Abbasiler Devleti Özet

 • 7 Ekim 2013
 • 1379 Okunma
 • 0 Cevap

 1. Abbasiler Dönemi Özet  Abbasiler Özet  Abbasi Devleti Ebu’l Abbas Abdullah tarafından kuruldu.751’de Talas Savaşı yapılmıştır. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere yardım etmiş, savaştan sonra da İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.


  Halife Mansur (754–775):
  1. Bağdat şehri kuruldu ve burası hilafet merkezi Haşimiye’den Bağdat’a taşındı.
  2. Abbasi orduları Kafkasya ve Maveraünnehir’de Türklerle savaşılmış, Hindistan’a kadar uzanan seferler yapılmıştır.
  3. Bizans ile mücadele devam etmiş, Anadolu içlerine kadar akınlar yapılmıştır.
  4. Kültür alanında eski Yunan ve Helen eserleri Arapça’ya tercüme edilmiştir.

  YÜKSELİŞ DÖNEMİ
  Harun Reşid (786–809):
  1. Abbasiler en güçlü dönemini halife Harun Reşid (786–809) döneminde yaşamıştır.
  2. Uzun dönem vezirlik yaparak güç ve otoritesinin artırarak Abbasi halifeliğini tehdit eden İranlı Bermekî ailesinin hâkimiyetine son verilmiştir.
  3. Bu dönemde Bizans’a karşı büyük mücadeleler verilmiştir. Ankara’ya kadar gelinmiştir. Bizans barış isteyince 806 yılında barış yapılmış ve Bizans vergiye bağlanmıştır. Bizans’a karşı Frank İmparatoru Şarlman ile iyi ilişkiler kurmuştur.Bu ittifak En*dülüs Emevi devletini sarstı.
  4. Bilim, kültür ve sanatta büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
  5. İlk defa medrese öğretimi altında çağdaş eğitimi başlattı.
  6. Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmelerine izin verdi. (Nedeni Hıristiyanların Endülüs Emevi devletiyle Abbasi devletine karşı birleşmesini önlemek için.)

  Me’mun Dönemi
  1. 816 yılında başlayan Babek isyanı uzun mücadeleler sonucu güçlükle bastırabilmiştir. (Babek Zerdüşt dinine benzeyen bir mezhep oluşturmuştu).
  2. Abbasi orduları Anadolu’ya girerek Ulukışla’ya kadar ilerlemişlerdir.
  3. Türklerin İslam devletindeki etkinliği de yavaş yavaş artmaya başladı. Türkler arasında İslam Dini hızla yayılmaya başladı.
  4. Emevilerin aksine Abbasilerin Türklere hoşgörü ile yaklaşmaları, ayrımcılık yapmamaları, Türk-Arap ilişkilerin düzeltmiş ve İslam Dini Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
  5. Tercüme faaliyetleri için Bağdat’ta Beytü’l-Hikme kuruldu. Yabancı bilim adamları Bağdat'a davet edildi. İslam Rönesans'ı başlatıldı.
  Halife Mutasım Dönemi
  1. Babek isyanı devam etmiş e nihayet Tük komutanı Afşin tarafındab Babek öldürülmüş ve bu isyan tamamen sona ermiştir.
  2. Türklerin İslam Devletindeki etkinliği daha da arttı. Türklerden ordular oluşturulmaya başlandı.
  3. Türk ordusu için Bağdat yakınlarında Samerra şehri kuruldu.
  4. Türkler için Bizans sınırlarına Avasım denilen ordu kentler kuruldu. Türklerin Araplarla evlenmesi yasaklandı (savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için).
  5. Bilimde, teknikte büyük ilerlemeler oldu.

  ABBASİLERİN YIKILIŞ NEDENLERİ
  1)Emirul Ümeraların faaliyetleri,
  2)İç isyanlar,
  3)Abbasi Halifelerin Emevi Halifeleri kadar iyi yetişmemiş olması,
  4)Abbasilerin devlet adamlarını kullanmadaki beceriksizliği ,
  5)Din âlimlerine ve Hz. Ali soyundan gelenlere iyi davranmamaları
  6)Fetihlerin durması


  ABBASİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  1) Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslâmiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır.
  2) Bu dönemde Emevilere göre bilim – kültür alanında daha çok gelişme gözlenmiştir.
  3) Türkler ilk kez bu dönemde İslâmiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir.
  4) Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir.
  5) Başkentleri Bağdat’dır
  6) İslam bu dönemde Arap toplumu dışında da yayılmıştır
  7) Emevi devleti Arap devleti özelliğini taşırken, Abbasiler bir İslam devleti özelliğine sahiptir.
  8) Bilim, kültür ve felsefe çalışmaları yaptılar
  9) İlk tercüme hareketleri ve kütüphaneler bu dönemde kuruldu. Müslümanlar öğrendikleri bu bilgilere yenilerini ekleyerek daha da geliştirdiler.
  10) Türkler kitleler halinde İslam’a bu dönemde girdiler
  11) Abbasiler de İstanbul’u kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır. (782’de Mehdi döneminde)
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
18/01/2019 - 20:37