Kıyamet ( Sözlük Anlamı - Tanımı - Nedir? )


isim, din b. (***) (kıya:met) Arapça ®iy¥met

1 . Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, mahşer günü.
2 . mecaz Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı:
"Bağırma, çağırma, kıyamet, polisler Mustafa'yı çalyaka götürürler."- P. Safa.
3 . mecaz Büyük felaket, afet.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kıyamete kadar
kıyamete kalmak
kıyamet gibi (veya kadar)
kıyamet kopmak
kıyametler koparmak
kıyamet mi kopar?
Birleşik Sözler
kıyamet alameti
kıyamet günü
kış kıyamet
kızıl kıyamet
kızılca kıyamet