Allah Bazı İnsanları Neden Çirkin Yaratmıştır ?

 • 4 Ekim 2012
 • 643 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. < Resmi açmak için tıklayın >

  İçinde yaşadığımız şu kainatın en açık gerçeklerinden biri,
  gerçeklerin nisbi ya da göreceli niteliğidir. Bu kainat, ya siyah ya beyaz, ya güzel ya çirkin, ya iyi ya kötü,
  ya aydınlık ya karanlık gibi mutlak, kesin ve keskin ayrımların
  diyarı değildir. Bilakis, siyahın ve beyazın, güzelliğin ve
  çirkinliğin, iyinin ve kötünün, aydınlığın ve karanlığın
  dereceleri vardır. Kainatın neden bu durumda yaratılmış olduğu sorusuna, selim
  kalblerin ve müstakim akılların asırlar boyu veregeldiği ortak
  bir cevap vardır: çünkü, kainatın yaratılış amacı böyle bir
  derecelilik içinde gerçekleşir. Bu kainat, kendi güzelliğini,
  mutlak ve sınırsız isim ve sıfatlarını görmek ve göstermek
  isteyen bir Zat-ı Zülcelal tarafından yaratılmıştır; ve onun bu sırrı gerçekleştirmek üzere yarattığı insan, bunu ancak bir ‘nisbilikler,' ‘derecelilikler' dünyasında gerçekleştirebilir. Zira insanın, bir yaratılmış olarak, yaratılmışlığının zorunlu sonucu olan sınırları vardır; bilgisi, algısı, bakışı, iradesi, gücü,..
  sınırlıdır. Dolayısıyla, kendisini ve kainatı yaratan Zat'ı mutlak
  ilmi, iradesi ve kudreti ile kuşatıp kavrayamaz. Hakikatı,
  mutlak ve sınırsız bir biçimde karşısına çıktığında, tanıyıp
  tanımlayamaz. Bu durumda, hakikatı mutlak surette görmek
  yerine, göz kamaşmasıyla gelen bir körleşmeye maruz kalır; tıpkı güneş ışığına baktığımızda, görme kapasitemizin
  artmayıp, gözümüzün körleşmesi gibi... Bu sırdandır ki, kainatı ve insanı yaratan Zat-ı Zülcelal, alemi ‘şiddet-i zuhurundan gizlenip azamet-i kibriyasından ihtifa
  ederek' yaratmış; yani, mutlak isim ve sıfatlarını ‘göreceli,'
  ‘dereceli' bir surette tecelli ettirmiştir. Kainatta zıtların varlığı, işte bundandır. Bu kainatı yaratan,
  güzel-çirkin, iyi-kötü, fayda-zarar, mükemmel-noksan,
  aydınlık-karanlık,.. gibi zıtları birbirine karıştırarak müthiş bir
  çeşitlilik içinde kainatı yaratmış; bize, bu nisbilik üzerinden
  O'nun mutlak isim ve sıfatlarını tanıma imkanı sağlamıştır. İnsanın kainatın içindeki mevcudları, mesela güzellik açısından çok güzel-güzel-fena sayılmaz-çirkin-çok çirkin gibi bir
  sınıflamaya tabi tutabilmesi, bundan dolayıdır. Elbette, bir
  adım ileri gittiğinde ‘güzel' görmediği şeylerde dahi, bir kıyas
  unsuru olarak güzel şeylerdeki güzelliğin farkedilmesini
  sağlama gibi güzel bir özellik görür insan. İnsanlık alemine baktığımızda da, kainatı kuşatan bu dereceliliğin insanlar arasında da değişik yansımalarını görürüz. İnsanlar, ne güç bakımından birbirine eşittir, ne akıl bakımından, ne duygu bakımından, ne ahlak ve ne de güzellik
  bakımından. Güçlü-zayıf, akıllı-akılsız, iyi-kötü, duygulu-
  duygusuz, güzel-çirkin zıtları arasında değişik salınımlar
  sergiler insanoğlu. Bütün dünyaya iyi ahlak örneği sunan insanlar kadar, ahlakının kötülüğünden bütün dünyanın sakındığı insanlar da vardır. Gücüyle efsanelere kadar uzanmış insanlar çıktığı gibi, parmağını kıpırdatmaktan aciz insanlar da yaşamıştır. Güzelliğiyle dillere destan olanlar olduğu gibi, çirkinliğiyle şöhret bulmuş insanlar da vardır. İnsanın bu ‘dereceli tecelliler' tablosunun göze ve gönüle hoş gelen tarafına fazla bir itirazı yoktur. Buna karşılık, aklı bu
  ‘nisbilik' sırrını kabullense bile, her insanın vicdanı bu tablonun ‘olumsuz' gözüken tarafına dair sorular
  sormaktadır. Bilge bir insan olmak, iyi bir insan olmak, hatta güçlü bir insan olmak bir derece insanın iradesine, eldeki kabiliyetleri iyi kullanmasına bağlı olduğu için, vicdanın bu
  noktadaki sorularına cevap vermek nisbeten kolaydır. Ama
  özellikle güzellik, sonradan edinilen bir şey olmadığı için, “İyi
  ama, çirkinlerin günahı ne?” sorusu öylece ortada
  kalmaktadır. üstelik, insan çalışıp gayret göstererek zekasını ve bilgisini, görgüsünü ve ahlakını güzelleştirebildiği halde, güzellik
  çalışarak edinilen veya geliştirilen bir şey değildir. Dahası,
  ‘estetik amaçlarla' vücuduna cerrahi müdahalede bulunmak,
  hatta kaşını-gözünü aldırmak, Allah ve Peygamberi (asv)
  tarafından kesinlikle hoş görülmemiştir. İnsanlık tarihine, hatta yalnızca kendi yaşadığı döneme ve kendi çevresine bakan her insan, vicdanını meşgul eden bu sorunun en azından şiddetinin hafiflemesini mümkün kılacak
  bir dizi gerçeği rahatlıkla kavrayabilir. Mesela, her insan, güzelliği kendisi için felakete, pek güzel olmaması ise kendisi için bir saadete dönüşmüş pek çok insan görebilir. çok güzel ama mutsuz insanların sayısı, pek güzel olmadığı halde mutlu insanların sayısından daha az değildir. Benzer şekilde, nice güzel insan, çevresinin ve kendisinin güzelliğine yönelik aşırı vurgusuyla, başkaca insani kabiliyetlerini yeterince geliştirememiş durumdadır. Güzel ama
  huysuz, güzel ama şımarık, güzel ama kaprisli, güzel ama
  geçimsiz diye tanımlanan insanlara her insan çevresinde rastlayabildiği gibi; güzelliğe yönelik bir vurgudan veya
  güzelliğin verdiği bir güvenden dolayı akli yeteneklerini
  geliştirmeye fazla özen göstermeyen insanların çokluğundan dolayıdır ki, mesela ‘aptal sarışın' diye bir deyim dillere yer
  etmiş durumdadır. Gerçekte ‘güzel' insanlar, özellikle ‘sarışın güzel'ler akıl ve zeka itibarıyla ‘daha geri durumda'
  yaratılmadıkları halde, bu deyimin dillere bu kadar yerleşmiş
  olması, elbette anlamlıdır. Tablonun pek güzel olmayanlar, hatta ‘çirkin' denilecek
  durumda olanlar tarafında ise, bunun tam zıddı görüntülere
  rastlamak her zaman için olasıdır. Güzelliğiyle kaybedenler
  kadar tanıdık bir olgu, ‘pek güzel olmayışı'nı kazanca
  dönüştürenlerin varlığıdır. ‘Vasat' bir güzelliği olan, hatta
  kimilerinin ‘çirkin' gördüğü nice insan, kimi ahlak, kimi akıl, kimi görgü itibarıyla nice güzele göre daha tercihe şayan
  durumdadır. Pek güzel olmayan güzel ahlaklı bir insanın dostlarının sayısı, güzel ama huysuz insanlardan kesinlikle daha fazladır. Güvenip dayanacağı düzeyde aşikar bir güzelliği
  olmayışının sevkiyle bilimde, sanatta, maneviyatta daha ileri
  noktalara çıkabilmiş insanlar azımsanmayacak sayıdadır. Nitekim, Allah'ın onu yarattığı halden hoşnut olup, ‘dünyalar
  güzeli' olmayışına şükreden pek çok insan olsa gerektir. Kısacası, ne güzellik tek başına insana yetmektedir; ne de yeterince güzel olmamak. Bilakis, insanın hayat yolculuğunun iyiye veya kötüye doğru seyri, Allah'ın onu yarattığı hali nasıl
  değerlendirdiğine göre şekillenmektedir. Ancak, bu vakıa, insanın vicdanından kopup gelen o soruyu, şiddetinden epeyce şey kaybettirse de, büsbütün izale
  etmemektedir. En başta, hem güzel, hem akıllı, hem iyi ahlaklı insanların varlığı, insanın içinde ‘yeterince güzel' görünmeyen, dahası ‘çirkin' denilebilir durumdaki insanlar açısından, bu soruyu kalıcı kılmaktadır. Bu dünyada hem güzellik, hem akıl, hem ahlak bakımından insanlığa en güzel örnek olmuş olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ahiret hayatına dair, nedense
  nazarlardan gizlenmiş, fazla şöhret bulmamış bir hadisi, bu
  soruya kalıcı bir cevap sunmaktadır. Bu hadisten
  öğrendiğimize göre, bu dünyada Allah onları hangi surette
  yaratmışsa o surete razı olan; güzelliğine güvenip yahut
  çirkinliğine kızıp isyana kalkışmayan; Allah'ın bu dünyada onu yarattığı hal üzere kendi insani kemalini bulup O'nun kendisini yaratış amacını gerçekleştirmeye çalışan her insanın buyur edileceği cennette, bir çarşı vardır. Ama bu çarşıda ne
  alış, ne de satış vardır. Bu çarşıda, erkek ve kadın suretleri
  bulunur. Cennet ehli, oraya gider, beğendiği sureti alır ve o
  sureti giyinmiş olarak cennetteki evine döner. Bu hadis, bu dünyanın yaratılışındaki ‘derecelilik' hikmetine
  binaen farklı suretlerde yaratılan, bu derecelilikteki hikmeti
  kavramakla birlikte için için kendinden daha güzelleri görüp
  onların haline imrenen, yahut kendini güzel bulsa da yeterince
  güzel olmayanlar adına üzülen insanlara, müthiş bir duygusal açılım, ferahlık ve derinlik sunmaktadır. ‘Suret çarşısı' hadisinin de düşündürdüğü üzere, bu fani
  dünyada aslolan, ne güzelliğine, ne de yeterince güzel
  olmayışına kilitlenip kalmaktır. Bu imtihan dünyasında aslolan,
  özünü güzelleştirip, bizi ve kainatı yaratan Rabbin
  hoşnutluğunu kazanmamızı sağlayacak ‘güzel eylem'lerde
  bulunmaktır. Bu dünyada biz O'ndan razı olup O'nu bizden razı
  kılabildiğimizde, O bizi içinde ‘suret çarşısı'nın da bulunduğu
  ebedi cennetlerde ağırlayacak; razı olduğu kuluna, çok
  hikmetlere binaen bu dünyada vermediği suret güzelliğini
  orada sunacaktır. Ne mutlu, güzelliğini nisyana yahut çirkinliğini isyana gerekçe
  kılmayıp, bu dünyada siretini güzel kılıp yaşayışını güzel
  eyleyerek, öte dünyada suret çarşısının müşterisi olmaya hak
  kazananlara...

  Not: Alıntıdır
   


  Yazan: pro.engineer
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
17/01/2019 - 09:33