etmiştir.

  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye&#39;yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir üyesi yapan, insanlık tarihine mal olmuş büyük bir önderdir. O&#39;nun yüceliğini her yönüyle temsil edecek, ilke ve inkılâpları ile çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir anıtmezar yapma fikri, Atatürk&#39;ü kaybetmenin derin hüznü içindeki Türk milletinin ortak isteği olarak belirmiş ve yapımına karar verilmiştir.

  RASATTEPE (ANITTEPE)

  Anıtkabir yapılmadan önce rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe&#39;nin ismi Rasattepe idi.

  Bu tepede, M.Ö 12. yüzyılda Anadolu&#39;da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir&#39;in Rasattepe&#39;de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi&#39;nde sergilenmektedir.

  ANITKABİR&#39;İN İNŞAASI

  Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, inşaatın başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırılma çalışmalarına başlandı. Anıtkabir&#39;in inşaatı ise 9 Ekim 1944&#39;de görkemli bir temel atma töreni ile başladı. Anıtkabir&#39;in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır.

  Birinci Kısım İnşaat: 1944-1945
  Toprak seviyesi ve aslanlı yolun istinat duvarının yapılmasını kapsayan birinci kısım inşaata 9 Ekim 1944&#39;te başlamış ve 1945&#39;te tamamlanmıştır.

  İkinci Kısım İnşaat: 1945-1950
  Mozole ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binaların yapılmasını kapsayan ikinci kısım inşaat 29 Eylül 1945&#39;te başlamış, 8 Ağustos 1950&#39;de tamamlanmıştır. Bu aşamada inşaatın kâgir ve betonarme yapı sistemine göre, temel basıncının azaltılması göz önünde tutularak, anıt kütlesinin "temel projesinin" hazırlanması kararlaştırılmıştır. 1947 yılı sonuna kadar mozolenin temel kazısı ve izolasyonu tamamlanmış ve her türlü çöküntüleri engelleyecek olan 11 metre yüksekliğinde betonarme temel sisteminin demir montajı bitirilme aşamasına gelmiştir.

  Giriş kuleleri ile yol düzeninin önemli bir kısmı, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları ve arazinin sulama sisteminin büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

  Üçüncü Kısım İnşaat: 1950
  Anıtkabir üçüncü kısım inşaatı, anıta çıkan yollar, aslanlı yol, tören meydanı ve mozole üst döşemesinin taş kaplaması, merdiven basamaklarının yapılması, lahit taşının yerine konması ve tesisat işlerinin yapılmasını kapsıyordu.

  Dördüncü Kısım İnşaat: 1950-1953
  Anıtkabir&#39;in 4. kısım inşaatı ise şeref holü döşemesi, tonozlar alt döşemeleri ve şeref holü çevresi taş profilleri ile saçak süslemelerinin yapılmasını kapsıyordu. Dördüncü kısım inşaat 20 Kasım 1950&#39;de başlamış ve 1 Eylül 1953&#39;te bitirilmiştir.

  "Anıtkabir Projesi"nde mozolenin kolonat üstünde yükselen tonoz bir bölüm vardı. 4 Aralık 1951 tarihinde hükümet, şeref holünün 28 m.lik yüksekliğinin azaltılması ile yapının daha çabuk bitirilmesinin mümkün olup olmadığını mimarlara sordu.

  Mimarlar yaptıkları çalışmalar sonunda şeref holünü taş bir tonoz yerine, bir betonarme tavan ile örtmenin mümkün olduğunu bildirdiler. Böylece tonoz yapının zemine vereceği ağırlık ve bunun doğuracağı teknik mahzurlar da ortadan kalkıyordu.

  Anıtkabir yapımında beton üzerine dış kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli, çeşitli renklerde traverten, mozole içi kaplamalarında ise mermer kullanılmıştır.

  Heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kullanılan beyaz travertenler Kayseri Pınarbaşı İlçesi&#39;nden, kulenin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve Malıköy&#39;den getirilmiştir. Kayseri Boğazköprü mevkiinden getirilen siyah ve kırmızı travertenler tören meydanı ve kulelerin zemin döşemelerinde, Çankırı Eskipazar&#39;dan getirilen sarı travertenler zafer kabartmaları, şeref holü dış, duvarları ve tören meydanını çevreleyen kolonların yapımında kullanılmıştır.

  Şeref holünün zemininde kullanılan krem, kırmızı ve siyah mermerler Çanakkale, Hatay ve Adana&#39;dan, şeref holü iç yan duvarlarında kullanılan kaplan postu Afyon&#39;dan, yeşil renk mermer Bilecik&#39;ten getirilmiştir. 40 ton ağırlığındaki yekpare lahit taşı Adana&#39;nın Osmaniye İlçesi&#39;nden, lahitin yan duvarlarını kaplayan beyaz mermer ise Afyon&#39;dan getirilmiştir.

  ANITKABİR&#39;İN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

  Türk mimarlığında 1940-1950 yılları arası, "II. Ulusal Mimarlık Dönemi" olarak adlandırılır. Bu dönemde daha çok anıtsal yönü ağır basan, simetriye önem veren, kesme taş malzemenin kullanıldığı binalar yapılmıştır. Anıtkabir bu dönemin özelliklerini taşımaktadır.

  Bu dönem özellikleri ile birlikte Anıtkabir&#39;de Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerine ve süsleme öğelerine sıkça rastlanır.

  Örneğin dış cephelerde, duvarların çatı ile birleştiği yerde kuleleri dört yandan saran Selçuklu taş işçiliğinde testere dişi olarak adlandırılan bordür bulunmaktadır. Ayrıca Anıtkabir&#39;in bazı yerlerinde (Mehmetçik Kulesi, Müze Müdürlüğü) kullanılan çarkıfelek ve rozet denilen taş süslemeler Selçuklu ve Osmanlı sanatında da göze çarpmaktadır.

  Bütün bu özellikleriyle yapıldığı dönemin en iyi örneklerinden biri olan Anıtkabir yaklaşık 750.000 m² lik bir alanı kaplamakta olup, Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır.

  A- BARIŞ PARKI

  Anıtkabir; Atatürk&#39;ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" özdeyişinden ilham alınarak, çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye&#39;nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulan Barış Parkı içinde yükselmektedir.

  Afganistan, A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan&#39;dan çeşitli ağaç ve fidanlar getirilmiştir. Bugün Barış Parkı&#39;nda 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunmaktadır.

  B- ANIT BLOKU

  Anıtkabir Anıt Bloku üç bölümden oluşmaktadır.


  1- Aslanlı Yol
  2- Tören Meydanı
  3- Mozole


  Anıtkabir&#39;e Tandoğan kapısından girildiğinde Barış Parkı içerisinde uzanan yoldan Aslanlı Yol başındaki 26 basamaklı geniş merdivenlere ulaşılır. Merdivenin hemen başında karşılıklı olarak istiklal ve hürriyet kuleleri yer alır.

  Anıtkabir yapı topluluğu içinde, simetri gözetilerek yerleştirilmiş olan on adet kule vardır. Bu kulelere ulusumuzun ve devletimizin oluşumunda büyük tesirleri olan yüce kavramları temsil eden isimler verilmiştir. Kuleler, plan ve yapı bakımından birbirinin benzeridir. Kareye yakın 12 x14 x7,20 m. boyutlarında dikdörtgen plan üzerine kurulmuş olan kulelerin üzeri piramit biçiminde çatılarla örtülüdür. Çatıların tepelerinde, eski Türk çadırlarında görülen tunç mızrak ucu vardır. Eski Türk kilim desenlerinden alınmış geometrik süslemeler, fresk tekniğinde uygulanmıştır.

  Ayrıca kulelerin iç duvarlarında, o kulenin ismiyle ilgili bir kompozisyon ve Atatürk&#39;ün özlü sözleri bulunmaktadır.

  İSTİKLAL KULESİ

  Aslanlı yolun sağ başındaki İstiklal Kulesi&#39;nin iç duvarlarında bulunan kabartmada, ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal figürü görülmektedir. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklâl ve bağımsızlığın sembolü olarak tasvir edilmiştir. Kılıç tutan genç ise istiklali savunan Türk milletini temsil etmektedir. Kabartma Zühtü Müridoğlu&#39;nun eseridir.

  Ayrıca kule duvarlarında yazı bordürü olarak Atatürk&#39;ün istiklalle ilgili şu sözleri yer almaktadır:

  "Ulusumuz en korkunç yok oluşla son buluyor gibi görünmüşken, tutsak edilmesine karşı evladını ayaklanmaya davet eden atalarının sesi, kalplerimiz içinde yükseldi ve bizi son Kurtuluş Savaşı&#39;na çağırdı." (1921)

  "Hayat demek savaşma, çarpışma demektir. Hayatta başarı kesinlikle savaşta başarı kazanmakla mümkündür." (1927)

  "Biz hayat ve bağımsızlık isteyen ulusuz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiçe sayarız." (1921)

  "İnsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk ulusu, Türkiye&#39;nin gelecekteki çocukları, bunu bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar." (1927)

  "Bu ulus bağımsızlıktan yoksun olarak yaşamamıştır, yaşıyamaz ve yaşamıyacaktır, ya istiklal ya ölüm." (1919)

  Kulenin içinde ise Anıtkabir maketi ile Anıtkabir&#39;i tanıtıcı ışıklı panolar bulunmaktadır.

  HÜRRİYET KULESİ

  Aslanlı Yol&#39;un sol başında bulunan Hürriyet Kulesi içindeki kabartmada; elinde kağıt tutan melek figürü ile meleğin yanında şaha kalkmış bir at tasvir edilmiştir. Melek figürü bağımsızlığın kutsallığını, elindeki kağıt "Hürriyet Beyannamesi"ni sembolize etmektedir. At figürü ise hürriyet ve bağımsızlık sembolüdür. Kabartma Zühtü Müridoğlu&#39;nun eseridir.

  Kule duvarlarında Atatürk&#39;ün hürriyet ile ilgili şu sözleri yazılıdır.

  "Esas, Türk ulusunun saygın ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir işleme hak kazanamaz." (1927)

  "Bence, bir ulusta şerefin, onurun, namusun ve insanlığın sürekli olarak bulunabilmesi kesinlikle o ulusun özgürlük ve bağımsızlığına sahip olabilmesiyle mümkündür."

  "Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayandığı ulusal egemenliktir."

  "Bütün tarihsel yaşantımızda özgürlük ve bağımsızlığa sembol olmuş bir ulusuz."

  Kule içinde Anıtkabir&#39;in inşaat çalışmalarını gösteren fotoğraf sergisi ve inşaatta kullanılan taş örnekleri bulunmaktadır.

  KADIN HEYKEL GRUBU

  İstiklal kulesinin önünde, ulusal giysiler giymiş üç kadından oluşan bir heykel grubu vardır. Bu kadınlardan kenarlardaki ikisi yere kadar uzanan kalın bir çelenk tutmaktadır. Başak demetlerinin meydana getirdiği çelenk bereketli yurdumuzu temsil etmektedir. Soldaki kadın, ileri uzattığı elindeki kapla Atatürk&#39;e tanrıdan rahmet dilemekte, ortadaki kadın eliyle yüzünü kapamış ağlamaktadır.

  Bu üçlü grup, Türk kadınlarının Atatürk&#39;ün ölümünün derin acısı içinde bile gururlu, ağırbaşlı ve azimli oluşunu dile getirmektedir. Heykel grubu Hüseyin Özkan&#39;ın eseridir.

  ERKEK HEYKEL GRUBU

  Hürriyet Kulesi&#39;nin önünde üç erkekten oluşan heykel grubu vardır. Sağdaki erkek başında miğferi ve kalın kaputu ile Türk askerini temsil ederken, onun yanında elinde kitabı ile Türk gençliğini ve aydın insanı, biraz gerisinde ise yerel kıyafetlerle Türk köylüsü temsil edilmiştir. Her üç heykelin yüzünde derin acı ile Türk milletinin kendine özgü ağırbaşlılığı ve yüksek irade gücü dile getirilmiştir. Heykel grubu, Hüseyin Özkan&#39;ın eseridir.


  < Resmi açmak için tıklayın >  ASLANLI YOL

  Ziyaretçileri Atatürk&#39;ün yüce huzuruna hazırlamak için yapılmış olan 262 m. uzunluğundaki yolun iki yanında oturmuş pozisyonda 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Atatürk&#39;ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem sebebiyle, Anadolu&#39;da uygarlık kuran Hititlerin sanat üslubu ile yapılan aslan heykelleri kuvvet ve sükuneti temsil etmektedir. Heykeller Hüseyin Özkan&#39;ın eseridir.

  TÖREN MEYDANI

  Aslanlı yolun sonunda yer alan tören meydanı 129 x84,25 m. boyutlarındadır. 15.000 kişi kapasiteli bu alanın zemini; siyah, kırmızı, sarı ve beyaz renkte traverten taşlardan oluşan 373 adet halı ve kilim deseniyle bezenmiştir.

  MEHMETÇİK KULESİ

  Aslanlı yolun bitiminde sağda Mehmetçik Kulesi yer almaktadır. Kulenin dış yüzeyinde yer alan kabartmada; cepheye gitmekte olan Mehmetçiğin evinden ayrılışı ifade edilmektedir. Bu komposizyonda, elini asker oğlunun omuzuna atmış onu vatan için savaşa gönderen hüzünlü, fakat gururlu anne tasvir edilmiştir. Kabartma Zühtü Müridoğlu&#39;nun eseridir.

  Kulenin duvarlarında Atatürk&#39;ün Mehmetçik ve Türk kadınları hakkında söylediği özlü sözler yer almaktadır:

  "Kahraman Türk eri Anadolu savaşlarının anlamını kavramış, yeni bir ülke ile savaşmıştır." (1921)

  "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ulusunda Anadolu köylü kadının üstünde kadın çalışmasından söz etmek imkânı yoktur." (1923)

  "Bu ulusun çocuklarının özverileri, kahramanlıkları için ölçü birimi bulunamaz."

  Kulenin içinde; Anıtkabir ve Atatürk ile ilgili çeşitli kitaplar ve hediyelik eşyalar ziyaretçilere sunulmaktadır.

  ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ KÜTÜPHANESİ  < Resmi açmak için tıklayın >  Mehmetçik ve Zafer kuleleri arasında yer alan; müze, kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürlüğü&#39;nün içindeki birimde "Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi" bulunmaktadır. Atatürk, milli mücadele ve inkılâplar konulu Türkçe ve yabancı dillerde kitapların bulunduğu bir "İhtisas Kütüphanesi" olarak, her kesimden araştırmacı ve okuyucuya hafta içi 09.00-12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


  ZAFER KULESİ

  Kulenin duvarlarında Atatürk&#39;ün en önemli üç zaferinin tarihi ve zaferle ilgili özlü sözleri yazılıdır.

  Kule içinde Atatürk&#39;ün naaşını 19 Kasım 1938&#39;de İstanbul Dolmabahçe Sarayı&#39;ndan alarak Sarayburnu&#39;nda donanmaya teslim eden top arabası sergilenmektedir.  < Resmi açmak için tıklayın >
   


  Yazan: cepix
 2. kesinlikle görülmesi gereken biyer
   
 3. Katılıyorum..&#33;

   
 4. Ankaraya 2 kez gittim İkisinde de uğradım..
   
 5. çok güzel bir paylaşım cepix
   
 6. Ankara&#39;ya gittiğimde görmüştüm ve çok hüzünlenmiştim

  paylaşım için teşekkürler cepix
   
 7. ilkokul be&#351;inci s&#305;n&#305;fta okul gezisiyle görmü&#351;tüm ama heryeri hala akl&#305;mda

  saolas&#305;n karde&#351;im
   
 8. ben gittim gördüm çok güzel atamızın evi herzaman huzur içinde uyuyo
   
 9. gecen sene gittim
  cok guzel ve ozel bir yer
   
 10. valla bende ankaraya hafta sonu ziyaretine gitmiştim anıtkabir i görmeye.herkesin görmesi gereken biryer bence.birdaha ankaraya gidersem sercan gezdircek beni dimi ?
   
 11. Tabiki Kardesim,

  Anıtkabir gerçekten tüm atmosferi ile çok mükemmel bir mekan..&#33;

  Boş vakitinizde,tatil zamanında bir ugrayın..
   
Yüklüyor...
19/01/2018 - 04:50