Duyuruyu Kapat

Yaş Problemleri Össde Çıkmış Sorular

 • 28 Mart 2010
 • 3016 Okunma
 • 0 Cevap

0/5, 0 Oy
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 1. Bir baba 35 yaşında iken kızı 2 yaşında-dır. Kaç yıl sonra yaşları oranı 14/3 o-lur?

  A) 14 B) 7 C) 5,5 D) 3 E) 6  2. Bir babanın yaşı 27, iki çocuğunun yaşla-rı toplamı 9 dur. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9  3. Bir abanın yaşı, üçer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Baba 54 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtır?

  A) 39 B) 36 C) 33 D) 30 E) 27  4. Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. 3 yıl sonra baba-nın yaşı, çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olacağına göre baba bugün kaç yaşın-dadır?

  A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57  5. Bir ailede iki çocuğun yaşları m ile n, ba-ba ve annenin yaşları ise sırasıyla ikişer ba-samaklı mn ile nm sayılarıdır. Babanın yaşı annenin yaşları çocukların yaşları toplamı kadar büyük olduğuna göre, babanın yaşı (mn) kaçtır?

  A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45  6. Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısı-dır. 18 yıl sonraki yaşı, 5 in bir katı olan BA sayısıdır. Buna göre, BA sayısı aşağıdakiler-den hangisidir?


  A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 95


  7. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Beş yıl önce, bu annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre, bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır?

  A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12  8. Bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin iki yıl önceki yaş ortalaması 11 dir. Buna göre, gruptaki öğrenci sayısı kaçtır?

  A) 24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 36  9. Deniz ve Ahmet’in bugünkü yaşları toplamı 41 olduğuna göre, 10 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

  A) 51 B) 56 C) 61 D) 66 E) 71  10. Yaşları 5 ten büyük olan 3 kardeşin bu-günkü yaşları toplamı 37 olduğuna göre, 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

  A) 20 B) 22 C) 28 D) 30 E) 32  11. Emine ile annesinin yaşlarının toplamı 39 dur. 2 yıl önce annesinin yaşı Emine’nin yaşının 4 katı olduğuna göre, Emine şimdi kaç yaşındadır?

  A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10  12. 14 ve 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 570 tir. Bu sınıfta 15 yaşında olan kaç öğrenci vardır?

  A) 28 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

  13. Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 4 ve 5 ile orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük o-lanın bugünkü yaşı kaçtır?

  A) 26 B) 24 C) 20 D) 18 E) 16  14. Bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı 150, üç yıl önceki yaş orta-laması 27 dir. Üç yıl içinde birey sayısında değişiklik olmayan bu ailede kaç birey var-dır?

  A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7  15. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları toplamı 56 dır. Hasan, kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacaktır. Buna göre, Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?

  A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54  16. Murat ve annesinin bugünkü yaşları o-ranı 1/3 tür. 5 yıl sonra bu oran 3/7 olaca-ğına göre, Murat ile annesinin bugünkü yaş-ları toplamı kaçtır?

  A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40  17. Bir annenin bu günkü yaşı, kızının yaşı-nın 6 katıdır. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, ikisinin yaşlan toplamı 85 olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

  A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48  18. Ahmet ile Hasan’ın bugünkü yaşları toplamı 54 tür. Ahmet, Hasan’ın bu günkü yaşındayken Hasan 18 yaşında olduğuna göre, Ahmet bugün kaç yaşındadır?

  A) 28 B) 29 C) 30 D) 32 E) 34  19. Oya 12 yaşında, Gül x yaşındadır. Gül 3x+10 yaşında geldiğinde, Oya kaç yaşında olur?

  A) x+10 B) x+14 C) x+24
  D) 2x+10 E) 2x+22  1-B 1969 ÜSS 2-B 1978 ÜSS 3-C 1987 ÖSS 4-E 1990 ÖYS 5-D 1990 ÖYS
  6-C 1991 ÖSS 7-C 1992 ÖYS 8-A 1994 ÖSS 9-C 1995 ÖSS 10-B 1996 ÖSS
  11-D 1996 ÖYS 12-E 1998 ÖSS 13-B 1998 ÖYS 14-C 1999ÖSS1 15-C 1999ÖSS2
  16-E 2000 ÖSS 17-B 2001 ÖSS 18-C 2002 ÖSS 19-E 2003 ÖSS
   


  Yazan: Dogus Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/10/2017 - 01:15